НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії № 1

Студентський науковий гурток

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ № 1

 

Студентський науковий гурток

 

кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Завідувач кафедри – Березенко В.С., д.м.н..

Керівник гуртка – Строй О.А., к.м.н., доцент тел: 066-299-11-89,
Е-mаіl: kva-kiev@i.ua

 

На кафедрі педіатрії №1 НМУ  під керівництвом професорів, доцентів та асистентів кафедри працює студентський науковий гурток «Новітні методи діагностики та лікування соматичних захворювань у дітей». В роботі гуртка беруть участь студенти 3 – 6 курсів медичного факультету.

 

Мета діяльності наукового студентського гуртка – виховання у його членів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

 

Основними завданнями СНГ є:

  • залучення до роботи студентів, в тому числі іноземних, які виявляють інтерес до науково-дослідницької роботи;
  • сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень ;
  • розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимуляція інтересу до професійного самоудосконалення;
  • залучення студентів-гуртківців до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий грантовий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, в тому числі англійською мовою.

 

Один із напрямків діяльності гуртківців – участь у лікувальній роботі.

Під керівництвом викладачів кафедри  студенти індивідуально оволодівають  практичними навичками роботи з пацієнтами, якими повинен володіти майбутній лікар, разом з викладачами кафедри гуртківці приймають участь у вечірніх клінічних обходах, на яких демонструються хворі діти, проводять їх клінічний розбір.

 

Результати наукових робіт гуртківців публікуються в тезах конференцій, а разом з керівниками робіт – у фахових виданнях.

 

 

Робота з гуртківцями проводиться на базах кафедри педіатрії №1:

– Дорожня клінічна лікарня №1, дитяче відділення, вул. М. Коцюбинського, 8а;

– Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, вул. Майбороди, 8, відділення гепатології;

– Київський міський дитячий діагностичний центр, вул. Урлівська, 13.

 

Студенти-гуртківці приймають участь:

– в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;

 

– в І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії;

 

– в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

План роботи студентського гуртка

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри проводити регулярні тренінги з оволодіння академічними навичками наукової роботи :підготовки літературних оглядів, пошуку літератури в базах, розробки дизайну наукової роботи, її презентації на конференції та підготовці тез доповідей. Результати робіт гуртківців публікувати в тезах конференцій, а разом з керівниками робіт – у фахових виданнях. Приймати участь в І та ІІ етапах Всеукраїнської та Міжнародній студентських олімпіадах з педіатрії.