НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дерматології та венерологї

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Розклад ПЗ весняно-літній семестр 2018 для студентів 4 курсу медичних -мед-психол та стоматологічного факультету

Дерматологія програма навч дисципліни (стоматологія)_20170703

Дерматологія програма навч дисц.ипліни медико-психологічний

Дерматологія програма навч дисципліни 1 (лікувальна справа) 20170703

Протокол щодо пожежної безпеки кафедра дерматології та венерології

Графік чергування співробітників інституту екстреної консультативної медичної допомоги

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних факультетів

Календарний план проведення підсумкового модульного контролю (ПМК) з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних (№1, 2, 3, 4 та РІС) та стомат. ф-тів

Розклад практичних занять для студентів IV курсу медичних факультетів

Розклад практичних занять для студентів IV курсу Стоматологічного факультету

Перелік обов’язкових практичних навичок з дерматології для студентів медичного та стоматологічного факультетів

Розклад відробок практичних занять та поточних консультацій з дерматовенерології

Перелік питань до підсумкового модульного контролю для студентів стоматологічного факультету

Перелік питань до підсумкового модульного контролю для студентів медичних факультетів

Критерії оцінки знань та вмінь студентів під час проведення підсумкового модульного контролю

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з розділу “шкірні захворювання”

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з розділу “венеричні захворювання”

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медико-психологічного факультету

Tематичний та календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

Тематичний план лекцій з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів

Регламент проведення підсумкового модульного контролю знань студентів

Критерій оцінки знань та вмінь студентів під час проведення поточного оцінювання знань студентів

Тематика Самостійної позааудиторної роботи для студентів IV курсу медичних та стоматологічного факультету

 

 

Розклад прктичних занять з дерматовенерології для студентів 4 курсу медичних, мед-псих., стоматологічного факультетів НМУ імені О.О.Богомольця на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план лекцій з дерматовенерології для студентів ІV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план лекцій з дерматовенерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план лекцій з дерматології та венерології для студентів ІV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план пракичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу стоматологічного факультету на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Тематичний план практичних занять з дерматології та венерології для студентів IV курсу медичних факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

Календарний план проведення підсумкового модульного контролю(ПМК) з дерматовенерології для студентів IV курсу медичних та стомат. факультетів на весняно-літній семестр 2017-2018 н.р.

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ для студентів 4 курсу медичних і стоматологічного факультетів у весняному семестрі 2017-2018 н.р. з 07.02.18-22.06.18

ГРАФІК ВІДРОБОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ з 07.02.18-22.06.18н.р.

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ ПМК НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ з 07.02.18 по 22.06.18 н.р.

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю з роздіілу Венеричні Захворювання

Перелік питань для проведення ПМК з розділу Шкірні хахворювання

STEP – 2