НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра анатомії людини

Студентський науковий гурток

 

Назва гуртка: Студентський науковий гурток кафедри анатом ії людини Нац і онального медичного ун іверситету імені О.О. Богомольця

Науковий керівник : старший викладач Кефелі-Яновська О.І.

Мета гуртка: поглибити анатомічні знання обдарованої молоді в галузі анатомії людини, залучення студентів до наукової діяльності.

Графік роботи гуртка : засідання гуртка відбувається двічі на місяць, кожен гуртківець має свій розклад.

Місце зустрічі гуртка : м. Київ, проспект Перемоги, 34, кафедра анатомії людини, 1 поверх