НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №1

Інформація для студентів

4 курс
Питання до ПМК 4 курс
План лекцій для 4 курсу
План практических занятий 4 курс для иностанных студентов
План практичних занять 4 курс
Регламент проведення ПМК 4 курс
Робочі зошити 4 курс

5 курс

Методичні розробки
Календарно-тематичний план лекцій
Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів 5 курс
Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів 5 курс иностранные студенты
Календарно-тематичний план практичних, семінарських та СРС 5 курс
Регламент проведення ПМК 5 курс
Робочі зошити 5 курс

 

6 курс

Методичні розробки
STEP українською мовою
Календарно-тематичний план практичних, семінарських та СРС 6 курс
Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів 6 курс
– Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів 6 курс иностранные студенты
Регламент проведення ПМК 6 курс для студентів медико-профілактичного факультету
Регламент проведення ПМК 6 курс
Робочі зошити 6 курс

 

Лекції 4курс

Лекції 5курс

 

Розклади і графіки
Відпрацювання весна – літо 2018
Консультації ПОТОЧНІ ПМК осінь 2017
– Критерії оцінювання практичного заняття
– Критерії оцінювання ПМК
– Передмодульні консультації 2017
– План-структура практичного заняття
ПМК весна 2018
Розклад кафедри хірургії №1 2017-2018 весна
Додаток до розкладу
Щоденні відпрацювання січень 2018

 

Рекомендована інформація:

ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Сайт Концепция спасения – тактическая медицина
Обучающие и информационные видеоролики
Группа в Фейсбук: Концепция Спасения Тактическая Медицина
New! Полное учебное пособие по тактической медицине
Англоязычные материалы по тактической медицине (TCCC)
REAGO Украина – http://reago.eu/uk
Домедична допомога в умовах бойових дій – методические рекомендации МОЗ Украины

ТРАВМА И ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Руководство Красного креста по военно-полевой хирургии
Американские Указания по ВПХ (на английском)
New! “Невідкладна Військова Хірургія” (4-те видання 2013 року) (перевод Американских Указаний по ВПХ)
Guidelines for essential trauma care (ВОЗ)
Trauma Resources and References
Информация об обучении по программе ATLS (Advanced Trauma Life Support)