НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра епідеміології

Навчально-методична робота

План методичних засідань кафедри епідеміології на 2017/2018 н.р.

План методичних засідань кафедри епідеміології на весняний семестр

План роботи кафедри епідеміології на 2017/2018 н.р.

Розподіл груп на весняний семестр

Робочі навчальні програми

На кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця ведеться викладання наступних дисциплін: «Основи біоетики та біобезпеки» на 3 курсі медичних факультетів, медико-психологічного, стоматологічного факультетів та на 4 курсі фармацевтичного факультетів; «Епідеміологія» на 4 курсі стоматологічного факультету, 5 курсі медичних факультетів, 6 курс i І V медичного факультету. Викладання відбувається трьома мовами (українською, російською та англійською).

 

На кафедрі епідеміології проходять підготовку лікарі-інтерни зі спеціальності «Епідеміологія». На базі кафедри підвищують кваліфікацію викладачі епідеміології ВМНЗ України І-І V рівнів акредитації.

 

Кафедра є опорною. Щорічно проводяться засідання од профільних кафедр. Співробітниками кафедри розроблені типові програми: 1.«Епідеміологія» для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія»,

2. «Епідеміологія» для спеціальності «Медико-профілактична справа»

3. «Епідеміологія» для спеціальності «Стоматологія».

Колектив кафедри видав ряд посібників та підручник.