НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №2

Інформація для студентів

Графік відпрацювань пропущених занять
Графік перескладань ПМК 

1.1. Розклад практичних занять кафедри патологічної анатомії №2
1.2. Розклад лекцій кафедри патологічної анатомії №2
2.1. Календарно-тематичний план лекцій для медичного факультету №3 
2.2. Календарно-тематичний план лекцій для медичного факультету №4
2.3. Календарно-тематичний план лекцій для медичного факультету №4
2.4. Календарно-тематичний план лекцій для медико-психологічного факультету 
3.1. Календарно-тематичний план практичних занять з патоморфології 
3.2. Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи з патоморфології 
4. Графік проведення ПМК по патоморфології 
5. Графік проведення консультацій викладачами кафедри патологічної анатомії №2 
6. Графік відпрацювань пропущених занять 
7. Практикум із загальної патоморфології 
8. Перелік питань при підготовці до практичних занять з патоморфології
9. Перелік питань до ПМК 1 з патоморфології
10. Ситуаційні задачі до ПМК 1 з патоморфології
11. Перелік препаратів до ПМК 1 з патоморфології
12. Регламент проведення ПМК 1
13. Рекомендована література