НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Студентський науковий гурток

Програма конференції до Дня нирки

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2

на 2017-2018 навчальний рік

 

Староста гуртка – Тарасюк Аліна Павлівна; медичний факультет №1, 4 курс

E-mail: alina.tarasyuk@icloud.com

 

Тема засідання Дата проведення
1. Знайомство студентів з планом СНГ кафедри ПВМ №2. Діагностика захворювань нирок. Знайомство з методами замісної ниркової терапії.

асистент, к.мед.н. Карпенко О.В.

07.11.2017
2. Артеріальна гіпертензія: сучасний стан проблеми. Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом завідувача кафедри д.мед.н. Кондратюка В.Є. 14.11.2017
3. Ревматологія: здобутки та перспективи. Діагностика подагри. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом професора, д.мед.н. Палієнка І.А. 30.11.2017
4. Сучасні діагностичні можливості ехокардіогрфії.. Обстеження хворих під керівництвом доцента, к.мед.н. Хомазюк В.А. 28.12.2017
5. Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб. Обхід хворих у нефрологічному відділенні під керівництвом професора, д.мед.н. Мойсеєнко В.О. 11.01.2018
6. Методика та принципи проведення клінічних та наукових досліджень в клініці внутрішніх хвороб.

асистент, к.мед.н. Бишовець Р.В.

30.01.2018
7. Фактори кардіоваскулярного ризику. Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Осташевської Т.Г. 08.02.2018
8. Суглобовий синдром в клініці внутрішніх хвороб. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Кармазіної О.М. 06.03.2018
9. Діагностичні можливості УЗД органів черевної порожнини в клініці внутрішніх хвороб.

доцент, к.мед.н. Красюк І.В.

12.04.2018
10. Діагностика ХОЗЛ. Обхід хворих у терапевтичному відділенні під керівництвом асистента, к.мед.н. Бичкова О.А. 11.05.2018
11. Підготовка до OSCI-1 Упродовж року

Початок засідань о 16.45 годині. Тему доповіді, участь та місце проведення необхідно попередньо узгодити з викладачем. Додаткова інформація на сайті кафедри.

 

 

 

Нині в роботі СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини№ 2 беруть участь 16 студентів ІІІ курсу, 11 – ІІ курсу, 2 – VІ курсу І та ІV медичних факультетів НМУ, 3 – фармацевтичного факультету та 5 молодих вчених (клінічні ординатори, магістри, аспіранти). Викладачі кафедри допомогають гуртківцям у виконанні  фрагментів наукових робіт, реферуванні вітчизняної та зарубіжної літератури, забезпеченні необхідними науково-методичними матеріалами. Кафедра співпрацює з Інститутом проблем патології НМУ, кафедрами фармакології, рентгенрадіології НМУ, Міжнародним центром інформаційно-хвильової терапії, НДІ фізіології імені О.О. Богомольця, НДІ нефрології АМН України, інститутом серця АМН України, інститутом ендокринології АМН України, геронтології АМН України, міським нефрологічним центром, інститутом нефрології АМН України,
Місце знаходження гуртка: вул. П. Запорожця, 26, ІІ терапевтичний корпус. Графік роботи: засідання СНГ проходять 1-2 рази на місяць згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри. У його засіданнях окрім гуртківців та викладачів беруть участь інші суденти, що бажають отримати цікаву та корисну інформацію (всього за рік у засіданнях гуртка бере участь близько 80-90 студентів).
Науковий керівник гуртка – д.м.н., проф. Мойсеєнко Валентина Олексіївна (тел. 540-96-69).
Староста гуртка – Красюк Е.К., студент ІV курсу, І мед. ф-ту.
Напрямки роботи: нефрологія, гастроентерологія, кардіологія.
За рік з доповідями виступили 9 студентів та 3 молодих вчених. Серед гуртківців є учасники і призери вітчизняних і Міжнародних форумів.


Проф. Т.Д. Никула з доповідачами Міжнародної конференції (Київ, 2011 р.).

 

Автори Назва статті Джерело Науковий керівник
1. Попова В.В., Топчій А.В. Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Український науково-медичний молодіжний журнал (Мат. 64 Міжнародної наук.-практ. конференції студентів і молодих вчених „Актуальні проблеми сучасної медицини”.- Київ, 3-4 листопада 2010. Спец. Випуск № 4) – С. 222. Проф. Т.Д. Никула
2. Топчій А.В., Попова В.В. Кардіоренальний синдром при аортальному стенозі та гемодинамічні фактори ризику Там же. – С. 224-225. Проф. Т.Д. Никула

Проф. В.О. Мойсеєнко була членом журі терапевтичної секції 64 Міжнародної наук.-практ. конференції студентів і молодих вчених „Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ, 3-4 листопада 2010 р.).

Сім студентів-гуртківців та троє молодих вчених взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р., який ВООЗ присв’ятила питанням стійкості до протимікробних препаратів  (7-8 квітня 2011 р.) та мають опубліковані наукові роботи в Науковому віснику Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Спеціальний випуск № 2, 2011)  (Мат. міжнародної наук.-практ. конф., присвяч.Всесвітньому Дню здоров’я-2011, Київ,7-8 квітня 2011) та в матеріалах інших конференцій:

 

Автори Назва статті Джерело Науковий керівник
1. Цимбалюк Я.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Евтаназія: гуманна смерть чи самогубство в законі? Український науково-медичний молодіжний журнал (Спеціальний випуск № 2, 2011)  (Мат. міжнародної наук.-практ.конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я-2011, Київ, 7-8 квітня 2011. – С.90-91. Доц. С.Г. Шевчук
2. Ткачишина А.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Додаткові (аномальні) хорди лівого шлуночка як предиктор ризику виникнення аритмій Там же. – С.144-145. Доц. С.Г. Шевчук
3. Альянова Т.С., 1гр., I мед. ф-т, Ш курс Передпухлинні хвороби легень Там же. – С.155-156. Доц. С.Г. Шевчук
4. Тепла І.В., Штепа А.Ю., Пащенко І.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Роль режиму сну в розвитку абдомінального ожиріння Там же. – С.119-120. Проф. Мойсеєнко В.О.
5. Красюк В.Є., ст. ІV курсу, І мед. ф-ту Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок Там же. – С.151. Проф. В.О. Мойсеєнко
6. Бичков О.А., аспірант Вміст активованих субпопуляцій лімфрцитів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом Там же. – С.134-135. Проф. Т.Д. Никула
7. Топчій А.В., Попова В.В., магістри Ризик-фактори кардіоренального синдрому при набутому аортальному стенозі Там же. – С.152-153. Проф. Т.Д. Никула
8. Попова В.В., Топчій А.В. Ризик-фактори кардіоренального синдрому при ізольованих набутих мітральних вадах серця Фундаментальні проблеми внутрішньої медицини – від молекули до практичного одужання/ Тези доп. VI Південно-Українська науково-практ. конф., 6 квітня 2011 р. – С.113-115. Проф. Т.Д. Никула
9. Топчій А.В. Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Там же. – С. 115. Проф. Т.Д. Никула
10. Топчій А.В., Попова В.В. Ризик-фактори кардіоренального синдрому при набутому аортальному стенозі Там же. – С. 115-116. Проф. Т.Д. Никула

 

Виступи на конференціях

 

Доповідачі Назва доповіді Місце виступу Науковий керівник
1. Альянова Тетяна, 1гр., I мед. ф-т, Ш курс Хвороби легень Стендова доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Доц. С.Г. Шевчук
2. Сояк Марія, ІІк., IV мед. ф-т. Євген Озаркевич – Лікар, Громадянин, Патріот Доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Проф. В.О. Мойсеєнко
3. Топчій А.В., магістр Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Проф. Т.Д. Никула
4. Красюк В.Є., ст. ІV курсу, І мед. ф-ту Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок Там же. Проф. В.О. Мойсеєнко

 

У роботі ІІІ підсекції „Клінічний напрям: терапевтичні дисципліни” взяли участь студенти В.Е. Красюк, М.В. Сояк, магістр А.В. Попова.  Студентка ІІ курсу IV медичного ф-ту Марія Сояк виступила з доповіддю „Євген Озаркевич – Лікар, Громадянин, Патріот” у рамках міжнародної наук.-практ.конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я-2011.
Студенти разом із викладачами взяли участь в урочистостях з нагоди ХІ Національного Конгресу кардіологів України (м. Київ, 30 вересня 2010 р., Палац „Україна”).
За результатами першого туру „Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010-2011 р.р.” І місце виборов Красюк В’ячеслав Едуардович, ст. 4 курсу, 10 гр., І лік.ф-ту за роботу „Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок” (28.12.10р.) і був направлений для проходження  І етапу другого туру Конкурсу до м. Івано-Франківська, де посів ІІ місце (24.Ш.11р).
14 квітня 2011р. на кафедрі проведена олімпіада з етики і деонтології, присвячена 170-річчю Національного медичного університету. В ній взяли участь 17 студентів II курсу IV медичного ф-ту:

ПІДСУМКИ ОЛІМПІАДИ З ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ 170-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
(Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2)

 

Місце

Кількість
балів

Учасник

ІІк. МФ №4
№ групи

Керівник

І

16

Стадніченко

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

ІІ

14

Щербакова К.О.

7

асп. Бичков О.А.

 

ІІІ

 

13

Коваленко

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Петренко

5

к.м.н., ас. Трунова С.В.

Карпишина А.В.

7

асп. Бичков О.А.

12

Папандопуло

6

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

Соколова

12

ас. Прибильська О.С.

Радкевич А.В.

7

асп. Бичков О.А.

Садовий І.П.

7

асп. Бичков О.А.

11

Поморська

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Шумська

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Чоботар А.П.

7

асп. Бичков О.А.

10

Аврамчук

2

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

Комащук

3

к.м.н., ас. Красюк І.В.

Мансуров

5

к.м.н., ас. Трунова С.В.

Крижанівська М.В.

7

асп. Бичков О.А.

5

Варищук

2

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

16 квітня 2011 року гуртківці були залучені до загальноміського суботника з благоустрою території клінічної бази, який був приурочений до 66-річчя Дня Перемоги
Гуртківці були залучені до Благодійна акції „Подаруй часточку життя знедоленим дітям” – профком студентів – подарунок від кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 – м’яка іграшка „Панда” До дня святого Миколая  (Керівник – ас. Кармазіна О.М., проф. Мойсеєнко В.О., 18.12.10 р.)