НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Студентський науковий гурток

perepadya

Студентський науковий гурток кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця функціонує на базі КМКЛ №3.

 

Науковий керівник гуртка – асистент кафедри  загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця, кандидат медичних наук Перепадя Владислав Миколайович (тел. 067-336-50-56,   e-mail:  perepadja@yandex.ua). Кабінет розташований на 4 поверсі в хірургічному відділенні.

 

Староста гуртка 2017-2018 навчального року – студент 9 групи 3 курсу медичного факультету №1 Шпак Ілля Миколайович (тел. 099-323-74-49).

 

Офіційно гурток був створений в 1968 році. Першим керівником гуртка був доцент, кандидат медичних наук Федоров Євгеній Анатолійович. Вихованцями  гуртка були доцент кафедри загальної хірургії №2 Галига Тарас Миколайович, асистент Черненко В’ячеслав Михайлович, старші лаборанти кафедри загальної хірургії №2 Прадош Ірина Миколаївна Омельченко Анастасія Віталіївна та аспірант кафедри Кривопустов Микола Сергійович.
На базі кафедри загальної хірургії №2 працює згуртований колектив у складі професорів, доцентів, асистентів, лаборантів. Викладачі кафедри всебічно сприяють покращенню теоретичної бази та здобуттю практичних навичок студентами, вчать швидко знаходити правильний вихід в складних клінічних випадках, розповідають цікаві моменти зі своєї практики. Теми наукових досліджень студентів визначаються з урахуванням їх інтересів та науковим напрямком роботи кафедри.

Метою роботи гуртка є:

 • заохочення студентів до поглибленого вивчення дисципліни;
 • формування у гуртківців наукового мислення, здатності виконувати науково-дослідну роботу;
 • навчання оформлювати та презентувати отримані результати досліджень;
 • формування у студентів прагнення до постійного удосконалення власної теоретичної підготовки та професійної майстерності;
 • навчання вмінню самостійно працювати з джерелами науково-медичної літератури.

 

Основними напрямками роботи гуртка є:

 • поглиблене вивчення історії хірургічних шкіл в тому числі і кафедри загальної хірургії №2, принципів медичної етики та деонтології;
 • вивчення студентами принципів роботи з пошуковими системами світових медичних бібліотек та базами даних;
 • участь гуртківців в клінічній діяльності кафедри у вигляді ургентних чергувань, участі в хірургічних операціях, перев’язках, клінічних обходах тощо, що дає можливість студентам оволодіти практичними навичками, які будуть необхідні в подальшій практичній діяльності.
 • Ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку хірургії та здобутками кафедри загальної хірургії №2 в даній сфері практичної діяльності.
 • Поглиблене вивчення, науковий пошук та участь в науково- дослідницькій роботі в окремих галузях хірургії з урахуванням інтересів гуртківців та науковими напрямками роботи кафедри, а саме:
 • Сучасні хірургічні методи лікування ожиріння;
 • ехо-контрольовані малоінвазивні втручання;
 • сучасні діагностичні та лікувальні ендоскопічні технології;
 • сучасні методи лікування опікової хвороби;
 • нові технології в лапароскопічній хірургії;
 • сучасні можливості ендокринної хірургії;
 • сучасні погляди на лікування варикозної хвороби, хронічної венозної недостатності та трофічних виразок нижній кінцівок;
 • особливості клініки, діагностики та лікування гострої хірургічної патології у вагітних;
 • основи пластичної хірургії;
 • сучасні аспекти хірургії шлунку та кишечника;
 • особливості лікування гнійно-запальних процесів.
 • Узагальнення гуртківцями отриманих результатів науково-дослідної роботи та створення студентами повідомлень і мультімедійних презентацій своїх досліджень.
 • Постійна участь в конференціях для студентів та молодих вчених.

 

Засідання гуртка проходять в аудиторії хірургічного відділення на 4 поверсі головного (хірургічного) корпусу. З календарним та тематичним планом роботи гуртка можна ознайомитись на сайті кафедри.

Крім обговорення з викладачем науково-практичних аспектів запланованої теми, засідання включає демонстрацію хворих з аналізом  історій хвороб, доповіді студентів за результатами проведених робіт, обговорення подальшого наукового пошуку, участь в практичній діяльності клініки та ін.). На засіданнях гуртківці виступають з реферативними науковими доповідями, проілюстрованими барвистими і наочними презентаціями, що демонструються за допомогою мультимедійного проектора, проводяться клінічні розбори цікавих хворих. У нашому гуртку займаються студенти других – шостих курсів. Основним завданням гуртківця є активна участь в науковому житті кафедри: підготовка реферативних повідомлень, участь в клінічних дослідженнях, самостійна наукова діяльність під керівництвом співробітників кафедри. Робота гуртка на протязі навчального року є чітко спланованою з урахуванням побажань студентів.

Методами стимулювання науково-практичної діяльності гуртківців є зарахування роботи в гуртку, як самостійної та індивідуальної роботи під час вивчення дисципліни з нарахуванням відповідної кількості балів, презентація результатів проведеної роботи на наукових конференціях, з’їздах, в періодичних виданнях тощо, отримання рекомендацій на подальшу науково-практичну роботу зі спеціальності. Члени гуртка приймають участь у роботі СНТ ім. О.А.Киселя.

Клінічними базами, на яких функціонує гурток є: відділення хірургії, гнійної хірургії, кістково-гнійної хірургії, травматології КМКЛ №3, Київський міський центр пластичної мікрохірургії та хірургії кисті; Київський міський центр хірургії шийки стегна та пошкоджень великих суглобів кінцівок; Український республіканський центр лікування сепсису; Київський міський центр ендокринної хірургії.

 

Ми всіляко сприяємо і допомагаємо майбутнім фахівцям вступати в світ хірургічної науки.

 

Запрошуємо всіх бажаючих!

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН засідань