НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №2

Інформація для студентів

1. Розклад занять кафедри
2. Календарно-тематичні плани лекцій
3. Календарно-тематичні плани практичних занять
4. Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, пмк
5. Критерії оцінювання знань студентів
6. Робочий зошит для студентів стоматологічного факультету

7. Графік консультацій та відпрацювань пропущених навчальних занять
8. Тематичний пан практичних занять для студентів 5 курсу М3
9. Графік проведення передмодульних консультацій для студентів 5 курсу М4
10. Графік проведення передмодульних консультацій для студентів 5 курсу М3
11. Графік проведення підсумкового модульного контролю для студентів 5 курсу М3
12. Графік проведення підсумкового модульного контролю для студентів 5 курсу М4
13. Тематичний пан практичних занять для студентів 5 курсу М4
14. Модуль 2 (перелік практичних навичок)

15. Вимірювання тазу (пельвіометрія)

16. Оцінка ознак відокремлення плаценти

17. Спосіб виділення посліду

18. Прийом Леопольда 1

19. Прийом Леопольда 2

20. Прийом Леопольда 3

21. Прийом Леопольда 4

22. Опис навички – Вимірювання тазу (пельвіометрія)

23. Опис навички – Оцінка ознак відокремлення плаценти

24. Опис навички – Спосіб виділення посліду

25. Опис навички – Прийоми Леопольда

Матеріали для проведення практично-орієнтованого іспиту (медичний факультет №4)

Матеріали для проведення практично-орієнтованого іспиту (медичний факультет №3)