НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дитячих інфекційних хвороб

Навчально-методична робота

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА  РОБОТА КАФЕДРИ

                                                        2017 – 2018 н.р.

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

ПЛАН НАРАД КАФЕДРИ

ПЛАН    МЕТОДИЧНИХ    ЗАСІДАНЬ

РОЗПОДІЛ  СТУДЕНТСЬКИХ  ГРУП  МІЖ  ВИКЛАДАЧАМИКАФЕДРИ  ДИТЯЧИХ  ІНФЕКЦІЙНИХ  ХВОРОБ   НМУ НА  ВЕСНЯНИЙ  СЕМЕСТР   2017 – 2018  НАВЧ. РОКУ

РОЗПОДІЛ  ГРУП  5  КУРСУ

І, ІІ, ІІ іноз, ІІ іноз. анг, ІІІ, ІV, ЗСУ, медико-психологічного факультетів

РОЗПОДІЛ  ГРУП  6  КУРСУ

І, І іноз, І іноз. анг, ІІ, ІІІ, ІV, ЗСУ, медико-психологічного факультетів

Проводиться викладання дисциплін  “Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами ”  студентам 5 та 6 курсів медичних факультетів  українською, російською та англійською мовами.

Головні клінічні бази  вул. Дегтярівська, 23,  вул. А. Навої, 3

                                                       вул. В. Чорновола, 28/1

Є  ОПОРНОЮ  КАФЕДРОЮ

РОЗРОБКА   ТИПОВИХ  ТА    РОБОЧИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ПРОГРАМ  З  ДОПОВНЕННЯМИ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДІАТРІЯ  З  ДИТЯЧИМИ  ІНФЕКЦІЙНИМИ  ХВОРОБАМИ”

ТИПОВІ ПРОГРАМИ:

ТИПОВА ПРОГРАМА з дисципліни “педіатрія, Дитячі інфекції”

для студентів VІ курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів  IIІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності: “Медико-профілактична справа” 7.110105, 2010 р.

ТИПОВА ПРОГРАМА з дисципліни “Педіатрія, дитячі інфекції” для студентів VІ курсу  медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IIІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності: “Педіатрія” 7.110104, 2010

ТИПОВА  НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА  З  ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ,  2011 р.

 

ТИПОВА   ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  “ПЕДІАТРія, дитячі інфекційні хвороби” для студентів 5 курсу вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації МОЗ України  зі спеціальності  7.110101  “Лікувальна справа”, 7.110104  “Педіатрія”, 7.110105  “Медико-профілактична справа”,  2015 р.

ТИПОВА навчальна ПРОГРАМа з ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (дисципліна “ПЕДІАТРія, дитячі інфекції”) для студентів 6 курсу медичних факультетів НМУ зі спеціальності  7.110101 – лікувальна справа,  2010 р.

РОБОЧІ  ПРОГРАМИ:

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ для студентів 5 курсу напрям підготовки 1201 “Медицина” Спеціальність  7.12010004  “Медична психологія” , 2015

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ для студентів

5 курсу напрям підготовки    1201 “Медицина” спеціальність  7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія , 7.12010003 “Медико-профілактична справа”, 2015 – 2016 н.р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  для студентів   6 курсу напрям підготовки 1201 “Медицина” спеціальність  7.12010001 “Лікувальна справа”, 2015 – 2016 н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  для студентів   6 курсу напрям підготовки 1201 “Медицина” спеціальність  7.12010002 “Педіатрія”, 2015 – 2016 н.р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З дитячИХ інфекційнИХ хвороб для  студентів 6 курсу Напрям підготовки    1201 “Медицина” Спеціальність  7.12010004 “Медична психологія”, 2015 – 2016 н.р.

 

ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧИХ  ПРОГРАМ:

ДОПОВНЕННЯ  ДО РОБОЧОЇ  НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  З ДИСЦИПЛІНИ  ПЕДІАТРІЯ,  ДИТЯЧІ   ІНФЕКЦІЙНІ  ХВОРОБИ   (розроблена на підставі типової навчальної програми 2010 року)   для студентів 6 курсу медичних факультетів, 2014 р.

ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ з дисциплінИ  “Педіатрія, дитячі інфекції” для студентів VІ курсу  медичних факультетів зі спеціальності: ” Лікувальна справа”,”Медико –  профілактична справа”, “Медична психологія”, 2015 – 2016 н.р.

ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ з дисциплінИ  “Педіатрія, дитячі інфекції” для студентів VІ курсу   зі спеціальності:Педіатрія, 2015 – 2016 н.р.

ДОПОВНЕННЯ  ТА  ЗМІНИ  ДО   РОБОЧОЇ   ПРОГРАМИ З ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  з  дисциплини   ” ПЕДІАТРІЯ   З   ДИТЯЧИМИ  ІНФЕКЦІЙНИМИ    ХВОРОБАМИ” для студентів VІ  курсу медичних факультетів Напряму 1201 “Медицина”, 2017 – 2018 н.р.

ДОПОВНЕННЯ ДО РобочОЇ навчальнОЇ ПРОГРАМИ з ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  (дисципліна “ПЕДІАТРія, дитячі інфекції”) для студентів 6 курсу медичних факультетів НМУ зі спеціальності  7.110101 – лікувальна справа  (розроблено на підставі типової навчальної програми 2010 р.), 2014 н.р.

ДОПОВНЕННЯ   ДО   ТИПОВОЇ   ПРОГРАМИ з дисциплини   ” ПЕДІАТРІЯ   З ДИТЯЧИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ    ХВОРОБАМИ” для студентів VІ  курсу медичних факультетів Напряму 1201 “Медицина”, 2016 н.р.

ДОПОВНЕННЯ  ДО ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ з  дисциплини   ” ПЕДІАТРІЯ   З   ДИТЯЧИМИ  ІНФЕКЦІЙНИМИ    ХВОРОБАМИ  ТА   ФТИЗІАТРІЄЮ”   Напряму 1201 “Медицина” Спеціальність  7.12010002  “Педіатрія”, 2016 н.р.