НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Співробітники

  Гринзовський Анатолій Михайлович

Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

У 1997 році закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України та отримав вищу освіту за спеціальністю “лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог”.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

У листопаді 2005 року обраний на посаду доцента кафедри, в 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2006 р відповідальний за діяльність системи якості в Інституті гігієни та екології відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

З 2014 по 2017 рік заступник директора Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, тема.

З 2016 року професор кафедри гігієни та екології.

Автор 186 друкованих робіт, у тому числі: 3 монографії, 5 підручників, 2 навчальних посібника, 11 навчальних програм.

Член Вченої ради факультету підготовки лікарів для збройних сил України, апробаційної ради та циклової комісії медичного факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Нагороджений Дипломом ІІІ ступеню Академії наук вищої освіти України за номінацією кращий навчальний посібник

  Дема Олена Володимирівна

Доцент кафедри (2014).

Кандидат медичних наук (2008).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Профорг кафедри.

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1990 р. Пройшла шлях від старшого лаборанта, асистента до доцента кафедри комунальної гігієни та екології людини (з 2008 р. комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків).

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру”

Автор понад 60 наукових публікацій.

  Загороднюк Костянтин Юрійович

Доцент кафедри.

Кандидат медичних наук (2013).

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Відповідальний за викладання на кафедрі студентам англомовної форми навчання.

Відповідальний за студентський науковий гурток.

У 2008 році закінчив з відзнакою медичний факультет № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічна оцінка використання природних та модифікованих сорбентів у новій технології очистки поверхневих вод для централізованого господарсько-питного водопостачання» (2012 рік.).

  Бевз Раїса Тарасівна

Асистент кафедри.

Кандидат медичних наук (1992).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1973 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування навчально-виховного процесу на підготовчих відділень музичних шкіл».

 

  Туманова Тетяна Олександрівна

Асистент кафедри.

Кандидат медичних наук (1989).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1971 р. Асистент кафедри (2000), кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків з 2008 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Окислювальне фосфорилювання у хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів ”

Секретар кафедри.

  Стополянський Олександр Вікторович

Асистент кафедри.

Закінчив медичний факультет № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2001 р. Пройшов шлях лікаря-інтерна ( 2001 – 2002), клінічного ординатора (2002 – 2004) асистента (2006-2010) кафедри фтизіатрії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2010-2014 р.р. – науковий співробітник відділення дитячої фтизіатрії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. З 2014 р. асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків НМУ імені О.О. Богомольця. Автор 42 наукових праць, 1 патенту.

  Шевчук Катерина Володимирівна Асистент кафедри

У 2012 році закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України та отримала вищу освіту за спеціальністю “медико-профілактична справа”. Асистент кафедри.

З 2013 по 2014 роки працювала лікарем загальної гігієни у Дарницькому відділі ДСЕС у м. Києві. З 2014 по 2017 роки працювала науковим співробітником лабораторії популяційного здоров’я ДУ «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ». Автор методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів, 7 наукових публікацій.

  Бойко Юлія Миколаївна

Асистент кафедри

Закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного университету імені А.А. Богомольця у 2015 році. Здобула кваліфікацію «Медико-профілактична справа».

Працювала старшим лаборантом на кафедрі комунальної гігієни та екології (2015-2017 р.р.). З 2017 року –  асистент кафедри медицины надзвичайних ситуацій і тактичної медицини.

 

  Калашченко Світлана Ігорівна

Асистент кафедри

В 2014 році закінчила лікувальний факультет № 1 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2016 році захистила магістерську роботу на тему: «Важливість досягнення цільових рівнів основних факторів ризику у пацієнтів з ІХС в практиці сімейного лікаря». Після проходження інтернатури працювала лікарем загальної практики (сімейним лікарем) в м. Києві.