НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Громадська та виховна робота

Виховна робота на кафедрі поєднана з навчально-методичною, науково-дослідною і спрямована  на формування особистості лікаря-професіонала, моральних та духовних якостей студента-медика, активної громадянської позиції.
На лекціях професорів та доцентів кафедри регулярно висвітлюються питання лікарської моралі, медичної деонтології, традиції Київської терапевтичної школи. На кафедрі оформлені стенди «Історія кафедри», «Видатні вчені».
Знайомство студентів з клінікою починається на ІІ курсі з вивчення медичної етики, естетики, деонтології, основних питань про моральну та судову  відповідальність, норм поведінки, правил особистої гігієни медичного працівника.
На практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини, які проводяться в палаті біля ліжка хворого, викладачі власним прикладом навчають спілкуванню з хворим, методам фізичного обстеження.
Під час самостійної роботи студентів з хворими викладач контролює поведінку, зовнішній вигляд студента і тактовно вказує на помилки студента. На засіданнях студентського наукового гуртка виховується культура роботи з  літературними джерелами при проведенні науково-дослідної роботи, написання рефератів і доповідей на студентську наукові  конференції. Щорічно студенти-гурктівці беруть участь у наукових конференціях і отримують призові місця. На кафедрі проводиться олімпіада з медичної етики та деонтології. Студенти-переможці нагороджуються призами.
Професорами кафедри  виховні естетичні, професійні, мовні проблеми висвітлюються на сторінках преси, на радіо та телебаченні. Професор Никула Т.Д. видав книгу спогадів «Життя і медицина» в якій багато уваги приділено виховному процесу.

У студентів виховується  здоровий спосіб життя шляхом висвітлення шкідливого впливу алкоголю, тютюну, наркотиків на організм. Ці питання регулярно розглядаються на лекціях та практичних заняттях, де при розборі етіології виразкової хвороби, цирозу печінки, раку легень, хронічного бронхіту та ін. вказуються саме ці чинники як одні з головних.
Співробітники кафедри чергують в клініці на прилеглій території і забороняють палити, лишати сміття, тощо. Викладачі чергують у студентських гуртожитках на свята.
Співробітники кафедри беруть участь у виховних та громадських  заходах НМУ. Разом із студентами залучаються під час суботників до впорядкування території міської клінічної лікарні №3, де знаходиться клінічна база кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2.
Викладачі кафедри разом із студентами були залучені до програми «Інсульту Стоп», коли кожен бажаючий міг безкоштовно виміряти свій артеріальний тиск під час прогулянки на Майдані Незалежності: