НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Лікувальна справа

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 розташована на базі Київської міської клінічної лікарні №3.

Адреса клінічної бази: 02125, м. Київ,  вул. П. Запорожця, 26, корпус 2. На базі кафедри розташовані: терапевтичне, кардіологічне, ревматологічне, гастроентерологічне відділення, відділення нефрології та  гемодіаліза, відділення кардіореанімації. Дана клінічна база є міським спеціалізованим центром. На базі розташовується  Київський міський спеціалізований центр нефрології та гемодіалізу, з яким кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 проводить тісне співробітництво.
База кафедри розрахована на 288 ліжок терапевтичного профілю. За 2010 рік у відділеннях, які розташовані на базі, проліковано понад 7 тисяч пацієнтів. Локалізація клініки на базі багатопрофільної лікарні дозволяє отримувати консультації суміжних спеціалістів (окуліста, невропатолога, хірурга, гінеколога, кардіолога та інших), що дозволяє надавати хворим швидку своєчасну допомогу. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в клініці наявні лабораторії, де цілодобово здійснюються загальноклінічні і біохімічні дослідження хворим, що поступили до усіх відділень клініки; сучасні інструментальні засоби діагностики, такі як УЗД-апарати, рентгенологічні апарати, ендоскопічне обладнання для проведення різних процедур та маніпуляцій.
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 має в своєму розпорядженні обладнання яке ширико використовується для обстеження пацієнтів в клініці. Це 2 УЗД-апарата для проведення ехокардіографії, УЗД-обстеження нирок, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, доплерографії сонних артерій, а також апарат для добового моніторування артеріального тиску. За 2010 рік за допомогою даного обладнання було проведено обстеження понад 650 пацієнтам.

Проф. Т.Д. Никула проводить обхід хворих у відділенні еферентних методів лікування Київського міського центру нефрології і діалізу за участю співробітників кафедри – проф. В.О. Мойсеєнко, асист. С.В. Трунової, асист. Е.Г. Манжалій та ст. наук. співроб.  Інституту нефрології АМН України В.Ф. Крота.

Консиліум у складі проф. І.А. Палієнка, проф. В. О. Мойсеєнко, к.м.н. О.М. Кармазіної в кабінеті ультразвукової діагностики.

На базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 активно проводяться клінічні дослідження. Так, у 2010 році кафедра брала участь у багатоцентровому дослідженні: «Багатоцентрове рандомізоване, подвійне, сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату МДХ-1100 для лікування хворих на ревматоїдний артрит в стадії загострення».
Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 приймають участь у виїздах за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України, професори та доценти кафедри мають у своєму активі публікації в пресі, виступи на телебачення та радіо, стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи. У 2010 році завідувач кафедри професор Тарас Денисович Никула став Лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки.