НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра онкології

Співробітники

Колектив кафедри складається із завідувача кафедри, двох професорів, чотирьох доцентів, чотирьох асистентів, чотирьох старших лаборантів, п’яти сумісників.

Верещако Роман Іванович – завідувач кафедри, доктор медичних наук.

Вакуленко Галина Олексіївна – професор кафедри, д.м.н.

Чешук Валерій Євгенович – професор кафедри, д.м.н.

Зотов Олексій Сергійович – доцент кафедри, к.м.н.

Зайчук Віталій Володимирович – доцент кафедри, к.м.н.

Сидорчук Олег Ігорович – доцент кафедри, к.м.н.

Лобанова Ольга Євгеніївна – доцент кафедри, к.м.н.

Гривкова Лариса Володимирівна – асистент кафедри, к.м.н.

Мотузюк Ігор Миколайович – асистент кафедри, к.м.н.

Тимовська  Юліанна Олександрівна — асистент кафедри, к.м.н.

Любота Роман Вікторович – асистент кафедри

Зайвелєва Юлія Ігорівна – старший лаборант кафедри

Поступаленко Олена Вікторівна – старший лаборант кафедри

Самусєва Анастасія Андріївна – старший лаборант кафедри

Костюченко Евгеній Вікторович – старший лаборант кафедри

Пономарьова Ольга Володимирівна – асистент кафедри за сумісництвом, к.м.н.

Алексик Олена Михайлівна – асистент кафедри за сумісництвом, к.м.н.

Сухін Ігор Анатолійович – асистент кафедри за сумісництвом, д.м.н.

Четверус Роман Віталійович – асистент кафедри за сумісництвом.

Білиловець Олексій Миколайович – асистент кафедри за сумісництвом.

 

Верещако Роман Іванович

Завідувач кафедри онкології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

З 2014 року очолює кафедру онкології доктор медичних наук Верещако Роман Іванович. У 1985р. закінчив лікувальний факультет Куйбишевського  медичного інституту. Працював до 1990р. у Стародубський ЦРЛ Брянської області загальним хірургом.

У 1991-92рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупика. По закінченні ординатури прийнятий на роботу у відділення торакальної хірургії для дорослих КМКЛ №17. Приймав активну участь у роботі клініки, як у практичній діяльності, так і в науковій. Як здобувач виконав в 1999р. та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструктивна хірургія раку легень». З 1999р. має вищу категорію за спеціальністю «Торакальна хірургія». Пройшов стажування зі спеціальності “Онкохірургія”, “Онкологія”.

В 2008р. захистив докторську дисертацію на тему «Лікування рубцевого стенозу стравоходу». Виконує хірургічні втручання на стравоході, трахеї, бронхах, органах межистіння, легенях, грудній стінці, діафрагмі, шлунку, щитоподібній залозі. Є дійсним членом Європейської асоціації торакальних хірургів.  Бере участь у щорічних міжнародних наукових конференціях та публікується у міжнародних виданнях. Має 70 друкованих праць, співавтор 1 підручника, одержав 9 патентів на винаходи стосовно органозберігаючих операцій при пухлинах легень та стравоходу.

З 2010 року працював на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця асистентом, з 2011 по 2014 рр. на посаді доцента.

 

 

ВАКУЛЕНКО Галина Олексіївна

Закінчила Київський ордену Трудового Червоного Прапора медичний інститут за фахом «лікувальна справа» у 1971 році. З 1971 по 1974 – працювала лікарем – акушер-гінекологом у клінічній лікарні №8 м. Києва. З 1974 року – клінічна ординатура, потім аспірантура за фахом «онкологія» при Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію за фахом онкологія: «Діагностика та контроль за лікуванням хоріонепітеліоми матки». З 1979 року працювала на кафедрі онкології на посаді асистента, а з 2003 року, після захисту докторської дисертації на тему: «Етіо-патогенетичний підхід до лікування початкових форм раку шийки матки» за фахом «онкологія» обрана за конкурсом та працювала на посаді доцента кафедри онкології. З 2006 року призначена на посаду професора кафедри онкології. Має понад 160 наукових робіт, 4 свідоцтва на винаходи та 4 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, співавтор 2-х монографій та 3-х підручників (один з них англійською мовою), 4-х посібників. Проблематика наукових пошуків полягає у розробці методів профілактики раку шийки матки та впровадженні в клінічну діяльність патогенетично обґрунтованих методів органозберігаючого лікування раку шийки матки у жінок молодого віку, а також моніторингу раку шийки матки у вагітних жінок. Виконує оперативні втручання вищого ступеня складності, впроваджує в клінічну практику сучасні методи операцій. На високому науково-методичному рівні читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів. Досвідчений педагог та фахівець, володіє сучасними методами діагностики та лікування онкологічних хворих. Вміє передавати свій досвід молодому поколінню онкологів та студентів. Займається зі студентами гуртківцями. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «онкологія», стаж роботи лікарем-хірургом – 38 років, науково-педагогічний стаж — більше 30 років. Вакуленко Г.О. член Вченої Ради другого медичного факультету та член спеціалізованої ради при Національному інституті раку із захисту кандидатських та докторських дисертацій, приймає участь у виконанні програми МОЗ України з онкогії, бере участь у виїзних комісіях за межами університету.

 

 

 

Чешук Валерій Євгенович

Професор кафедри онкології, доктор медичних наук. Працює на кафедрі з 1996 року. В 2001- 2003 роках виконував обов’язки завідувача кафедри онкології НМУ. В 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози І-ІІ стадій». 3 2016 року декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Інституту післядипломної освіти НМУ. Автор понад 150 наукових робіт, з них 19 патентів, 8 посібників і двох підручників з окології. Онкохірург вищої категорії. Відповідає за наукову роботу на кафедрі, куратор навчання на кафедрі курсантів факультету удосконалення викладачів. За сумісництвом працює заступником начальника навчально-методичного відділу НМУ, очолює  сектор моніторингу якості освіти. Постійно підвищує свій викладацький та професійний рівень. Успішно пройшов навчання (21-24.09.2010) в Центрі підготовки персоналу «ПРИРОСТ-Академія» за програмою курсу «Системи управління якістю та внутрішній аудит (ДСТУ ISO 9001:2009) обсягом 40 академічних годин» і за результатом курсової роботи отримав посвідчення №495 від 06.129.2010 – внутрішнього аудитора системи управління якістю.

Володіє сучасними методами діагностики та лікування онкологічних захворювань. Член апробаційної ради захисту дисертацій з «Хірургічних дисциплін», член редакційної колегії журналу «Онкологія» та міжнародної «Європейської спілки медичних онкологів». Основними напрямками роботи є комплексне лікування хворих на рак грудної залози, меланому шкіри, саркоми м’яких тканин, займається розробкою і широким впровадженням реконструктивно-відновлюючих та пластичних операції у хворих на рак грудної залози. Досліджує прогностичні фактори розвитку синхронного та метахронного двостороннього РМЗ.

Регулярно підвищує свій професійний рівень, беручи участь в наукових з’їздах, конференціях, форумах (Сент-Гален 2005, Стамбул 2006, Санкт-Петербург 2007, Мюнхен 2008, 2010, Мадрід 2009).

 

 

 

Зотов Олексій Сергійович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук є відповідальним за навчально-методичну роботу, інтернатуру та післядипломну освіту на кафедрі. Закінчив з відзнакою II лікувальний факультет Українського Державного медичного університету ім. О.О.Богомольця. В 1998 р. захистив дисертацію «Гострі ерозивно-виразкові ураження травного каналу при хірургічному та комбінованому лікуванні злоякісних новоутворень (клініко-експериментальне дослідження)».

Особисто, а також у співавторстві є автором 80 наукових праць, 11 винаходів, 4 рацпропозицій, 3 підручників, 8 навчальних посібників та методичних рекомендацій, а також 5 монографій: «Мастопатии и рак молочной железы», яка надрукована чотирма виданнями 2002-2006; «Нейроэндокринные новообразования», 2005; «Эндокринная терапия рака молочной железы», 2014; «Підтримуюча терапія онкологічних хворих», 2015; «Метаболический синдром и рак молочной железы», 2016.

Регулярно підвищує свій професійний рівень, беручі участь в численних наукових з’їздах, конференціях, форумах: у Російський школі онкологів на базі Санкт-Петербурзького НДІ онкології ім. Н.Н.Петрова наступної тематики: 2003 р. – «Операбільний рак молочної залози»; «Пухлини голови та шиї», 2004 р.- «Біотерапія злоякісних пухлин», 2005 р. – «Рак підшлункової залози», 2009 р –«Паліативне лікування в онкології», 2010 р. «Рак молочної залози».

Брав участь у роботі Європейської школи онкологів «Сучасні аспекти діагностики та лікування меланоми» (2005 р.); «Колоректальний рак» (2007 р.); IV, V, VII та IX Російських онкологічних конгресів у Москві (2000, 2001, 2003, 2005 рр);

Виступав з доповіддю на Х, ХI та XII з’іздах онкологів України (2001, 2006, 2011 рр.), а також Європейських онкологічних конгресах (Відень, 2013 р., Амстердам, 2014 р., Мадрид, 2015 р.), численних науково-практичних конференціях.

В 2016 р. за ініціативою О.С. Зотова на кафедрі створено цикл тематичного удосконалення для лікарів закладів охорони здоров’я «Клінічна мамологія».

В 2015 р. пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів на ФУВ НМУ ім. О.О. Богомольця.

Зотов О.С. є членом Європейського Товариства медичної онкології (ESMO). Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «онкохірургія». Стаж роботи за спеціальністю «онкохірургія» – 19 років.

Лауреат Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» 2009 р. у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм». Науково-педагогічний стаж складає 20 років. Коло наукових досліджень включає питання променевої діагностики та комплексного лікування злоякісних пухлин, лікування мастопатії та раку молочної залози, онкопластичну хірургію, діагностику та лікування пухлин шкіри, ендокринних пухлин.

 

 

Зайчук Віталій Володимирович

Доцент кафедри онкології, кандидат медичних наук. Лікар онкохірург вищої категорії. Закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця в 1998 році. З 1999 до 2001 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри онкології НМУ. З 2001 по 2015 рр. працював на посаді асистента кафедри. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри онкології. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою: ”Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози”. За період роботи на кафедрі зарекомендував себе як відповідальний викладач. Активно займається науковою роботою, приймає участь у наукових конференціях та з’їздах з онкології. Має 106 наукових публікацій, в т.ч. 20 патентів та співавтор 4 підручників  та 7 посібників з онкології. Працює на основній клінічній базі кафедри – в хірургічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, м’яких тканин та лімфатичних вузлів. Впроваджує новітні технології та методики рекоструктивно – відновлюючих операцій у хворих на рак молочної залози.

 

 

 

 

Сидорчук Олег Ігорович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар онкохірург вищої категорії. Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту в 1989 році. В 1989-1990 роках пройшов інтернатуру за фахом онкохірургія. З 1990 по 1999 роки працював хірургом-онкологом Київської міської онкологічної лікарні: з 1990 по 1994 роки – проктологічного, а з 1994 по 1999 – хірургічного відділень. Тимчасово виконував обов’язки завідувача проктологічного відділення і відділення відновлювальної хірургії та реабілітації КМОЛ. З 1999 по 2015 рр. працював на посаді асистента кафедри. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри онкології. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію ”Застосування окислювачів в хірургічному лікуванні хворих на рак молочної залози”. Відповідальний за лікувально-профілактичну роботу на кафедрі, відповідальний за роботу кафедри на базі Національного інституту раку. За заслуги у національно-патріотичному вихованні молоді нагороджений відзнакою «Золотий хрест святого Володимира на колодці». Активно займається науковою роботою, приймає участь у наукових конференціях та з’їздах з онкології. Має біля 200 наукових публікацій, в т.ч. 55 патентів, є співавтором 8 підручників з онкології. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, пухлин голови та шиї, опорно-рухового апарату, черевної порожнини та заочеревинного простору. Впроваджує новітні технології та методики реконструктивно-пластичного підходу до сучасного лікування рака молочної залози.

 

 

 

 

Лобанова Ольга Євгеніївна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, онкохірург, онколог, лікар вищої категорії. Працює на кафедрі з 2000 року. За спеціальністю “лікувальна справа” закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі онкології. З 2006 по 2015 рр. працювала асистентом кафедри онкології. В 2015 році обрана на посаду доцента кафедри. Особисто, а також у співавторстві є автором більше 40 наукових праць, 8 винаходів, 4 підручників, 5 посібників. Виконує консультативну та лікувальну роботу. Регулярно приймає участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, з`їздах, форумах, підвищуючи свій професійний рівень (III, V з`їзді онкологів та радіологів СНГ 2004, 2008 рр., 9-й інтернаціональній конференції «The Breast, Primery Therapy of Early Breast Cancer» St. Gallen Switzerland 2005р., XI з`їзді онкологів України 2006 р., 3-й Центральній Регіональній Європейській зустрічі з патології раку молочної залози «Technology Transfer in Diagnostic Pathology» Угорщина Вайсград 2008 р., VIII конгресі патологів України «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії» 2008р., XII Російському онкологічному конгресі 2009р., 7 Європейській конференції по раку молочної залози EBCC7 Барселона Іспанія 2010р., Intercongress Meetіng of the European Socіety of Pathology Краков Польща 2010 р., XII з’їзді онкологів України Судак Крим 2011 р., Євразійському форумі по раку молочної залози Москва 2011 р., 24th European Congress of Pathology “Pathology – Science for Patients” Прага 2012 р., Науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Меланома шкіри: досягнення та перспективи» Київ 2013р, XVII Російському Онкологічному Конгресі Москва 2013р., Європейському онкологічному конгресі Мадрид 2015 р.), тощо. Є членом Європейського Товариства медичної онкології (ESMO). В 2015 р. пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів на ФУВ НМУ ім. О.О. Богомольця за програмою «Вища медична освіта та Болонський процес». В 2009 р. захистила дисертацію «Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів» з присвоєнням наукового ступеня кандидата медичних наук. Є профоргом кафедри. Працює на клінічній базі кафедри – Київський міський клінічний онкологічний центр. Впроваджує новітні технології та методики індивідуалізованого лікування хворих на рак молочної залози. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – персоналізований підхід до комплексного та рекоструктивно – відновлювального лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, м’яких тканин та лімфатичних вузлів.

 

 

Гривкова Лариса Володимирівна

Лікар-онкохірург вищої категорії, асистент кафедри онкології НМУ. Закінчила Київський медичний інститут у 1990 році, проходила інтернатуру за спеціальністю хірургія-онкологія, навчалась у клінічній ординатурі за спеціальністю – онкологія. У 1994 році була обрана на посаду асистента кафедри онкології Національного медичного університету. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексний метод лікування дисемінованих форм злоякісних меланом». Автор понад 40 наукових праць, 3 підручників, 1 винаходу. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри та лімфатичних вузлів.

 

 

 

 

Мотузюк Ігор Миколайович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар онкохірург, член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Закінчив Національний медичного університету ім. О.О.Богомольця в 2001 році. З 2002 року працював лікарем-ординатором хірургічного відділення Київської міської онкологічної лікарні. На кафедрі онкології працює з 2004 року. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози». На кафедрі відповідає за виховну роботу та студентський гуртожиток . Регулярно приймає участь в числених наукових з’іздах, конференціях, форумах. Є автором 105 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози». Працює на клінічній базі кафедри – Національному інституті раку. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри, пухлин голови та шиї, опорно-рухового апарату, черевної порожнини та заочеревинного простору. Впроваджує новітні технології та методики реконструктивно-пластичного підходу до сучасного лікування рака молочної залози.

 

 

Тимовська Юліанна Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. З відзнакою закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2003 по 2004 рр. працювала старшим лаборантом кафедри онкології, з 2004 по 2006 рр. навчалася в клінічній ординатурі зі спеціальності онкологія, потім в аспірантурі. У 2010 р. захистила дисертацію за темою: «Місцево розповсюджений рак молочної залози: клінічні варіанти та молекулярно-біологічні особливості». По закінченню аспірантури працювала науковим співробітником відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. З 2013 р. – працює асистентом кафедри онкології. В коло наукових інтересів входять вивчення способів підвищення ефективності протипухлинної терапії та шляхів подолання медикаментозної резистентності пухлин, вплив різних факторів на виникнення та розвиток злоякісних пухлин, а також збереження репродуктивної функції онкологічних хворих. Є консультантом з питань хіміотерапії у хворих на рак молочної залози хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру.

 

 

 

 

Любота Роман Вікторович

Асистент кафедри онкології. В 2009 році закінчив з відзнакою медичний факультет № 2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2009 по 2015 рр. працював на кафедрі на посаді старшого лаборанта. З 2015 року – асистент кафедри. Приймає участь у науковій діяльності кафедри, наукових конференціях та з’їздах. Особисто, а також у співавторстві є автором більше 20 наукових робіт та 1 раціоналізаторської пропозиції. Коло наукових інтересів включає питання діагностики та лікування хворих на рак молочної залози, пухлини шкіри та органів сечовидільної системи.

 

 

 

Зайвелєва Юлія Ігорівна

            Старший лаборант кафедри онкології. Працює на кафедрі з 2012 р. Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Навчалася в інтернатурі на кафедрі онкології НМУ. Пройшла стажування зі спеціальності «Онкологія» на медичному факультеті Ізраїльського технічного університету «Техніон» на базі клініки «Рамбам» (м.Хайфа, Ізраїль). Бере участь у науковій діяльності кафедри, наукових конференціях та з’їздах. Особисто, а також у співавторстві є автором більше 10 наукових робіт, 2 методичних посібників та 2 раціоналізаторських пропозицій. Коло наукових інтересів включає питання діагностики та лікування хворих на рак молочної залози, онкопластики.

 

 

 

 

 

Поступаленко Олена Вікторівна

Старший лаборант кафедри. Активно займається науковою роботою, приймає участь у наукових конференціях та з’їздах. Староста студентського наукового гуртка кафедри онкології 2012/2013 н.р.. Приймала участь у Міжнародних освітніх курсах для студентів та молодих лікарів Elective Course in Oncology for Medical Students (Бельгія, 2012 р.), 10th ESO – ESMO Course on Oncology for Medical Students (Греція, 2013 р.),  ESO Masterclass in Clinical Oncology (Грузія, 2015 р.). Особисто та у співавторстві є автором 30 наукових робіт. Наукові інтереси: концепція біопсії сигнальних лімфатичних вузлів, первинно-множинні неоплазії, робот-асистована хірургія.

 

 

 

 

Самусєва Анастасія Андріївна

Старший лаборант кафедри.  У 2014 році закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2016 році закінчила інтернатуру зі спеціальності клінічна онкологія.  Приймає активну участь у наукових конференціях та науковій діяльності кафедри. Є автором та співавтором  4 наукових статей та 1 патенту на корисну модель. Наукові інтереси: онкопластична хірургія раку молочних залоз,  індивідуалізація підходу до вибору лікування в онкології. Працює на кафедрі з 2014 року.

 

 

 

 

 

Пономарьова Ольга Володимирівна

Асистент кафедри за сумісництвом, лікар хіміотерапевт, старший науковий співробітник відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, кандидат медичних наук. Тема кандидатської дисертації «Терапія злоякісних лімфопроліферативних захворювань з урахуванням їх індивідуальної чутливості до протипухлинних хіміопрепаратів».

 

 

 

 

 

 

Алексик Олена Михайлівна

Асистент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 2008 року за сумісництвом. Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 1999 році. Проходила інтернатуру за спеціальністю „онкологія” в Національному інституті раку МОЗ України. Є співавтором більш як 20 наукових праць, 2 винаходів, неодноразово виступала з доповідями на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Оптимізація методів індивідуалізації лікування хворих на дрібноклітинні неходжкінські злоякісні лімфоми“.

 

 

 

 

 

Сухін Ігор Анатолійович

Асистент кафедри онкології за сумісництвом, онкохірург. З 1992 по 1997 рік навчався у Національному медичному університет імені О.О. Богомольця за фахом «лікувальна справа». З 1999 по 2005 рік працював лікарем-хірургом міської клінічної лікарні №1 м. Київ. З 2005 року до теперішнього часу працює на посаді завідувача хірургічним відділенням Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №3.

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обґрунтування пластично-адгезивних методів профілактики неспроможності швів загальної жовчної протоки» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.

В 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Диференційований вибір методів розділення тканин та гемостазу в умовах запального інфільтрату черевної порожнини (експериментально–клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.