НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Інформація для студентів

Інформація для студентів від 12.02.2018 (весняно-літній семестр)

Графік відробок

Графік консультацій

Перелік практичних навичок ПВМ

Календарно-тематичний план лекцій

Перелік теоретичних питань ПВМ

Графік ПМК ПВМ

Розклад занять

Регламент ПМК ПВМ

Тематичний план ПВМ

Графік ПМК ЛД

Регламент ПМК ЛД

Тематичний план ЛД

Графік консультацій студентів перед перескладанням іспиту ОСКІ-1

Питання до ПМК

Тематичний план лекцій для студентів 3-курсу
Тематичний план лекцій з лабораторної діагноститки
Тематичний план лекцій та практичних занять з Деонтології
Тематичний план лекцій та практичних занять з ПДД
Тематичний план практичних занять для студентів 2-го курсу
Тематичний план практичних занять для студентів 3-го курсу
Тематичний план практичних занять з лабораторної діагностики

ПІДГОТОВКА ДО OСКІ-1

1.       Фізикальні методи обстеження органів дихання.

2.       Фізикальні методи обстеження серцево-судинної системи.

3.       Фізикальні методи обстеження органів ШКТ.

4.       Реєстрація ЕКГ.

5.       Проведення серцево-легеневої реанімації.

6.       Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках.

7.       Виконання ін’єкцій (підшкірної, внутрішньом’язової, внутрішньовенної).

8.       Визначення вмісту глюкози крові за допомогою глюкометра.

Графік щоденних відробок

Графік консультацій ОСКІ мед1

Графік консультацій ОСКІ мед4

Графік консультацій ОСКІ (загал)

  1. АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ЕКГ
  2. АЛГОРИТМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКГ
  3. АЛГОРИТМ ВИМІРЮВАННЯ АТ
  4. АЛГОРИТМ ФІЗИКАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
  5. АЛГОРИТМ СЛР
  6. АЛГОРИТМ РОЗПИТУВАННЯ