НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Інформація для студентів

Переліки питань до підсумкових модульних контролів

Графік ПМК

Графік консультацій

Графік відпрацювань

Державний іспит “Орагнізація та управління у фармації”

Графік щоденних відпрацювань

Вступ у фармацію

Етика і деонтологія у фармації

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Менеджмент і маркетинг у фармації ТПКЗ

Менеджмент і маркетинг у фармації

Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі

Організація та економіка у фармації

Фармакоекономіка ТПКЗ

Фармакоекономіка

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство 

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі ТПКЗ

Патентознавство

Патентознавство ТПКЗ

Розклад кафедри на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

Розподіл груп між викладачами на ІІ семестр 2017/2018 н.р. 

Тези лекцій з ораганізації та економіки фармації

Тези лекцій з охорони праці в галузі

Тези лекцій з фармакоекономіки

Тезисы лекций по охране труда в отрасли