НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дерматології та венерологї

Співпраця кафедри

Кафедра є опорною серед однопрофільних кафедр вищих медичних на-вчальних закладів, підпорядкованих МОЗ України. Систематично проводятьсянаради завідувачів однопрофільних кафедр з питань оптимізації навчальноїпрограми «дерматовенерологія» згідно з міжнародними вимогами до кредит-но-модульної системи та положеннями Болонської декларації. Співробітникикафедри співпрацюють з Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ін-шими соціально-небезпечними хворобами МОЗ України, Українським центромпрофілактики та боротьби зі СНІДом, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД вУкраїні» у напрямку заходів розширення доступу представників груп ризику щодоінфікування ВІЛ до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевимшляхом в рамках реалізації загальнодержавної програми «Забезпечення про-філактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворихна СНІД на 2009–2013 рр.Співробітники кафедри беруть участь в роботі міжнародних конгресів Всесвітньоїдерматологічної ліги та Європейської академії дерматології та венерології (ЄАДВ), втому числі з представленням доповідей на пленарних та секційних засіданнях.Усі викладачі кафедри є членами Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів (УАЛДВК) та беруть активну участь в організації проведенні щорічних всеукраїнських конференціях з міжнародною участю та регіональних науково-практичних заходів, які здійснює УАЛДВК. УАЛДВК була створена та зареєстрована у Міністерстві юстиції України у 2000 р., її членами є майже 3 тисячі лікарів-дерматовенерологів України. Асоціація видає журнал «Український журнал дерматології, венерології, косметології. Головним редактором цього журналу є професор В. І.Степаненко , а кілька співробітників кафедри є членами редколегії журналу.З питань розробки нових методів діагностики і лікування та обміну досвідом кафедра співпрацює з ДУ «Інститут дерматології та венерології» НАМН України (Харків), профільними кафедрами медичних ВНЗ України, а також з зарубіжними профільними науково-дослідними інститутами та центрами, зокрема у США, Білорусії, Латвії, Узбекистані, Польщі, Болгарії, Чехії та інших країнах.