НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Інформація для студентів

Інформація для студентів

Графік ліквідації академічної заборгованості та перескладань ПМК на кафедрі

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРИМАДЬНИХ СИТУАЦІЯХ

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ фарм

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ стомат., мед

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Тези лекцій

Екстремальна медицина ІІІ курс 

IIкурс ДД та МНС англомовна форма

IIкурс ДД та МНС ч.2

IIкурс ПОЗ

IVкурс Civil Protection

IVкурс ОМЗНіВ

IVкурс ЦЗ фарм(ТПКЗ)

IVкурс ЦЗ фарм

 

 

Розклад занять кафедри
Календарно-темптичніплани практичних занять та СРС, з дисциплін:
–        Домедична допомога та медицина надзвичайних ситуацій (медичні факультети англомовна та російськомовна форма навчання);
–        Екстремальна медицина (фармацевтичний факультет);
–        Підготовка офіцерів запасу (медико-психологічний факультет);
–        Підготовка офіцерів запасу в галузі знань охорони здоров’я (медичні факультети).
Графіки проведення підсумкового модульного контролю;
Графіки відпрацювань пропущених навчальних занять;

Темплан ДД и МЧС II курс
Переліки питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю;

Інформація для студентів іноземців

Thematic plan of practical classes _ Pre-medical Aid and Emergency Medicine_2017-2018