НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №4

Співробітники кафедри

Колектив кафедри сьогодні

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ №4

mishalov

МІШАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧдоктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Мішалов В.Г. народився 26 березня 1955 р. у м. Шпола Черкаської області.

Свою практичну діяльність розпочав у 1978 р., після закінчення Київського медичного інституту, лікарем-хірургом клінічної лікарні № 23. У період з 1982 по 1998 рр. працював у Київському інституті клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України ( зараз Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова).

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Експериментально-клінічне вивчення атравматичного мікрохірургічного шовного матеріалу «металотравм».

3 1986 р. Мішалов В.Г. — старший науковий співробітник, а з 1987 р.— завідувач відділення серцево-судинної хірургії і тромбоемболії легеневої артерії.

У 1997 р. Мішалов В.Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця в сполученні з атеросклеротичним ураженням інших судинних басейнів».

У 1998 р. ректор НМУ імені О.О. Богомольця запросив професора Мішалова В.Г. на посаду завідувача новоствореної кафедри госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії (у 2008 р. перейменовано на кафедру хірургії 4), яку він очолює й дотепер.

З 2000 по 2006 рр. – проректор НМУ імені О.О. Богомольця з лікувальної роботи.

Мішалов В.Г є лікарем-хірургом вищої категорії.

Професор Мішалов В.Г. — науковий керівник міського центру хірургії на базі ОКЛ м. Києва. Мішалов В.Г. є хірургом широкого профілю, проводить ряд операцій на органах черевної порожнини, з приводу післяопераційних вентральних гриж, здійснює різноманітні операції в області пластичної хірургії, є провідним спеціалістом в Україні з лікування мультифокального атеросклерозу, проблем хронічної венозної недостатності та тромбоемболії легеневої артерії. Він щорічно власноруч виконує понад 400 оперативних втручань.

Багатогранною є і громадська діяльність професора Мішалова. В.Г. Він є членом апробаційної ради «Загальні питання хірургії», членом ЦМК з хірургічних дисциплін при НМУ, членом Вченої Ради НМУ, членом Вченої ради медичного факультету № 2, членом спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті серцево-судинної хірургії АМН України, спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук (за спеціальностями 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія), голова Асоціації хірургів Києва та Київської області, заступник президента Асоціації хірургів України.

Пофесор Мішалов В.Г. являється членом редколегії 7 медичних журналів, шеф-редактором журналів «Серце і судини», «Хірургія України» та «Хірургія дитячого віку», також Мішалов В.Г. є Президентом Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, Президентом асоціації хірургів-гепатологів України, Членом Європейської асоціації хірургів, Членом правління Європейської асоціації судинних хірургів.

Мішалов В.Г. є автором 16 монографій, більше 100 винаходів, 768 наукових статей. Під його редакцією вийшла збірка «Лекції з госпітальної хірургії» у 3 томах, методичні розробки до практичних занять з хірургії для студентів 4, 5 та 6 курсів. За редакцією професора Мішалова В.Г. спільно з професорами Березницьким Я.С. і Захарашем М.П. було видано підручник «Хірургія» у 3 томах, котрий затверджено МОЗ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації і отримав державну премію в галузі науки і техніки. Під керівництвом Мішалова В.Г. захищено 30 кандидатських і 5 докторські дисертації, в теперішній час готується ще 3 докторські дисертації та 10  кандидатських робіт.

Професор Мішалов В.Г. неодноразово за плідну наукову, практичну та громадську роботу отримував численні нагороди. Він є Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, неодноразово нагороджений почесними грамотами та подяками Київського міського голови та Міністерства Охорони здоров’я України, отримував дипломи АН і АМН України за цикл наукових праць. У 2000 р. Мішалову В.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Він нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева». Професор Мішалов В.Г. нагороджений Орденом Хреста Спасителя від Київського патріархату (2009 р.) та Орденом Святого Володимира ІІ ступеня від Московського Патріархату (2011 р.).

 

 

ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ

burka

БУРКА АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧдоктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився  5 липня 1941 р. у с. Рагівка Поліського району Київської області.

У 1964 р. закінчив Київський медичний інститут.

У 1964-1966 pp. працював викладачем хірургії у Чорнобильському медичному училищі, ординатором хірургічного відділення центральної районної лікарні і за сумісництвом –  міжрайонним судмедекспертом.

На кафедрі хірургії працює з 1966 р. — аспірантом, асистентом, доцентом, професором.

У 1969 р. Бурка А.О. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Материалы о состоянии свертывающей, антисвертывающей системы крови и тромбоэластография у больных острым холециститом».

У 1969-1971 pp. поєднував працю асистента з роботою у Вченій медичній Раді МОЗ України.

У 1972 р. закінчив з відзнакою Київський інститут патентознавства.

3 1981 по 1998 pp. Бурка А.О. працював заступником декана з наукової роботи 2-го лікувального факультету.

У 1984 р. захистив докторську дисертацію за темою «Хирургическое лечение больных холециститом с сопутствующими заболеваниями и осложнениями».

Бурка А.О. є автором 215 наукових робіт, 6 методичних рекомендацій, 6 винаходів, 13 рацпропозицій, також являється співавтором монографій, лекцій з госпітальної хірургії (тт. І, II, ІІІ), підручника «Хірургія», т. II, ІІІ.

Професор Бурка А.О. — лікар-хірург вищої категорії, котрий зробив значний внесок у розвиток охорони здоров’я в галузі абдомінальної хірургії. Він удосконалив методи операцій на шлунку, кишківнику, печінці, жовчному міхурі і жовчних протоках, підшлунковій залозі, методи лікування перитоніту, кишкових нориць, інфікованих ран. Впровадження цих наробок у практику зумовило значне підвищення ефективності лікування тяжких недуг.

Неодноразово Бурка А.О. виступав на республіканських конференціях, засіданнях наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області, на навчально-методичних конференціях, є учасником Виставки досягнень народного господарства України. Головний комітет ВДНГ нагородив його дипломом І ступеня.

У 1998 р. Бурка А.О. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця професором Мішаловим В.Г. на посаду професора кафедри, на якій він працює й по сьогодні.

Професор Бурка А.О. є членом Правлінь наукових товариств хірургів України, Києва та Київської області, редакційної колегії журналу «Хірургія України», був головою Апробаційної ради «Загальні питання хірургії» та головою ЦМК з хірургічних дисциплін, головою ревізійної комісії Асоціації хірургів України.

За плідну роботу на благо людині та державі Бурка А.О. неодноразово отримував нагороди та подяки. Він нагороджений Почесними грамотами Київської міськдержадміністрації, Почесною грамотою та подякою МОЗ України, Почесною грамотою Київського міського голови, медалями «В память 1500-летия Киева», «Ветеран труда». За заслуги в області вищої освіти Бурка А.О. нагороджений нагрудним знаком «За отличные успехи в работе». Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» нагородила його медаллю «Трудова Слава» у 2012 р. Професор Бурка А.О. 7 червня 2013р. нагороджений грамотою у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви Владимиром.

Бурка А.О. – заслужений лікар України.

 


hrapach

ХРАПАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧдоктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. Керівник студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 4.

Народився в м. Києві 22 вересня 1961 р.

У 1986 р. закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

Працював за спеціальностями «хірургія», «судинна хірургія» у Київській обласній клінічній лікарні, ОКЛ м. Києва, в лікарнях № 23 та 10.

У 1991 р. Храпач В.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Рання діагностика гострого деструктивного панкреатиту з використанням напівпровідникових газосенсорів» (науковий керівник — професор Земсков В.С.).

У 2007 р. захистив докторську дисертацію по темі «Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опірних та фіксуючих систем» (науковий консультант — професор Мішалов В.Г.).

3 1994 по 1998 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії № 1 КМІ, a y 1998 р. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця професором Мішаловим В.Г. на посаду ассистента кафедри хірургії №4. З 2002р. він займає посаду доцента цієї кафедри, а з 2008 р. — професора.

Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Хірургія».

3 1993 р. професор Храпач В.В. займається пріоритетно пластичною та реконструктивною хірургією. У період 1993-1994 та 1995 рр. проходив стажування у Римському університеті « La Sapienza ». Протягом останніх 15 років багаторазово проходив курси з різних розділів пластичної та реконструктивної хірургії в Росії, Німеччині, Швеції, Італії. Брав участь у понад 40 конференціях з актуальних питань в Австралії, Австрії, Вірменії, Грузії, Італії, Німеччині, Росії, де зробив численні авторські доповіді. Є співорганізатором низки тематичних міжнародних конференцій протягом 1996-2013 рр.

Основний перелік виконуваних Храпачем В.В. оригінальних пластичних операцій включає в себе: фейсліфтинг, ринопластику, отопластику, естетичну та реконструктивну мамопластику, абдомінопластику, естетичні операції у поєднанні з загальнохіругічними, ліпосакцію, ендопротезування сідниць та гомілок, хірургічну зміну статі при транссексуалізмі.

Є автором та співавтором більше 300 наукових праць та 16 винаходів, серед яких 12 підручників та посібників; 18 друкованих праць з методичної роботи, 5 типових і 12 робочих навчальних програм, 4 наукові теми.

Храпач В.В. являється керівником студентського наукового гуртка кафедри.

Професор Храпач В.В. — президент громадської організації «Клуб пластичних хірургів», член правління Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, естетичних хірургів, дійсний член «Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов» Росії (ОПРЗХ), член Міжнародної конфедерації пластичних та реконструктивних хірургів ( IPRAS).

За активну роботу Храпач В.В. одержав дві подяки та Почесну грамоту Київського міського голови, дві подяки міністра охорони здоров’я України, два призи за почесні місця на міжнародних наукових конференціях, орден від православної церкви.

 


bondarev

БОНДАРЄВ РОСТИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 21 липня 1974 році, м. Донецьк.

У 1997 році – закінчив Луганський державний медичний університет за фахом «лікувальна справа».

У 1999 році закінчив повний курс магістратури за фахом «Хірургія».

З 1999 року асистент кафедри факультетської хірургії.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Застосування йодіцерину в лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин».

Доцент кафедри хірургії №1 з 2003 року.

У 2007 році  захистив докторську дисертаційну роботу на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування з застосуванням місцевих та загальних методик детоксикації в лікуванні поширених форм перитоніту».

У 2011 році присвоєно звання професора.

У 2012 році обраний на посаду завідувача кафедри хірургії з основами абдомінальної та ендоскопічної хірургії.

Бондарєв Р.В є автором 302 наукових робіт, 2 монографій, 5 патентів України на винахід, 32 патенти України на корисну модель, 13 рацпропозицій.

У 2003 році нагороджений грантом Президента України для молодих вчених.

Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Хірургія», першу атестаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Володіє традиційними і ендоскопічними методами операцій на органах черевної порожнини. Удосконалив методи лапароскопічних операцій при гострому апендициті, перфоративній виразці дванадцятипалої кишки і шлунка, гострому деструктивному холециститі, спайкової хвороби органів черевної порожнини, перитоніті, що дозволило значно підвищити ефективність лікування пацієнтів з даними патологіями. Спеціалізується на лапароскопічній хірургії.

Неодноразово виступав на науково-практичних всеукраїнських конференціях, щорічних євроазійському та європейському конгресах, навчально-методичних конференціях.

Професор Бондарєв Р.В. є членом Української Асоціації фахівців з малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологій та членом Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (EAES).

У 2014 році  Бондарєв Р.В. призначений на посаду професора кафедри хірургії  № 4 НМУ ім. А.А. Богомольця. Відповідає за опорні кафедри з дисципліни «Хірургія». З 2017 р є головою циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін.

 

rudenko

РУДЕНКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Руденко К.В. народився 27.11.1975г. в Києві. У 1999 році закінчив Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

З 1999 по 2001 рік-проходив інтернатуру на кафедрі хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 1999 по 2004 рік – лікар-хірург відділу хірургічних методів лікування вроджених вад серця у дітей молодшого віку Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

У 2003 році отримав сертифікат за спеціальністю серцево-судинна хірургія.

З 2004 по 2010 рік – заступник головного лікаря з лікувальної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова НАМН України.

З 2010 по 2016год -працює на посаді завідувача відділом хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легенів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова НАМН України.

З січня 2016 по січень 2017года – працює заступником директора з науково-координаційної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова НАМН України.

З січня 2017г.- призначений заступником директора по лікувально-координаційної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова НАМН України.

З травня 2014г.- головний кардіохірург МОЗ України, експерт МОЗ України зі спеціальностей “Кардіологія. Хірургія серця і магістральних судин” і “Трансплантологія”.

У 2017р. був запрошений завідувачем кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця професором Мішаловим В.Г. на посаду професора кафедри хірургії № 4.

У 2001-2002рр. працював в Ospidale Riuniti (Bergamo, Italy) і одночасно навчався в Міжнародній Школі Серця (International Heart School, Bergamo, Italy). Після закінчення успішно захистив на базі Університету г.Піза (Italy) наукову роботу “Хірургічне лікування різних форм атріовентрикулярного каналу”.

У 2003-2004рр. проходив заочну форму навчання в Європейській Школі кардіо-торакальної хірургії (European School for cardio-thoracic surgery). Руденко К.В. є учасником багатьох міжнародних конгресів і конференцій. Бере активну участь в розробці та впровадженні нових методів лікування вроджених і набутих вад серця, особливо в реконструктивної області кардіохірургії. Є одним з провідних фахівців країни в питаннях діагностики і лікування гіпертрофічної кардіоміопатії і профілактики раптової серцевої смерті.

Руденко К.В. був відповідальним виконавцем комплексної науково-дослідної роботи Інституту “Поліпшити результати радикальної корекції повної атріовентрикулярної комунікації” і захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічне лікування повної форми атріовентрикулярного септального дефекту”.

З 2008р. по 2010 р.- заочний слухач факультету публічного адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України. Після закінчення отримав кваліфікацію магістра державного управління.

Президія НАМН України у 2010 році присудив Руденко К.В. академічну премію для молодих вчених за серію наукових праць “Сучасний погляд на розвиток і етапи лікування гіпертрофічної кардіоміопатії”.

У 2013 році Руденко К.В. захистив докторську дисертацію “Гіпертрофічна кардіоміопатія: проблеми діагностики і лікування”.

У 2009 році проходив стажування в Сінгапурі за програмою Hospital management (Singapore cooperation programme).

У 2010 році закінчив програму INSEAD: European Health Leadership Programme в г.Фонтебло, Франція.

Руденко К.В. має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “хірургія серця і магістральних судин» і вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “управління в сфері охорони здоров’я”.

У 2014 році Руденко К.В. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Є автором і співавтором 142 наукових робіт і 11 винаходів.

Руденко К.В. спільно з ГУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН »та Асоціацією серцево-судинних хірургів України за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України виступив ініціатором і організатором Всеукраїнського проекту« Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф ».

З жовтня 2015 року – обраний радником Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування “Українська Асоціація районних та обласних рад”.

Руденко К.В. є дійсним членом Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів, член правління Асоціації серцево-судинних хірургів України.

В 2017 р запрошений на посаду професора кафедри хірургії №4.

 

 

 

 

ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ

markulan

МАРКУЛАН ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧкандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за наукову роботу кафедри

Народився 25 лютого 1955 р. в Києві.

Після закінчення середньої школи протягом року працював санітаром швидкої медичної допомоги. У 1973 р. вступив до Київського медичного інституту iмені О.О. Богомольця, який закінчив з відзнакою у 1979 р. за фахом «Лікувальна справа».

Під час навчання в інституті з 1974 по 1976 рр. працював лаборантом в Інституті проблем онкології АН УРСР, а з 1978 пo 1979 pp. — фельдшером у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

Після закінчення медичного інституту в 1979 р. Маркулан Л.Ю. був зарахований за направленням на посаду лікаря-хірурга до Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії. З 1981 р. працював молодшим науковим співробітником відділення серцевої та мікросудинної хірургії, з 1982 р. — у відділенні хірургії шлунково-кишкового тракту, а з 1991 р. переведений на посаду наукового співробітника.

У 1990 р. Маркулан Л.Ю. захистив кандидатську дисертацію з хірургії на тему «Діагностика та хірургічне лікування хронічної дуоденальної непрохідності».

Має вищу лікарську кваліфікацію за спеціальністю «Хірургія».

Проводить оперативні втручання найвищого ступеня складності, впроваджує в практику сучасні методи операцій, зокрема на органах черевної порожнини.

У 1998 р. запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри. З листопада 2004 р. Маркулан Л.Ю. обіймає посаду доцента цієї кафедри. У 2006 р. йому присвоєно звання «Доцент».

Систематично проводить практичні заняття зі студентами, виконує педагогічне навантаження у повному обсязі.

Є відповідальним за наукову роботу кафедри, членом Апробаційної ради «Загальні питання хірургії».

Бере участь у підготовці робочих навчальних програм кафедри.

За час роботи Маркулан Л.Ю. опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі є співавтором підручника «Загальна хірургія», двох томів навчального посібника «Лекції з госпітальної хірургії», «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Має 28 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував лекції на теми «Диференційна діагностика «гострого живота», «Гострий живіт: лікувальна тактика», «Хірургічні захворювання органів ендокринної системи», «Післярезекційні та післяваготомні синдроми», «Гострий апендицит», «Гострий перитоніт».

Його наукові дослідження охоплюють широке коло питань гострої та хронічної патології органів травлення, судинної патології.

Працює над докторською дисертацією на тему «Діагностика, лікування та профілактика шлункових кровотеч у хворих з ускладненою ішемічною хворобою серця».

За плідну наукову роботу нагороджений премією імені О. Бойченка. Доцент Маркулан Л.Ю. у 2005 та 2007 рр. отримав відзнаки Київського міського голови. Нагороджений грамотою у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви Владимиром.

 

 

 

 

seluk

СЕЛЮК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧкандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1 квітня 1961 p. y Чернігівській області.

У 1984 р. закінчив з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця за фахом «Лікувальна справа».

По закінченні інституту з 1984 по 1998 рр. працював у Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України: з 1984 по 1991 рр. — лікарем-хірургом, а з 1991 по 1998 pp. — науковим співробітником відділу мікрохірургії та реконструктивної пластичної хірургії.

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструктивна мікрохірургія в функціональній реабілітації хворих з дефектами та рубцевими деформаціями підошвової поверхні ступні».

В 1994 р. проходив стажування у хірургічній клініці медичного факультету Віденського університету. З 1994 по 2001 рр. Селюк В.М. брав участь у спільному науковому проекті кафедри судинної хірургії медичного факультету Віденського університету, Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України та Інституту фізіології НАН України з дослідження ішемічно-реперфузійного ушкодження тканин при патології артеріальних судин.

У 1998 р. Селюк В.М. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента, а з 2003р. працює на посаді доцента цієї ж кафедри.

За час роботи в клініці та на кафедрі зарекомендував себе як кваліфікований лікар-хірург, здібний викладач.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Серцево-судинна хірургія». Виконує оперативні втручання найвищого ступеня складності, впроваджує в практику сучасні методи операцій.

Селюк В.М. опублікував понад 250 наукових робіт, має 23 авторських свідоцтва на винаходи, 18 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором підручників: навчального посібника «Лекції з госпітальної хірургії» в трьох томах, «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4».

Основні напрямки наукової роботи присвячені проблемам серцево-судинної хірургії, реконструктивної пластичної хірургії, клітинної трансплантації. Наукову роботу поєднує з посадою секретаря Апробаційної ради «Загальні питання хірургії».

Доцент Селюк В.М. нагороджений почесними грамотами та відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, Ради Міністрів України та Київського міського голови.

 

 

sopko

СОПКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧкандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 2 січня 1953 р. у мальовничому Закарпатті, в сім’ї лікарів. Продовжив лікарську династію, послідовниками якої, у свою чергу, стали його донька Яніна (лікар – акушер-гінеколог, кандидат медичних наук) та син Олександр (лікар-кардіолог).

Після закінчення в 1970 р. Мукачівської середньої школи № 16 навчався в Івано-Франківському медичному інституті.

Свою трудову діяльність розпочав лікарем-хірургом у Чернігівській міській лікарні. З 1981 р. Сопко О.І. — клінічний ординатор, аспірант, науковий співробітник Київського інституту клінічної та експериментальної хірургії, де у 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Своєму хірургічному становленню завдячує таким видатним хірургам, як академік Шалімов О.О., професор Сухарєв І.І., професор Саєнко В.Ф., Заворотній А.В.

3 1998 p. є заступником головного лікаря, завідуючим хірургічного відділення КМКЛ № 9. Того ж року Сопко О.І. запрошений професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри, а з 2004 р. рішенням Вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця йому присвоєно звання «доцент».

Є автором 75 наукових праць та 4 патентів на винаходи, доцент Сопко О.І. являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Неодноразово виступав з доповідями на науково-практичних конференціях та з’їздах.

Сопко О.І. – заслужений хірург України

 

 

balaban

БАЛАБАН ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1 червня 1966 р.

У 1983 р. закінчив середню освітню школу № 236 м. Києва, а в 1991 р. — лікувальний факультет Київського медичного інституту iмені О.О. Богомольця.

3 1992 р. працював ординатором хірургічного вiддiлення ОКЛ м. Києва.

3 1995 по 1997 pp. навчався в клінічній ординатурi на кафедрi хiрургiї №2 Київської медичної академiї пiслядипломної освiти.

З 1998 р. Балабан О.В. працює на посаді асистента, а з 2008 р. — доцента кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, куди був запрошений завідувачем кафедри професором Мішаловим В.Г.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у хворих з ожирінням ІІ—ІІІ ступеня».

Є автором та співавтором 181 наукових праць, 19 деклараційних патентів на винаходи, доцент Балабан О.В. також являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1, 4».

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики, лікування та профілактики гострого панкреатиту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчнокам’яної хвороби, проблемам пластичної та реконструктивної хірургії.

3 1996  р. Балабан О.В.. зарахований на посаду лікаря-хірурга ОКЛ м. Києва, де працює й дотепер. Балабан О.В. є лікарем-хірургом вищої категорії. Основні напрямки роботи: пластика гриж передньої черевної стінки різного ступеня складності, проктологічні втручання (хірургічне лікування геморою, анальних тріщин, парапроктитів), хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, реконструктивно-естетичні операції. Провідний спеціаліст з лапароскопічних та малоінвазивних втручань.

У 2015 році отримав спеціалізацію з онкохірургії. Займається хірургічним лікування новоутворень шкіри, м’яких тканин,  молочної залози, органів шлунково-кишкового тракту, органів малого тазу.

Бере активну участь у науково-практичних конференціях з хірургії та суміжних спеціальностей.

За плідну роботу Балабан О.В. неодноразово отримував почесні грамоти, подяки, цінні подарунки від Київського міського голови та головного управління охорони здоров’я м. Києва. У 2013р. був нагороджений орденом Святого Володимира Київського Патріархату.

В 2016 р указом президента присвоєно звання заслуженого лікаря України.

 

 

leschishin

ЛЕЩИШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 14 червня 1963 р. на Львівщині.

Після закінчення середньої школи у 1980 р. поступив у Львівський ордена Дружби Народів медичний інститут, по закінченні якого з 1986 по 1990 pp. працював лікарем-хірургом хірургічного відділення Середино-Будської ЦРЛ Сумської області.

З 1990 по 1993 рр. Лещишин І.М. навчався у клінічній ординатурі НМУ імені О.О. Богомольця на базі кафедри факультетської хірургії № 1, а після її закінчення працював лікарем-хірургом ТМО Радянського району м. Києва в лікарні №22 (тепер № 18) і за сумісництвом — асистентом кафедри факультетської хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2000 р. Лещишин І.М. був запрошений професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри хірургії № 4, де він з 2009 р. працює на посаді доцента.

Є хірургом вищої категорії.

Доцент Лещишин І.М. плідно займається проблемами хірургії органів черевної порожнини, лікування хронічних закрепів, невідкладної хірургії, хірургічного лікування ожиріння, гриж живота, діафрагмальних гриж та ахалазії кардії, симультанними операціями на органах черевної порожнини, лікуванням слабкості м’язів тазового дна.

Активною є і наукова робота Лещишина І.М. В 2008 р захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування і профілактика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих з інфарктом міокарда». Доцент Лещишин І.М. є співавтором 17 патентів та близько 70 статей, а такожнавчальних посібників «Практикум з хірургії – модуль 1, 4».

Нагороджений подякою Київського міського голови (2006 р.), орденом «Архистратига Михаїла» (2009р.), грамотою медичних профспілок (2011 р.), грамотою Митрополита Володимира УПЦ МП (2013 р.), Орденом Святителя Луки (2016 р.).

Секретар ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

goyda

ГОЙДА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.  

Народився 1 січня 1970 р. в с. Гелетинці, що на Хмельниччині.

Після закінчення зі срібною медаллю школи в 1987 р. вступив до Чернівецького державного медичного інституту, який у 1994 р. закінчив за спеціальністю «Лікувальна справа».

По закінченні інституту з 1994 по 1997 pp. проходив навчання в інтернатурі за фахом «Хірургія» на кафедрі хірургії факультету вдосконалення лікарів Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова.

У 1997 р. Гойда С.М. працював хірургом Центру шлунково-кишкових кровотеч Хмельницької обласної клінічної лікарні.

У період з 1997 по 1999 pp. проходив підготовку у клінічній ординатурі на кафедрі торакоабдомінальної і судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.

З вересня 1999 р. Гойда С.М. працює на посаді ординатора хірургічного відділення ЦМКЛ, а з 2008р. — ОКЛ м. Києва. В лютому 2008 р. був призначений на посаду завідуючого відділення загальної хірургії ОКЛ м. Києва.

3 1999 по 2003 pp. заочно навчався в аспірантурі НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу».

У 2003 р. Гойда С.М. був запрошений професором Мішаловим В.Г. на кафедру хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, де й він працює на посаді доцента кафедри за сумісництвом.

Є хірургом вищої категорії.

Доцент Гойда С.М. є автором 61 наукової роботи, 6 деклараційних патентів на винахід, також він являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1, 4».

Нагороджений грамотою у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви Владимиром.

 

gonza

ГОНЗА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

Народився 26 грудня 1978 р. в м. Києві.

У 1993 р. закінчив середню школу №238 м. Києва, а в 1996 р. — Київське медичне училище №4, і цього ж року вступив до НМУ імені О.О. Богомольця, який закінчив у 2002 р. З 2002 по 2004 рр. проходив інтернатуру на кафедрі хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. Гонза Р.В. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на посаду старшого лаборанта кафедри, з 2005 р. працює на посаді асистента.

З 2009 р. є відповідальним за навчально-методичну роботу кафедри.

3 2004 р. Гонза Р.В. зарахований на посаду лікаря-хірурга ОКЛ м. Києва, де працює й дотепер.

У 2008 р. Гонза Р.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічна корекція косметичних дефектів молочних залоз».

10.10.2010 року зарахований на посаду доцента кафедри хірургії №4.

23 вересня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургії.

Бере активну участь в основних наукових розробках кафедри, а саме: лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок; сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів черевної порожнини — печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози, шлунка та кишечника.

Опублікував 120 друкованих праць, є співавтором 21 деклараційних патентів на винахід, доцент Гонза Р.В. являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4».

У 2004 р. закінчив Перші Київські державні курси іноземних мов, прослухавши повний курс відділення англійської мови.

Доцент Гонза Р. В. нагороджений Почесною грамотою Ради профспілок (2004 р.).

Одружений, виховує доньку та сина.

 

 

litvinova

ЛІТВІНОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 1996 р закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». По його закінченні з 1996 по 1999 рр. проходила навчання в магістратурі за спеціальністю «Онкологія і онкохірургія» на кафедрі онкології Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.

У 1999 р Литвинова Н.Ю. запрошена завідувачем кафедри хірургії № 4 НМУ імені Богомольця професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри, з 2013 р працює доцентом на тій же кафедрі. Стажувалася у Віденській університетській клініці за спеціальностями “Серцево-судинна хірургія”, “Трансплантологія” в 2003 і 2004р.

У 2005 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Серцево – судинна хірургія» в Науково-дослідному інституті серцево – судинної хірургії імені М.М. Амосова на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця».

Є лікарем вищої категорії за фахом «Хірургія».

За час роботи Літвінова Н.Ю. зарекомендувала себе вмілим клініцистом, здібним організатором. Має значний досвід оперативних втручань в невідкладної і планової хірургії. Володіє сучасними методами діагностики і хірургічного втручання. Постійно цікавиться новою медичною літературою за фахом, займається науковою та винахідницької роботою.

Має близько 150 друкованих робіт, 10 деклараційних патентів на винаходи з проблем діагностики та лікування судинної патології, є співавтором навчальних посібників «Лекції з госпітальної хірургії» у трьох томах, «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Бере участь у наукових конференціях з судинної хірургії.

У 2011 р закінчила з відзнакою Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет.

Літвінова Н.Ю. працює над виконанням докторської дисертації на з проблем застосування стовбурових клітин і факторів росту клітин у лікуванні нерекоструктабельної хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Виступала із доповідями про проведену у рамках дисертації роботи на конференціях судинних хірургів. Нагороджена почесною грамотою Київської міської ради профспілки працівників охорони здоров’я та міської ради профспілок м. Києва «За вагомий особистий внесок у розвиток хірургії та високий професіоналізм»

3 2008р. є секретарем журнал «Серце і судини», з 2006 редактором англійських текстів в журналі “Хірургія України”.

У 2015р. отримала звання доцента кафедри хірургії №4

Нагороджена орденом св. Великомучениці Варвари від Української православної церкви за допомогу пораненим на Майдані в 2014р.

З 2015 р. читає лекції з  клінічної анатомії на англійській мові студентам-іноземцям. В 2015р. пройшла тестування у центрі British council та отримала рівень В2. Має сертифікат референта перекладача медичної літератури. У 2015р. успішно пройшла навчання з удосконалення систем управління у вищому навчальному закладі та навчальний курс із підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю. Є одним із внутрішніх аудиторів НМУ.

З 2014г.- заступник декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця

З 2015р.-декан медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

koval

КОВАЛЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 11 січня 1979 р..

Після закінчення НМУ імені О.О. Богомольця в 2002 р. проходив інтернатуру за фахом «Хірургія» на базах кафедри хірургії №4 під керівництвом професора Мішалова В.Г.

Трудову діяльність розпочав під час навчання у 1999 р. медбратом відділення кардіореанімації НДІ кардіології імені М.Д. Стражеско. У 2003 р. працював старшим лаборантом кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2004 по 2006 р. навчався та працював в клінічній ординатурі на базах кафедри хірургії № 4 НМУ (в ОКЛ м. Києва на посаді лікаря хірурга швидкої та невідкладної допомоги відділення загальної хірургії; лікарем-хірургом в відділенні хірургії та центрі хірургічної гематології КМКЛ № 9).

В 2006 р. Коваль Б.М. був запрошений на посаду асистента кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця та одночасно розпочав роботу судинним хірургом консультантом в клініці судинної хірургії Головного військового медичного клінічного центру МО України.

У 2011 р. отримав першу атестаційну категорію за фахом «Хірургія», має спеціалізацію з судинної хірургії. В тому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет ІІ типу».

Є автором та співавтором 75 наукових публікацій, 14 патентів на винаходи, серед яких 2 підручники, 2 методичні рекомендації. Систематично проводить практичні заняття зі студентами 4 та 5 курсів.

З 2009 р. виконує обов’язки профорга кафедри, з 2012 р. – секретар наукового журналу «Хірургія України».

З 2014 р працює на посаді доцента кафедри хірургії №4.

Коваль Б.М. нагороджений почесною грамотою профспілки медичних працівників м. Києва.

Основні напрямки практичної та наукової роботи присвячені проблемам: серцево-судинної, загальної та невідкладної абдомінальної хірургії.

 

 

cema

ЦЕМА ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 25 серпня 1982 року у м. Кіровоград.

У 1999 році із золотою медаллю закінчив середню школу.

У 2005 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за фахом «Лікувальна справа».

З 2003 по 2005 роки працював медичним братом у проктологічному відділенні Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України.

У 2008 році із золотою медаллю закінчив Українську військово-медичну академію Міністерства оборони України за спеціальністю «хірургія», захистив магістерську роботу на тему «Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при екстрасфінктерних норицях прямої кишки».

З 2008 по 2011 роки проходив військову службу на посадах ординатора та старшого ординатора відділення загальної та онкологічної колопроктології з палатами для хіміотерапії Головного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони
України.

У 2009 році під керівництвом професора Мішалова В.Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів лікування внутрішнього геморою».

У 2010-2011 роках працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2011 по 2014 роки проходив військову службу у лавах Служби безпеки України на посадах старшого лікаря відділення малоінвазивних технологій, начальника хірургічного відділення військово-медичного управління Служби безпеки України.

З 2011 по 2014 роки працював вченим секретарем експертної ради Міністерства освіти та науки України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з клінічної медицини (хірургічні хвороби).

У 2014 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за фахом державне управління у галузі охорони здоров’я.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Обґрунтування та оцінка ефективності малотравматичних методів хірургічного лікування пілонідальних кіст».

У 2014 року запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на посаду доцента кафедри.

У 2015 році присвоєне вчене звання «доцент» по кафедрі хірургії.

З 2015 року виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія», спеціалізацію з проктології та патологічної анатомії.

Володіє широким спектром оперативних втручань у загальній та онкологічній колопроктології, абдомінальній та загальній хірургії, впроваджує у практику сучасні методи діагностики та лікування хірургічних захворювань.

Працює за сумісництвом лікарем-хірургом відділення абдомінальної хірургії Національного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України.

Систематично проводить практичні заняття зі студентами, виконує педагогічне навантаження у повному обсязі.

Цема Є.В. є співавтором 145 наукових праць (з них 12 за кордоном), у тому числі співавтор 3‑го тому підручника «Хірургія (базовий підручник)» за ред. проф. Я.С. Березанського, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, монографії «Технічні аспекти апендектомії». Має 82 патенти України на корисну модель та 6 раціоналізаторських пропозицій.

Наукові дослідження Цеми Є.В. охоплюють широке коло питань загальної та онкологічної колопроктології, абдомінальної та загальної хірургії.

 

 

sulik

СУЛІК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 12 жовтня 1983 р. у м. Камінь-Каширський Волинської області в сім’ї лікарів (батько – лікар-терапевт, мати – невролог).

У 2000 р. з відзнакою закінчив ЗОШ №2 м. Каменя-Каширського та вступив на навчання до НМУ ім. О.О. Богомольця, який у 2006 р. закінчив з відзнакою та був рекомендований на наукову діяльність.

З 2007 по 2010 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Хірургія». Очний цикл інтернатури проходив на кафедрі хірургії №4 у відділенні серцево-судинної хірургії ОКЛ, заочний на базі стажування КМКЛ №12 в центрі шлунково-кишкових кровотеч.

В 2010 р. отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом «Хірургія» та захистив магістерську роботу на тему «Діагностика і хірургічне лікування екстравазальної компресії хребтової артерії» з відзнакою.

Після закінчення інтернатури працював лікарем – хірургом в КМКЛ №18 м. Києва.

З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії №4.

В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом хребтової артерії та екстравазальною компресією».

З 2013 р. асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2014 року профорг кафедри хірургії № 4.

В 2014 р. пройшов курси тематичного удосконалення «Пластична та реконструктивна хірургія.

З 2015 р. вчений секретар НМУ імені О.О. Богомольця та в.о. вченого секретаря Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця. Виконував обов’язки проректора міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректора з наукової роботи.

Вільно володіє англійською мовою.

В 2015 р. отримав спеціалізацію «Серцево-судинна хірургія» та пройшов курси тематичного удосконалення  «Еходоплерографія серця та магістральних судин».

З 2016 р. декан по роботі з іноземними студентами та запрошений завідувачем кафедри професором Мішаловим В.Г. на посаду доцента кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Є автором та співавтором понад 60 друкованих робіт та 6 деклараційних патентів, 2 інформаційних листів на нововведення в систему охорони здоров’я України, являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1,2.

 

 

 

dinec

ДІНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат медичних наук, PhD медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився м. Києві в 1984 році.

В 2007 р. закінчив лікувальний факультеті №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2010 р. здобув звання лікаря-спеціаліста з хірургії після навчання в інтернатурі на базі кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця та відділення ендокринної хірургії Київського міського клінічного ендокринологічного центру

В 2010-2013 рр. працював хірургом у відділенні ендокринної хірургії Київського міського клінічного ендокринологічного центру.

Навчався в докторантурі в рамках спільного проекту з підготовки наукових кадрів між Каролінським Інститутом (Швеція) та НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2013 р. захистив дисертацію «Молекулярні аспекти пост-Чорнобильського та спорадичного папілярного раку щитоподібної залози» на кафедрі молекулярної медицини та хірургії Каролінського Інституту та здобув ступінь доктора філософії медичних наук (PhD).

З 2014 р. працює асистентом кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2016 р. – начальник науково-дослідної частини НМУ імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора Українського науково-медичного молодіжного журналу

 

Має друковані роботи: 16 оригінальних публікацій (з них 10 в рецензованих англомовних журналах), 3 огляди літератури, 1 монографія; співавтор навчального посібника “Практикум з хірургії (модуль 2); 2 деклараційні патенти на корисні моделі в галузі хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози.

Член Американської асоціації з дослідження раку та Європейської Тиреоїдної Асоціації.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

kostromin

КОСТРОМІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 20 березня 1977 р.

У 1994р. закінчив середню школу у м. Києві.

Після закінчення НМУ імені О.О. Богомольця у 2000 р. запрошений завідуючим кафедри хірургії №4 Мішаловим В.Г. на посаду старшого лаборанта кафедри та одночасно проходив інтернатуру за фахом «Хірургія» на базах кафедри хірургії №4, де з 2009 р. він працює на посаді асистента кафедри.

У 2002 р. отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом «Хірургія».

У листопаді 2012 р. Костромін Г.О. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця».

Є автором 39 наукових робіт, 8 патентів та 1 авторського свідоцтва на твір, є співавтором навчальних посібників «Практикум з хірургії – модуль 2, 4». Постійно бере участь у різноманітних конференціях та з’їздах.

Основні напрямки його практичної та наукової роботи присвячені проблемам судинної та невідкладної абдомінальної хірургії.

З 2017 р працює на посаді доцента кафедри. Відповідає за виробнику практику.

Одружений, виховує доньку та сина.

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ

zarya

ЗАРЯ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧкандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 31 липня 1964 р. у м. Димитрові Донецької області, в сім’ї шахтаря.

У 1987 р. закінчив Чернівецький медичний інститут зі спеціальності «Лікувальна справа».

3 1987 по 1988 рр. Заря І.Л. проходив інтернатуру на кафедрі загальної хірургії Донецького медичного інституту. Потому працював хірургом хірургічного відділення Димитрівської міської клінічної лікарні. З 1991 по 1993рр. проходив підготовку у клінічній ординатурі при кафедрі хірургії та проктології Харківського інституту підвищення кваліфікації.

У 1994 р. під керівництвом проф. Б.М. Доценка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Хірургія» на тему «Шляхи оптимізації діагностики та лікування хворих на гострий гнійний холангіт».

3 1995 р. Заря І.Л. працював хірургом у міській клінічній лікарні № 10, а пізніше, того ж року, — асистентом кафедри загальної хірургії № 1 НМУ під керівництвом професора Земскова В.С.

3 1999 р. працює асистентом кафедри хірургії №4 під керівництвом професора Мішалова В.Г.

Його спеціалізація включає в себе загальну хірургію, проктологію, хірургію жовчних шляхів.

Заря І.Л. є автором 70 друкованих робіт у періодичних медичних виданнях.

Одружений, виховує двох доньок.

 

 

 

 

mirgorodsky

МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. 

Народився 31 грудня 1974 р. в м. Києві.

З 1981 по 1989 рр. навчався в середній школі № 57.

З 1989 по 1992 рр. навчався в Київському медичному училищі № 4, яке закінчив з відзнакою.

З 1994 по 2000 рр. навчався в НМУ імені О.О.Богомольця. Під час навчання активно займався громадською роботою. З 1997 по 2001 рр. – голова студентського наукового товариства імені О.А. Киселя. З 2002 по 2008 рр.– голова Ради молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця. Організував та провів 12 міжнародних конференцій. В 2000 р. за кращу студентську наукову роботу отримав премію АМН України.

У 2000-2002 рр. Миргородський Д.С. працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця, одночасно проходив навчання в інтернатурі за фахом “Хірургія”. З 2002 по 2004 рр. навчався в клінічній ординатурі на цій кафедрі.

3 2002 р. зарахований на посаду лікаря-хірурга відділення серцево-судинної хірургії ОКЛ, де й працює по цей час.

З 2004 по 2007 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

З 2004 по 2007 р. проходив навчання в очній аспірантурі на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Тромболітична терапія гострих венозних тромбозів (експериментально-клінічне дослідження)”.

З 2008 р. – асистент кафедри хірургії №4.

З вересня 2014 р працює заступником декана по роботі з іноземними студентами.

З 2010 по 2013 рр. проходив навчання в Академії державного управління при президенті України на факультеті державного управління у сфері охорони здоров’я. Отримав диплом магістра державного управління.

Має I лікарську категорію. Спеціалізація Миргородського Д.С. – судинна хірургія. Виконує операції з приводу артеріальної, венозної, загально-хірургічної патологій.

Є автором та співавтором 67 друкованих наукових праць, у тому числі 3 деклараційних патентів, навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 2,4», має більше 50 виступів на конфренціях, з’їздах, конгресах.

Нагороджений Подякою Київського міського голови (2001 р.), Почесною грамотою Ради профспілок (2004, 2013 рр.).

 

 

kozubovich

КОЗУБОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 24 серпня 1975 р. в смт. Томашгород Рівненської області.

В 1994 р. закінчив Рокитнівське медичне училище Рівненської області, а в 2000 р. – НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2000 по 2001 рр. навчався в Українській військово-медичній академії. З 2001 по 2003 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

З 2003 р. Козубович Р.М. працює лікарем-хірургом в хірургічному відділенні КМКЛ № 9.

З 2009 р. він є асистентом кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У жовтні 2012 р. Козубович Р.М. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості діагностики та надання спеціалізованої допомоги хворим з гіпокоагуляційним синдромом в невідкладній абдомінальній хірургії».

Свою практичну діяльність поєднує з науковою. Козубович Р.М. є автором 45 друкованих робіт. Постійно приймає участь у різноманітних конференціях та з’їздах.

Основні напрямки його практичної та наукової роботи присвячені проблемам невідкладної абдомінальної хірургії, хірургічній тактиці при оперативних втручаннях у хворих з вродженими та набутими коагулопатіями, впровадженню новітніх лапароскопічних технологій в абдомінальній хірургії.

В 2014 році – спеціалізація із судинної хірургії. Володіє різними видами операцій артеріального шунтування.

Володіє іноземною мовою.

 

 

 

 

malinovska

МАЛИНОВСЬКА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася 7 серпня 1977 р. в м. Києві.

Малиновська Л.Б. закінчила ліцей «Еко» № 198 із золотою медаллю і вступила до НМУ імені О.О. Богомольця, який закінчила у 2001 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2001 по 2003 рр. проходила інтернатуру: заочний цикл – у II хірургічному відділенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги; очний цикл – на кафедрі хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2002 р. Малиновська Л.Б. запрошена завідуючим кафедри, професором Мішаловим В.Г. на посаду старшого лаборанта кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2006 р. займає посаду асистента кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію в НМАПО імені П.Л. Шупика на тему «Профілактика кардіальних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, поєднану з ішемічною хворобою серця».

Є автором та співавтором 87 наукових публікацій та 7 деклараційних патентів, являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 2, 4». Постійно бере участь у різноманітних конференціях та з’їздах, у тому числі з доповідями. Має два дипломи I та II ступеня за наукові роботи, представлені на конференціях молодих вчених.

3 2005 по 2014 рр. працювала в приймальній комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2012 року – секретар кафедри хірургії №4, з 2014 року призначена секретарем Вченої ради медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої категорії за фахом «Хірургія» та  першої категорії за фахом  «Судинна хірургія».

Основні напрямки практичної та наукової роботи присвячені вирішенню проблем судинної та невідкладної абдомінальної хірургії.

В 2004 та 2013 рр. нагороджена Почесними грамотами Ради профспілки працівників охорони здоров‘я.

 

 

 

bik

БИК ПАВЛО ЛЕОНІДОВИЧ– кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 2 червня 1983 р. в м. Нововолинську Волинської області.

У 2000 р. закінчив Нововолинський обласний ліцей із золотою медаллю.

У 2000-2006 рр. навчався в НМУ імені О.О. Богомольця, котрий закінчив з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь у роботі СНТ імені О.А. Киселя, займався в наукових гуртках при НДЛЦ (зараз Інститут проблем патології), хірургії, патофізіології. Бик П.Л. займав призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біохімії (2002 р.), патофізіології (2003 р.), оперативної хірургії (2004 р.), хірургії (2006 р.), різноманітних наукових конференціях студентів та молодих вчених.

У 2006 р. Бик П.Л. запрошений завідувачем кафедри професором Мішаловим В.Г. на посаду старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та зарахований на навчання в інтернатурі на кафедрі за спеціальністю «Хірургія».

З 2009 р працює за сумісництвом асистентом кафедри а з 2013 р – на повну ставку.

В теперішній час курує напрямок експериментальної хірургії студентського наукового гуртка кафедри, відповідає за сторінки кафедри на сайтах НМУ та.

В травні 2015 р захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика та лікування злукової хвороби очеревини при відкритих абдомінальних операціях з  розкриттям просвіту травного каналу»

Має 62 друковані роботи, з них 12 патентів, є співавтором навчальних посібників «Практикум з хірургії – модуль 1 та модуль 4».

Хірург вищої кваліфікаційної категорії. Профіль практичної та наукової діяльності включає абдомінальну та невідкладну хірургію.

На кафедрі відповідає за ведення АСУ.

 

 

zavodovsky

ЗАВОДОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 20 січня 1984 р.

У 2001 р. закінчив Український медичний ліцей НМУ імені О.О. Богомольця, а в 2007 р. — НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. Заводовський Є.С. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, професором Мішаловим В. Г. на посаду старшого лаборанта кафедри. 3 лютого 2008 р. зарахований в інтернатуру на кафедрі хірургії №4, після закінчення якої отримав кваліфікацію «Лікаря-хірурга». З 2010 р. працює асистентом за сумісництвом.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування хірургічних ускладнень перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок».

Є автором 32 друкованих робіт, являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 2, модуль 4».

Вивчає питання діагностики та лікування гострої абдомінальної патології, хронічної венозної недостатності та варикозної хвороби.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

matveev

МАТВЄЄВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 13 квітня 1984 р. у Чернігівській області.

Закінчив дев’ять класів Вороньківської загальноосвітньої школи, а у 1999 р. зарахований учнем Українського медичного ліцею при НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. закінчив НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою.

3 1 серпня 2007 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі хірургії №4 на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2010р. – асистентом за сумісництвом.

Має 32 друковані роботи та 3 деклараційні патенти, є співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1,2,4». Матвєєв Р.М. являється співавтором методичних рекомендацій МОЗ по лікуванню хронічного панкреатиту.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мініінвазивні та еферентні методи в комплексному лікуванні хворих з гострим деструктивним панкреатитом».

Лікар першої категорії.

Вільно володіє англійською мовою.

Нагороджений сертифікатом «За зразкове ставлення до навчання та виняткові його результати». Є дійсним членом Малої Академії Наук. Нагороджений дипломами Малої Академії наук за призові місця на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН.

 

 

 

myasnikov

 МЯСНИКОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця

Народився 15 квітня 1972 році в місті Києві.

З 1987 по 1989 працював на посаді санітара відділення мікрохірургії ДСКБ №14 м. Києва.

В 1995 році закінчив з відзнакою IІ лікувальний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Під час навчання в університеті (1992 – 1994) працював на посадах медичної сестри ВРІТ Київського НДІ серцево-судинної хірургії, медичної сестри ВРІТ та гіпсотехніка травмпункту НПО швидкої медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва.

З 1995 по 1997 навчався в інтернатурі за фахом “Хірургія” на базі НПО швидкої медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва.

З 1995 по 1996 проходив магістратуру на кафедрі швидкої і невідкладної допомоги Київського державного інституту удосконалення лікарів. У 1996 році захистив магістерську роботу на тему “Порівняльна оцінка критеріїв тяжкості перитоніту у хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки» і отримав ступень магістра медицини.

З 1996 по 1999 проходив  аспірантуру на кафедрі пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупика У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініка, діагностика та лікування закритого ушкодження діафрагми”.

З 1999 по 2002 працював торакальним хірургом відділення політравми КМКЛ №17 м.Києва.

Має вищу лікарську кваліфікацію за спеціальністю «Торакальна хірургія».

З 2003 працює завідувачем відділенням політравми КМКЛ №17.

У 2014 р. Мясніков Д.В. був запрошений професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри хірургії № 4.

Мясніков Д.В. опублікував 28 наукових праць, має 2 рацпропозиції та 1 патент на винахід.  Мясніков  Д.В. є співавтором учбового видання «Политравма. Хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия»

 

 

 

 

 

ivancok

ІВАНЦОК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧкандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Народився 24 квітня 1984 р. У 2001 р. закінчив загально освітню школу №8, м. Бориспіль.

З 2001 по 2007 рр. навчався в НМУ ім. О.О. Богомольця та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобув кваліфікацію «Лікар».

З 2007 по 2010 рр. проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. За період 2010 -2012 рр. навчався  в клінічній ординатурі за спеціальністю «Хірургія».

З 2012 по 2015 рр. навчався  в аспірантурі на кафедрі хірургії №4 Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця. Під керівництвом професора Мішалова В.Г. захистив кандидатську дисертацією на тему: «Хірургічне лікування ускладнених форм гострого холециститу з використанням лапароскопічної техніки у осіб похилого та старечого віку із ішемічною хворобою серця», та здобув науковий ступень кандидата медичних наук.

З грудня 2015 року по теперішній час працює асистентом на кафедрі хірургії №4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Є автором 17 друкованих робіт, має 5 патентів України.

 

 

 

 

krivorchuk

КРИВОРЧУК ІГОР ГРИГОРОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 13 грудня 1965 року.

У 1983 році закінчив середню освітню школу №3 м. Бровари, в 1992 році – лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1992 року працював ординатором хірургічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

З 2008 року – працює на посаді заступника головного лікаря з хірургічної допомоги  Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гостра мезентеріальна ішемія: особливості діагностики, лікування та шляхи її корекції».

Є автором та співавтором 25 наукових праць, 2 деклараційних патентів на винаходи. Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики, лікування та профілактики нострого панкреатиту, тромбозу мезентеріальних судин, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчокам’яної хвороби.

Криворчук І.Г. – є лікарем вищої категорії.

Основні напрямки роботи: пластика гриж передньої черевної стінки різного ступеня складності, проктологічні операції, хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.

Бере активну участь у науково практичних конференціях з хірургії та суміжних спеціальностей.

За плідну роботу Криворчук І.Г. неодноразово отримував почесні грамоти та подяки.

У 2011 році нагороджений орденом Святого Луки Київського Патріархату.

 

 

 

 

 

 

kuzmenko

КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 19 січня 1976 р. у м. Краматорськ Донецької області. У 1993-1999рр. навчався у Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького. на медичному факультеті №2. У 1999-2014р. працював у ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К Гусака Національної  Академії медичних наук України» на посаді лікаря-хірурга судинного та здобув вищу кваліфікаційну категорію з судинної хірургії. З вересня 2014р. запрошений завідувачем кафедри професором Мішаловим В.Г. до роботи на кафедру, де працює на посаді старшого лаборанту кафедри хірургії №4. Є автором та співавтором 22 статей у профільних вітчизняних та закордонних журналах. Останніми роками (2010-2014рр.) спеціалізується на флебології, вивчає та впроваджує в клінічну практику новітні мініінвазивні методики лікування захворювань вен, варикозної хвороби нижніх кінцівок тощо (лазерна коагуляція, склеро терапія та ін.). Виконує дисертаційну роботу на тему «Комбіновані мініінвазивні методики у лікуванні варикозної хвороби класу С2».

 

 

 

 

 

ohocka

ОХОЦЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНАкандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася 11 березня1983 р. в м. Києві.

В 2000 р. закінчила школу № 193 із золотою медаллю та вступила до НМУ імені О.О. Богомольця, по закінченні якого у 2006 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію «Лікар».

З 2006 р. Охоцька О.І. продовжила навчання в інтернатурі на кафедрі хірургії №4 для отримання кваліфікації зі спеціальності «Хірургія». Після закінчення інтернатури вступила до клінічної ординатури на базі кафедри хірургії №4.

З 2011 р. навчається в аспірантурі на базі кафедри хірургії №4. Виконує дисертаційну роботу на тему «Хірургічна корекція статі у хворих на жіночий транссексуалізм».

Є автором 51 друкованої роботи, являється співавтором 2 патентів. З 2007 р. приймає участь у науково-дослідницькій роботі кафедри: «Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії». Виступає з доповідями на науково-практичних конференціях, що проводить кафедра та міжнародних конференціях.

Вільно володіє англійською мовою.

У 2009 р. Охоцька О.І. нагороджена орденом Святої Варвари Київського патріархату.

 

 

 

zaharcevaЗАХАРЦЕВА ОЛЬГА ІРАКЛІЇВНА– асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася м. Тбілісі в 1988 році.

В 2011 р. закінчила лікувальний факультеті №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2014 р. здобула звання лікаря-спеціаліста з «хірургії» після навчання в інтернатурі на кафедрі хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

2014 -2016 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Хірургія» на базі Республіканської клінічної лікарні МОЗ України від кафедри хірургії №4 імені О.О. Богомольця

З 2016 р. навчається в аспірантурі на базі кафедри хірургії №4.

З 2018 р працює на посаді асистента кафедри хірургії №4

Виконує дисертаційну роботу присвяченій клініко-морфологічним обгрунтування критеріїв вибору методів формування реципієнтної порожнини при аугментаційній маммопластиці.

Є автором 14 друкованої роботи, являється співавтором 1 патентів. Виступає з доповідями на науково-практичних конференціях, що проводить в Україні та за її межами.

Вільно володіє англійською мовою.

Практична та наукова діяльність включають судинну хірургію. Працює над виконанням кандидатської дисертації на тему «Покращення результатів лікування хворих з вогнепальними пораненнями магістральних судин нижніх кінцівок».

 

 

 

 

 

golinko

ГОЛІНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА – старший лаборант кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася 27 серпня 1992 року в м. Києві. У 2009 р. закінчила із золотою медаллю Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. У 2009-2015 рр. навчалася в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, який закінчила з відзнакою.

Під час навчання в університеті брала активну участь у науковій діяльності: була членом Студентського наукового товариства імені О. А. Киселя, займалась у наукових гуртках при кафедрі фізіології, кафедрі гістології, лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології та гуртку експериментальної хірургії від кафедри хірургії № 4. Щорічно виступала на різноманітних наукових конференціях студентів та молодих вчених з доповідями, у тому числі англійською мовою, при цьому неодноразово нагороджувалася дипломами за найкращу наукову роботу. Стипендіат Президента України (2009 р.). Здобула І місце (2014 р.) та ІІ місце (2015 р.) на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у секції «Клінічна медицина». Посіла ІІ місце (2014 р.) на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії та ІІ місце (2015 р.) на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хірургії. Здобула І місце (2013 р.) на ІІ університетському брейн-рингу з хірургії, І місце (2014 р.) на ІІІ університетському брейн-рингу з хірургії, ІІ місце (2015 р.) на І університетському брейн-рингу з терапії. За вагомі успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі та громадському житті внесена до Книги Пошани Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Є автором та співавтором 32 наукових робіт, надрукованих у фахових виданнях ВАК, з яких: 24 тези, 5 статей та 3 патенти на корисну модель.

Вільно володіє англійською мовою, володіє німецькою мовою на середньому рівні; здійснює переклади наукової літератури.

У 2015 р. запрошена завідувачем кафедри Мішаловим В. Г. на посаду старшого лаборанта кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та зарахована на навчання в інтернатурі на кафедрі за спеціальністю «Хірургія».

З 2018 р працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри хірургії №4.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності присвячені проблемам судинної та невідкладної абдомінальної хірургії.

 

 

 

 

mahinya

МАХИНЯ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця.

Народився 9січня 1991 року в місті Києві.

В 2010 році закінчив Перший Київський медичний коледж з відзнакою.

В 2016 році закінчив медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

За період навчання в університеті – член студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та студентського Парламенту НМУ імені О.О. Богомольця. Відмінник навчання. Занесений до Золотої книги пошани.

З 2013 року староста курсу, а з 2015 року – Голова Студентської  ради медичного факультету №1. В 2013 році  – стипендіат іменної стипендії Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця,  2014 році – стипендії  імені О.О. Богомольця, 2015 році – стипендії імені М.М. Амосова, в 2016 році – іменної стипендії Кабінету Міністрів України.

З  1 серпня 2016 року – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія». Є автором та співавтором 5 друкованих праць. Володіє англійською мовою.

З 2018 р працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри хірургії №4.

 

 

 

 

 

 

 СТАРШІ ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

avgustinovich

АВГУСТИНОВИЧ ІВАН ІГОРОВИЧ старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця.

Народився 12 травня 1988 року в Рівненській обл. смт Зарічне. В 2008 закінчив КВНЗ Чорнобильське медичне училище, в 2014 році закінчив медичний факультет №3 НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою. Був занесений до Золотої  книги пошани.

За період навчання був членом студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та студентського Парламенту НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2009 н.р. староста курсу, з 2012 н.р. – Голова Студентської  ради медичного факультету № 3. В 2010 та 2011 роках  – стипендіат іменної стипендії Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця,  в 2012 році – стипендії  імені О.О. Богомольця.  2013 році – за успіхи у навчанні та активну громадську роботу преміант Голови КМДА. З  1 серпня 2014 року – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю « Хірургія». Є автором та співавтором 8 друкованих праць. З 2014 р працює директором студентського містечка НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

motorniy

МОТОРНИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Народився 5 березня 1992 року в місті Києві.

У 2009 році закінчив Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2009 році вступив до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на бюджетну форму навчання, за спеціальністю “лікувальна справа”.

У 2015 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою. Занесений до золотої книги пошани університету.

Протягом навчання в університеті займався науковою роботою на кафедрі хірургії №4. Напрямки досліджень:

  • експериментальне відтворення злукової хвороби очеревини у щурів та дослідження дії протизлукового гелю на основі карбоксиметилцелюлози на регенерацію тканин в ділянці кишкового анастомозу;
  • моделювання стенозу аорти у щурів та експериментальне лікування за допомогою імплантації стенту українського виробництва.

Результати виконаних досліджень опубліковані у друкованих виданнях, кількість наукових публікацій – 9.

Обіймав посаду старости наукового гуртка кафедри хірургії №4 з 2012 по 2015 роки.

З початку навчання брав активну участь у громадському житті університету. З 2009 року голова комісії з культурно-масової роботи студентської ради медичного факультету №1. З 2013 року організатор низки університетських та міжнародних заходів в НМУ. У 2014 році заснував та очолив студентське товариство “Інтелектуальні ігри НМУ”, команда якого у перший рік роботи організувала та успішно провела 9 інтелектуальних змагань університетського рівня.

Член організаційного комітету ВГО “Українська медична асоціація”. Брав участь в проведенні 7 міжнародних симпозіумів, 4 з яких присвячені актуальним питанням сучасної неврології, нейрохірургії, психіатрії та доказової медицини, а 3 косметології та пластичної хірургії. Очолив молодіжну навчальну програму УМА, учасниками якої з 2013 року стали більше 500 студентів та молодих учених з усієї України.

Займається публіцистичною діяльністю. Має публікації, присвячені проблемам освіти, корупції в українських ВМНЗ та побуту студентів, розміщені у виданнях “Дзеркало тижня” та “Сьогодні”, науково-публіцистичні статті в журналі “Куншт”. Автор блогу, присвяченого питанням освіти в НМУ, на сайті “Кореспондент” korrespondent.net/user/66251928/activity/.

З першого серпня 2015 року обіймає посаду старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, проходить інтернатуру за спеціальністю “хірургія”.

Заступник голови антикорупційного комітету НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

dubenko

ДУБЕНКО ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця.

Народився 1993 року в родині лікарів.

В 2011 році закінчив Київську гімназію східних мов №1, вивчав китайську мову. Обіймав посаду голови шкільного самоврядування.

В 2011 році вступив до НМУ ім. О.О. Богомольця на медичний факультет №2.

Протягом періоду навчання був старостою студентських наукових гуртків кафедр Оперативної хірургії та топографічної анатомії, Акушерства і гінекології №3, Радіології та радіаційної медицини. Був профоргом курсу, членом ради СНТ ім. Киселя. Відповідав за міждисциплінарну співпрацю студентських наукових гуртків. Лауреат стипендії Вченої ради НМУ та стипендії імені В.С. Земскова.

Переможець Всеукраїнських олімпіад з хірургії (2017 рік) та оперативної хірургії.

Учасник міжнародних конференцій в ролі доповідача. Переможець Всеукраїнських науково-практичних конференцій за кращі наукові роботи (м. Харків, Івано-Франківськ, Суми). Має 11 наукових робіт, з них 3 надруковані в зарубіжних виданнях. Володіє англійською мовою.

В 2017 році закінчив НМУ ім.О.О.Богомольця з відзнакою. Внесений до Золотої книги пошани НМУ.
З  1 серпня 2017 року – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».  За сумісництвом працює на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії.

 

 

 

 

korotya

КОРОТЯ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця

Народився 2 серпня 1994 року в Чернігівській області в м.Ічня

В 2011 році закінчив з відзнакою гімназію імені С.Васильченка в м.Ічня. В 2017 закінчив медичний факультет №1 НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа»

За період навчання: член наукового студентського імені О.А.Киселя, член Профкому студентів, голова Служби Безпеки Університету студентського Парламенту НМУ, голова студентського технічного секретаріату Приймальної комісії НМУ.

З 2011 по 2014 рр. працював лаборантом на кафедрі анатомії людини.

Має друковану роботу на тему «Особливості клітинного імунітету у хворих з коморбідною патологією: артеріальна гіпертензія та цукровий діабет 2 типу». Співпрацює з Науково-дослідницьким інститутом експериментальної та клінічної медицини. Отримано позитивне рішення по заявці на винахід «Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит, асоційований із рецидивуючою герпетичною інфекцією» а2015_10_582 від 30.10.2015 р. винахід пройшов кваліфікаційну комісію.

З  1 серпня 2016 року – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

 

 

 

 

ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ


samoga

САМОЛИГА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася 1960 р.

Закінчила київську школу № 76, а в 1979 р. з відзнакою — Київське медичне училище № 2 зі спеціальності «Медична сестра».

З 1979 р. працювала у клінічній лікарні № 7 медичною сестрою відділення пульмонології, з 1983р. — медичною сестрою ІІ відділення у Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії (медична сестра маніпуляційного кабінету, палатна медична сестра, медична сестра гнійної перев’язочної відділення).

У 1998 р. запрошена на посаду лаборанта з медичною освітою на кафедру хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця, де працює й дотепер.

 

 

 

 

 

 

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

 

 

kondakova

КОНДАКОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНАаспірант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця

 

Народилася 14 лютого 1986 р. у місті Кривий Ріг, обл. Дніпропетровська.

У 2003 році закінчила спеціалізований ліцей із золотою медаллю та склала вступні іспити до НМУ імені О.О. Богомольця, по закінченні котрого, у 2009 році отримала повну вищу освіту зі спеціальності « Лікувальна справа» та отримала кваліфікацію «Лікар».

З 2009 року Кондакова О.Ю., продовжила навчання в інтернатурі на кафедрі хірургії № 4 для отримання кваліфікації за фахом «Хірургія».

З 2012 року, після закінчення інтернатури, працювала лікарем-хірургом у лікарні для вчених НАН України.

У 2014 році звільнилась з посади, у зв’язку зі вступом до аспірантури на кафедру хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. Лікар – хірург ІІ категорії. Працює над дисертаційною роботою «Хірургічне лікування хворих з поєднаними захворюваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої стінки». Є співавтором 23 друкованих робіт, має 1 промисловий патент, а також є співавтором 4 патентів на винахід.

 

 

 

 

 

 

ogorodnik

ОГОРОДНІК ТИМУР ОЛЕКСАНДРОВИЧаспірант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1 березня 1989 року. У 2005р. закінчив загально-освітню школу №138, м. Київ.

З 2005 по 2011 рр. навчався в НМУ ім. О.О. Богомольця та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобув кваліфікацію «Лікар».

З 2011 по 2014 рр. проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. За період 2014 -2016 рр. проходив клінічну ординатуру за спеціальністю «Хірургія».

У 2016 році вступив до аспірантури за спеціальністю «Хірургія» на базі кафедри хірургії №4.

Огороднік Т.О. працює над виконанням кандидатської дисертації, є автором 7-ми друкованих робіт.

 

 

 

 

 

 

panchuk

ПАНЧУК ОРЕСТ ВІКТОРОВИЧ аспірант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Народився 25.08.1989р. в смт. Гриців, Хмельницька область.

Навчався у Грицівській ЗОШ I-III ступенів з 1995 по 2006 р.

З 2006 по 2012 р. навчався у НМУ ім. О.О.Богомольця на лікувальному факультеті №2 та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію «Лікар».

В 2009 р. працював за сумісництвом у КМКЛ №17 на посаді медичної сестри.

З 2012 по 2015р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «хірургія» на базі кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О.Богомольця, та проходив заочну частину на базі Ізяславської ЦРЛ.

З 2012 по 2015р навчався в магістратурі  на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О.Богомольця. Захистив магістерську роботу на тему «Трансплантація аутологічних стовбурових клітин жирової тканини в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок».

З 2015 р. навчається в клінічній ординатурі по спеціальності  «хірургія» на кафедрі хірургії №4 НМУ ім. О.О.Богомольця.

Володіє англійською та німецькою мовами.

Є співавтором 7 друкованих праць та 3 патентів на корисну модель.


 

 

 

 

 

 

 

ТІ, З КИМ ПРИЄМНО БУЛО ПРАЦЮВАТИ…

 


chernyak

ЧЕРНЯК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ доктор медичних наук, професор.

Народився 30 червня 1960 р. в м. Луганську в сім’ї медичних працівників (батько — лікар-хірург, мати — операційна сестра).

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця у 1983 р. Після закінчення НМУ з 1 серпня 1983 р. проходив інтернатуру за фахом «хірургія» на базі Центральної міської лікарні м. Біла Церква Київської області. Протягом 1984-1986 pp. працював за державним направленням хірургом у Володарській центральній районній лікарні Київської області.

3 1986 по 1994 pp. Черняк В.А. працював у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України — спочатку хірургом, а потім науковим співробітником, де захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування неускладнених аневризм черевної частини аорти та клубових артерій». За результатами цієї роботи був удостоєний Державної премії України за 1994 р.

У 1993 р. був відряджений у Лівійську Джамахірію, де працював за індивідуальним контрактом по 1997 р.

З 1997 по 1998 рр. Черняк В.А. був старшим науковим співробітником у Центрі нейроендоваскулярної хірургії АМН України.

3 1999 р. працював на посаді асистента кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та, одночасно, по 2003 р. — завідувачем відділення серцево-судинної хірургії ОКЛ м. Києва. 3 2005 р. Черняк В.А. є доцентом кафедри хірургії №4., а з 2009 р. – професором цієї ж кафедри.

У 2008 р. Черняк В.А. захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом».

У 2013 р. отримав вчене звання «Професор».

Є автором 270 наукових праць, 38 патентів на винаходи, 15 раціоналізаторських пропозицій. Основні напрямки наукової роботи присвячені проблемам серцево-судинної та невідкладної хірургії.

З 2014 р працює завідувачем кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця.

Є хірургом вищої категорії.

Черняк В.А. неодноразово нагороджений почесними грамотами Міністра охорони здоров’я, орденом Святого Володимира III ступеня.

Одружений з 1985 p., дружина за фахом провізор. Має двох дітей, що продовжують династію лікарів, а також молодшу сестру — лікаря.

 

 

 


vereschako

ВЕРЕЩАКО РОМАН ІВАНОВИЧ – доктор медичних наук, професор

Народився 25 липня 1962 р.

У 1985 р. закінчив Куйбишевський медичний інститут, отримав диплом лікаря загальної практики. З 1985 по 1986 рр. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» в Погарській ЦРЛ Брянської області.

З 1986 по 1990 рр. працював у Стародубській ЦРЛ Брянської області у якості загального хірурга .

В період 1991-1992 рр. Верещако Р.І. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика. По закінченні якої був прийнятий на роботу у відділення торакальної хірургії для дорослих КМКЛ №17, де приймає активну участь у роботі клініки, як у практичній діяльності, так і в науковій.

Як здобувач Верещако Р.І. виконав і в 1999 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструктивна хірургія раку легені».

З цього ж року має вищу категорію по торакальній хірургії. Виконує хірургічні втручання на легенях, трахеї, бронхах, стравоході, шлунку, діафрагмі.

В 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Лікування рубцевого стенозу стравоходу».

З 2010 р. Верещако Р.І. працює за сумісництвом асистентом, а з 2011 р. – доцентом кафедри хірургії №4. Проводить практичні заняття з торакальної хірургії зі студентами 6 курсу.

З 2014 р призначений на посаду завідувача кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця.

Виконує хірургічні втручання на стравоході, трахеї, бронхах, органах межистіння, легенях, грудній стінці, діафрагмі, шлунку, щитоподібній залозі. Є дійсним членом Європейської асоціації торакальних хірургів. Бере участь у щорічних міжнародних наукових конференціях та публікується у міжнародних виданнях. Має 70 друкованих праць, співавтор 1 підручника, одержав 9 патентів на винаходи стосовно органозберігаючих операцій при пухлинах легень та стравоходу.

 

 


tesluk

ТЕСЛЮК ІГОР ІВАНОВИЧ кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 5 квітня1968 р. в Тернопільській області.

У 1993 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «Лікувальна справа» і був рекомендований на наукову роботу до Київського державного інституту удосконалення лікарів, де працював старшим лаборантом кафедри хірургії та опікової хвороби з проходженням інтернатури за фахом «Хірургія». З 1994 по 1997 рр. працював лікарем-хірургом денного хірургічного стаціонару РМО Ленінградського р-ну м. Києва.

Після закінчення інтернатури в 1996-1998 pp. навчався у клінічній ординатурі з хірургії на кафедрі хірургії та опікової хвороби Київської медичної академії післядипломної освіти. 3 1998 по 2001 рр. — очний аспірант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2000 р. — хірург з надання швидкої та невідкладної допомоги у хірургічному відділенні ОКЛ м. Києва.

З 2000 по 2007 рр. — працював на посаді асистента кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, з 2007 по 2012 рр. – доцента.

У 2002 р. Теслюк І.І. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порушення імунної реактивності, обміну жирних кислот і їх корекція при хірургічному лікуванні хворих з гнійними ускладненнями калькульозного холециститу».

Працював секретарем циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, секретарем журналу «Хірургія України».

Є хірургом вищої категорії. Основні напрямки науково-практичної роботи присвячені проблемам невідкладної, реконструктивної хірургії, хірургічному лікуванню жовчнокам’яної хвороби.

Теслюк І.І. є співавтором 70 друкованих праць, в тому числі 2 монографій, посібника для лікарів-інтернів, лекцій з хірургічних хвороб для студентів медичних вузів, 6 декларативних патентів України на винахід.

За час роботи в клініці та на кафедрі зарекомендував себе як здібний викладач, кваліфікований лікар-хірург. З 2012 р працює в США.

 

 


osadchij

ОСАДЧИЙ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1957 р.

У 1985 р. закінчив Київський медичний інститут.

По закінченні інституту з 1985 по 1998 pp. працював в Інституті серцево-судинної хірургії АМН України імені М.М. Амосова у відділеннях рентген-ендоваскулярної хірургії, набутих та вроджених вад серця на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. Виконував практично весь спектр оперативних втручань на серці, зокрема й операції зі штучним кровообігом, такі як протезування клапанів серця при набутих вадах, реконструктивні операції при вроджених вадах (тетрада Фалло, дефект міжшлуночкової та міжпередсердної перетинки). Серед винятково рідкісних втручань вперше в Україні було виконано динамічну кардіоміопластику при дилятаційній кардіоміопатії та операцію Росса.

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Хірургічне лікування аневризм синуса Вальсальви».

У 1998 р. Осадчий О.І. був запрошений професором Мішаловим В.Г. на кафедру хірургії №4 на посаду асистента, з 2003 р.- доцента кафедри.

3 2005 по 2011 рр. очолював відділення серцево-судинної хірургії ОКЛ м. Києва.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Серцево-судинна хірургія».

Є автором 56 наукових статей, Осадчий О.І. являється співавтором 3 підручників з хірургії та 2 методичних рекомендацій, 4 рацпропозицій.

Нагороджений подякою КМДА та Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток судинної, реконструктивної та рентгенендоваскулярної хірургії в Україні.

 

 

unukovich

УНУКОВИЧ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 23 березня 1983 р. в м. Луганську в сім’ї службовців. Батько — Унукович Валерій Вікторович, 1955 р. н., доцент, канд. філ. наук, завідувач кафедри іноземних мов. Мати — Унукович Ірина Миколаївна, 1961 р. н., голова прес-служби ДК «Укргазвидобування».

У 1999 р. закінчив Ліцей іноземних мов (спеціальність — англійська мова, біологія, хімія).

У 2005 p., з відзнакою закінчивши НМУ імені О.О. Богомольця, обрав хірургію як найцікавішу для себе медичну спеціальність. Протягом навчання в університеті активно працював у Студентському науковому товаристві імені О.А. Киселя (секції акушерства та гінекології, хірургії).

У 2004-2005 рр. працював медбратом у Київський міській клінічній лікарні №18, у відділенні реанімації та анестезіології.

3 1 серпня 2005 р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри  хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

3 2007 р. бере участь у міжнародному науковому співробітництві кафедри з Каролінським інститутом (Стокгольм, Швеція) в галузі пластичної та реконструктивної хірургії грудей.

19 жовтня 2012 р. у Каролінському інституті (Стокгольм, Швеція) Унукович Д.В. захистив дисертацію на тему: «Різні аспекти реконструкції молочної залози. Контрлатеральна профілактична мастектомія, постмастектомічна променева терапія, ускладнення після ін’єкцій біоматеріалів» і отримав ступень доктора медицини та філософії.

Наукові інтереси Унуковича Д.В. включають загальну хірургію, пластичну та реконструктивну хірургію та хірургію молочної залози.

Має понад 150 друкованих робіт.

 

 

 

mishalova

МІШАЛОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця.

Народилася 10 травня 1989 р. у м. Києві.

У 2005 р. після закінчення зі срібною медаллю спеціалізованої школи №92 ім. І. Франка, вступила до НМУ імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою у 2011 р. Протягом навчання активно займалася громадською та науковою роботою, була членом Студентського наукового товариства ім. О.А. Киселя. За вагомий внесок у роботу та життя НМУ, як одна з найкращих студентів університету, Мішалова А.В. занесена до Книги Пошани НМУ імені О.О. Богомольця.

З 1 серпня 2011 р. Мішалова А. В. зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

Є автором 17 друкованих праць, також являється співавтором навчального посібника «Практикум з хірургії – модуль 1,2».

Вільно володіє англійською мовою. У березні 2011 р. склала Кембріджський іспит CAE (CertificateinAdvancedEnglish), здобувши рівень С2 Ради Європи. Вивчає італійську та іспанську мови.

Заочно навчається у Київському Національному Лінгвістичному Університеті на факультеті германської філології.

 

 

 

vojtenko

ВОЙТЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1937 р.

З 1976 р. присвоєно вчену ступінь кандидата медичних наук та звання доцента.

Є хірургом вищої атестаційної категорії.

Працював на кафедрі хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця з 1998 по 2004 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


valeckiy

ВАЛЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1960 р.

У 1983 р. закінчив Київський медичний інститут.

Валецький В.Л. закінчив клінічну ординатуру за фахом «Онкологія» (Інститут онкології).

У 1989 р. здобув ступінь кандидата медичних наук.

За період 2002-2006 рр. займав посаду асистента кафедри хірургії №4.

Під час 2003-2008 рр. працював на посаді завідувача відділення загальної хірургії ОКЛ м. Києва.

Є хірургом вищої категорії.

Валецький В.Л. являється автором 130 наукових робіт, з них 7 патентів на винахід, 1 монографії, 2 підручників. Зараз працює в клініці «Борис»

 

 

 

 


volik

ВОЛИК ОЛЕКСІЙ ТИХОНОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 1 вересня 1946 р. у Хмельницькій області. З дитинства мріяв присвятити своє життя медицині.

У 1972 р.закінчив Виноградівське медичне училище, у 1978 р. – Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Проходив інтернатуру на базі лікарень №15 та №12.

У 2003 р. запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 професором Мішаловим В.Г. на посаду асистента кафедри.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит».

З 2007 по 2011 рр. був на посаді головного лікаря ОКЛ м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 nagaljukНАГАЛЮК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – старший лаборант та клінічний ординатор кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народилася 30 вересня 1989 р. у м. Архангельськ, Росія.

У 2004 р. закінчила з відзнакою Луцьку музичну школу №1, відділи фортепіано та хореографія. У 2006 р. закінчила із золотою медаллю 11 класів Навчально-виховного комплексу №9 м. Луцька.

У 2012 р. закінчила з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Брала активну участь у науковому та громадському житті університету. 2008-2012рр. – член студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та студентського Парламенту НМУ імені О. О. Богомольця. З 2007 р. активно займалася науково-дослідною роботою в студентському науковому гуртку кафедри хірургії №4.

За досягнення у навчанні та науковій роботі присуджувалася стипендія Вченої Ради НМУ імені О. О. Богомольця (2008 р.), стипендія імені О. О. Богомольця (2009 р.), стипендія програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» (2009/2010 рр.) та стипендія КМДА (2011 р.).

З 2009 по 2012 рр. працювала в Національному інституті раку медичною сестрою відділення дитячої онкології.

З серпня 2012 р. по серпень 2015 року – старший лаборант кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця з паралельним проходженням інтернатури за спеціальністю «Хірургія» на базах кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З вересня 2015року навчається в клінічній ординатурі на базі кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У вересні-листопаді 2015 році пройшла спеціалізацію за фахом «Судинна хірургія» на базі Військово-медичної академії України.

З серпня 2016 року працює за сумісництвом лікарем-хірургом клініки судинної хірургії Національного військово-медичного клінічного центру.

З вересня 2017 р повністю перейшла на роботу в клініку судинної хірургії Головного військового клінічного госпіталь МО України.

Приймає участь в науково-практичних конференціях як в Україні, так і поза її межами. Має 30 друкованих робіт, що опубліковані в науково-медичних виданнях.

 

 

 

 

 

 БОНДАР ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця

Народився 7 лютого 1962 року в сім*ї вчителів у Таращі Київської області.  Дитинство та шкільні роки пройшли у місті Чернігів. Після закінчення Чернігівської середньої школи №28 у 1979 р. поступив Київський медінститут ім. О.О. Богомольця.  Закінчив Л.В. Бондар Київський медінститут ім. О.О. Богомольця  у 1985 році за спеціальністю “лікувальна справа”. Інтернатуру по хірургії у 1985-1986 рр. пройшов на базі Чернігівської міської лікарні.

У 1986-87 рр. працював у Понорницькій районній лікарні Коропського району Чернігівської області лікарем-хірургом, де самотужки виконував великий об*єм  хірургічних втручань. У 1987 переведений на посаду нейрохірурга у відділенні нейрохірургії Чернігівської обласної лікарні. З 1989 по 1990 рр. працював ординатором відділення хірургії судин Чернігівського санаторно-лікувального управління, а у 1990-91 рр. – серцево-судинним хірургом відділення судинної хірургії Чернігівського облкардіодиспансера.

Клінічну ординатуру з нейрохірургії у 1991-93рр. пройшов на базі Інститута нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. З 1993 по 1995 р. був серцево-судинним хірургом відділення судинної хірургії Чернігівської міської лікарні № 2. У 1995 – 1998 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі нейрохірургії Українського державного медичного інституту (у 1995 р. реорганізований в Національний медичний університет). З 1998 до 2000 року працював лікарем-нейрохірургом відділення патології судин головного мозку Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. У 2000 – 2002 р.р. – старший науковий співробітник, а в 2002-2007 р.р. до  завідувач науково – організаційного відділу Науково – практичного центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії АМН України. В 207-2010 р.р. працював доцентом кафедри хірургії Інститута екології та медицини. З 2010 р. до теперішнього часу займає посаду лікаря-нейрохірурга лікарні ТОВ «Борис».

На посаді лікаря-нейрохірурга надає кваліфіковану допомогу хворим з патологією головного мозку. Постійно підвищує свій практичний та науковий рівень, приймає активну участь у наукових з’їздах, конференціях в Україні, світі. Постійно засвоює сучасні методи діагностики та лікування за спеціальністю. Бере активну участь у клінічних розборах та наукових конференціях, що проводяться у лікарні. До роботи ставиться відповідально, старанно. Бондар Л.В. відноситься до хворих уважно і чуйно. Користується  заслуженною повагою  та авторитетом.

Має вчений ступінь кандидата медичних наук, автор 43 наукових праць, співавтор 1 книги.

 

 

 

 

 

Світла пам’ять: цінуємо, шануємо, пам’ятаємо…

 


suhoviy

СУХОВІЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 11 березня 1946 р. в Києві, у релігійній православній сім’ї, яка прищепила йому любов до Бога і до ближнього, милосердя до людей — хворих, страждучих і немічних. Це сприяло вибору ним професії лікаря, бо медицина допомагає полегшити людські страждання. У 1962 p., після закінчення 9 класу середньої школи, через тяжке становище сім’ї після смерті батька, працював учнем слюсаря на заводі «Арсенал», одночасно закінчуючи школу робочої молоді.

У 1967 р. успішно здав вступні іспити до Київського медичного інституту, але не був зарахований через релігійні переконання. Тільки після звернення до Мінздраву України, через місяць після початку занять, Суховій М.В. став студентом медичного ВУЗу. Після закінчення Київського медичного інституту у 1972 р. працював анестезіологом в лікарні № 15 міста Києва.

У 1974 р. зарахований хірургом до клініки хірургічної гематології Інституту гематології і переливання крові. Того ж року закінчив курси спеціалізації з хірургії в Інституті вдосконалення лікарів. Михайло Вікторович активно включився в наукову роботу і в 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Парентеральне живлення при хірургічному лікуванні ускладненої виразки шлунка і 12-палої кишки». Суховій М.В. провів велику роботу з узагальнення досвіду хірургічної гематології. Спільно з ученими Інституту ортопедії і травматології ним була розроблена й удосконалена методика хірургічної корекції уражень опорно-рухового апарату у хворих на гемофілію. Застосовуючи комплексну програму хірургічного й гемостазіологічного лікування у такої вкрай тяжкої категорії хворих, Суховію М.В. та його співробітникам вдалося значно знизити рівень інвалідизації хворих на гемофілію. Розроблені практичні рекомендації щодо профілактики та лікування гемофілічних артропатій лягли в основу докторської дисертації. Суховія М.В — «Профілактика і лікування уражень опорно-рухового апарату у хворих на гемофілію», яку він успішно захистив у 1994 р.

Під керівництвом Суховія М.В. в клініці хірургічної гематології і гемостазіології було проведено понад 1000 оперативних втручань у гематологічних хворих. Було встановлено, що незважаючи на певні успіхи в консервативному лікуванні хворих із захворюваннями системи крові, спленектомія є ефективним методом чи етапом лікування. В результаті проведених досліджень було розроблено методики профілактики і лікування ускладнень після спленектомії.

За останні роки в очолюваній Суховієм М.В. клініці хірургічної гематології було освоєно новий напрям — вивчення проблеми тромбофілії, ДВЗ-синдрому, порушень судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу. У 2006 р. лабораторія відділу успішно пройшла державну акредитацію, підтвердивши своє право на діагностику патології системи гемостазу.

Суховій М.В. — автор 3 монографій, 15 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Опублікував понад 180 статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації і заплановано 2 докторські.

Суховій М.В. був членом Вченої ради інституту, консультантом МОЗ України з гематології і трансфузіології, координатором і консультантом Асоціації хворих на гемофілію. У 1996 р. організував і займався Міським центром діагностики і лікування хворих з патологією гемостазу. У 2006 р. одержав вчене звання «Професор».

За багаторічну плідну наукову і практичну роботу Суховій М.В. нагороджений Подякою Київської міської адміністрації, а також Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 1998 р. Суховій М.В. поступив у Київську Духовну семінарію і 3 роки потому став священиком. Віруючі пацієнти допомогли збудувати на території київської міської лікарні № 9 церковний комплекс, що включає храм, дзвіницю з хрестильною і недільну школу «Милосердя». У 2001 р. храм було освячено на честь ікони Божої Матері «Всецариця» — помічниці при онкологічних та інших важких захворюваннях, а отець Михайло Суховій став його настоятелем.

Михайло Вікторович виростив трьох дітей, двоє з них продовжують його професію.

Суховій М.В. помер у розквіті сил 5 липня 2007 р. Пам’ять про нього можна поставити в один ряд з пам’яттю великих святих, що поєднували в своєму служінні зцілення духовних і тілесних недуг: преподобного Агапіта Печерського і святителя Луки Кримського (Войно-Ясенецького).

 

 

 


terehov

ТЕРЕХОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 17 червня 1954 р. у сім’ї лікаря.

У 1978 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. З 1979 по 1981 рр. проходив клінічну ординатуру з хірургії на базі кафедри госпітальної хірургії (зав. кафедрою — професор Ковальов М.М.).

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Парентеральне живлення в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит».

3 1984 по 1989 pp. виконував обов’язки завідуючого відділення гнійної хірургії на базі міської клінічної лікарні № 30 м. Києва.

3 1990 по 1998 pp. — ординатор хірургічного відділення міської клінічної лікарні № 9.

3 1999 p . — асистент кафедри госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії (нині кафедра хірургії №4) НМУ імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої категорії.

Автор 2 патентів, 67 друкованих робіт.

Терехов С.М. помер 23 лютого 2005 р., зберігши вічну пам’ять та скорботу в серцях рідних, близьких, колег, учнів.

 

 


tkachuk

ТКАЧУК ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ –асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 2 серпня 1953 р.

Після закінчення лікувального факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, працював хірургом у Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

З 1978 по 1980 рр. проходив службу в рядах Радянської армії.

Після демобілізації з 1980 р. продовжував працювати в Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії судинним хірургом, завідував відділенням мікросудинної хірургії та відділенням невідкладної хірургії до 1998 р.

З 1998. по 2001 рр. працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії №4.

З 1998 р. завідує відділенням рентген-ендоваскулярної хірургії ОКЛ м. Києва.

Ткачук Л.С. є автором та співавтором 34 статей та методичних рекомендацій, має 4 авторські свідоцтва та винаходи.

Нагороджений почесною грамотою Київської державної адміністрації.

Помер в січні 2015 р.

 

 

 

rosnovsky

РОСНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТОЛЬДОВИЧ – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Народився 15 грудня 1960 р. в м. Києві.

У 1977-1983 рр. навчався в Пермському державному медичному інституті. В період 1983-1984 рр. – проходив інтернатуру з хірургії у Пермській обласній клінічній лікарні. Після закінчення інтернатури прийнятий на посаду торакального хірурга Пермської обласної клінічної лікарні.

У 1984-1986 рр. служив у Збройних Силах.

З грудня 1986 р. по липень 2004 р. працював ординатором-торакальним хірургом клінічної лікарні №17 м. Києва.

З серпня 2004 р. є торакальним хірургом Торако-пульмонологічного центру Київської обласної клінічної лікарні.

У січні 1998 р. Росновський О.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Циркулярна резекція трахеї» .

З 1999 по 2004 рр. працював на посаді асистента кафедри хірургії №4.

Торакальний хірургом вищої категорії.

Автор і співавтором 19 друкованих робіт, 2 патентів України, 2 раціоналізаторських пропозицій.

Помер в липні 2014 р.