НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра організації та економіки фармації

Навчально-методична робота

План методичних засідань кафедри на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

На кафедрі організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форми навчання відповідно до навчальних програм, що затверджені Науково-методичною комісією з фармації Міністерства освіти і науки України, проводиться викладання наступних дисциплін:

  • історія медицини та фармації;
  • медичне та фармацевтичне товарознавство;
  • менеджмент та маркетинг у фармації;
  • ознайомча практика з організації та економіки фармації;
  • організація та економіка фармації;
  • охорона праці;
  • патентознавство;
  • професійна етика та деонтологія;
  • фармацевтичне законодавство.

          Під час вивчення курсу “Історія медицини та фармації” зі студентами розглядаються питання історії виготовлення ліків, становлення та діяльності фармацевтичних закладів, що допомагає майбутнім провізорам правильно скерувати пошук та удосконалення засобів для лікування та зміцнення здоров’я людини.
Вивчаючи профільну навчальну дисципліну “Організація та економіка фармації” студенти набувають практичних навичок з питань організаційно-економічної, фармацевтичної та адміністративно-господарської діяльності аптечних закладів різної форми власності, знайомляться з діючими нормативно-правовими актами щодо здійснення фармацевтичної діяльності, отримують знання з організації роботи і постачання аптечних підприємств, організації системи контролю якості лікарських засобів, господарського і бухгалтерського обліку в аптечних підприємствах.
У курсі “Менеджменту та маркетингу у фармації” розглядаються питання діяльності аптечних підприємств у ринкових умовах на основі підходу комплексного маркетингу, ключові поняття процесу створення фармацевтичних підприємств різної форми власності, ліцензування фармацевтичної діяльності, акредитації, фінансування та банкрутства, а також питання конкурентноспроможності та реклами лікарських засобів, попиту на медикаменти, сучасного мерчандайзингу та інші.
          Інформаційні матеріали та методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів постійно оновлюються згідно сучасних вимог. На всіх етапах навчання студентів здійснюється контроль успішності, шляхом усного та письмового опитування, що дозволяє більш об’єктивно оцінити рівень засвоєння матеріалу. Серед чисельних методів контролю знань, з перерахованих вище дисциплін, важливе місце відводиться використанню спеціально розроблених тестових завдань, які відповідають навчальному матеріалу. Особлива увага приділяється проведенню тестового контролю з організації та економіки фармації, а також менеджменту та маркетингу у фармації, що включені до переліку дисциплін Ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 2 “Фармація”.
Важливе місце в навчально-методичній роботі кафедри займає підготовка студентів до складання державного іспиту з навчальної дисципліни “Управління та економіка у фармації”, а також робота із провізорами-інтернами.