НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Міжнародний проект з Каролінським інститутом

Історія

науково-практичної співпраці між НМУ та КІ

(2006-2015)

Співпраця між НМУ та Каролінським Інститутом (КІ) почалась в 2006 році. На початковому етапі основним джерелом фінансування проекту був грант Шведського Інституту Visby Programme.
В 2007 році відбувся відбірний конкурс для участі в проекті з підготовки PhD в Каролінькому Інституті, в результаті якого було відібрано 6 чоловік (Євгенія Бурлака – кафедра педіатрії №4, Олена Грузєва – кафедра соц. медицини, Мар’яна Гульчій – кафедра акушерства та гінекології №1, Григорій Тур – каф. хірургічної стмоатології, Дмитро Унукович – кафдера хірургії №4, Андрій Дінець – кафедра хірургії №1).
Того ж року ці 6 потенційних PhD-студентів та їх наукові керівники з НМУ відвідали Каролінський Інститут, де відбулися зустрічі з науковими керівниками з КІ з приводу подальшої роботи, визначення гіпотез для дисертаційних робіт, визначення матеріалу для досліджень.

В 2007 році PhD-студенти розпочали наукову роботу на кафдерах КІ:

· Dept. of Molecular Medicine and Surgery:
Дмитро Унукович (грудна хірургія)

Андрій Дінець (ендокринна хірургія)

· Dept. оf Women’s and Children’s Health:
Євгенія Бурлака (педіатрія),

Мар’яна Гульчій (ендокринна гінекологія)

· Institute of Environmental Medicine

Олена Грузєва (епідеміологія)

· Dept. of Dental Medicine:

Григорій Тур (регенеративна медицина).

В 2008 році всі PhD-студенти затвердили теми дисертаційних робіт. Більшість дисертацій є трансляційними – тобто спрямовані на вирішення наукових проблем за допомогою фундаметальних методів, результати яких спрямовані на покарщення ефективності лікування пацієнтів або за принципом “від лаборатоного столу – до ліжка хворого”.
З 2012 року у проекті також беруть участь випускники НМУ Савчук Юлія та Подольський Володимир (за підтримки НАМН України).
Перші три захисти дисертацій та здобуття наукового ступеня доктор філософії медичних наук (PhD in medical science) відбулися в 2012 році: Дмитро Унукович, Олена Грузєва, Григорій Тур. В 2013 році PhD захистив Андрій Дінець, а в 2014 році – Євгенія Бурлака. В 2015 році очікується захист Мар’яни Гульчій.
За час проекту PhD-студентами опубліковано 33 оригінальні статті в рецензованих (peer review) журналах, що індексуються науково-метричними базами Web of Science або Scopus.
Cередній індекс Гірша становить 9 (О.Грузєва – 6, Д.Унукович – 3, А.Дінець – 3, Г.Тур – 2, Є.Бурлака – 2, М.Гульчій – 1). У 6 статтях співавторами є керівники з НМУ, також вказано НМУ як одну з установ, де працює докторант.
В якості активних учасників (усна або постерна доповідь) сумарно всіма докторантами відвідано понад 50 наукових конференцій в Європі, Азії, Африці, Північній Америці.
Спільно з шведськими керівниками дисертацій проводились семінари з грудної хірургії (2008 р.), ендокринної хірургії (2009 р.), гінекології (2010 р.), щелепно-лицевої хірургії (2010 р.), щорічні підсумкові наукові конфренеції за участю керівників з обох установ, які проходили в Каролінському Інституті у грудні (2007 – 2014 р.).
За участі шведських колег в НМУ в 2010 p. в рамках наради ректорів ВНМЗ України ІV рівня акредитації було проведено спільний тренінг для науковців, насамперед, молодих вчених та їх керівників, з підготовки наукових грантів, публікацій та біоетики.
Продовження проекту в 2015 році
Два випускники НМУ подали документи до Стипендіальної програми Visby для фінансування програми PhD в КІ. Претенденти пройшли співбесіди з науковими керівниками в КІ на кафедрі здоров’я жінок та дітей (Dept. оf Women’s and Children’s Health).
Наразі узгоджено напрями їх наукової роботи в КІ, отримано рекомендаційні листи та листи-підтримки з КІ. Документи подані до розгляду в офісі Стипендіальної програми Visby.
tommiТОММІ ЛІННЕ – КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ СПІВПРАЦІ МІЖ КАРОЛІНСЬКИМ ІНСТИТУТОМ ТА НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Незмінним координатором програми співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О.Богомольця з професійної підготовки наукових кадрів є доктор Томмі Лінне, професор кафедри здоров’я жінки і дитини Каролінського Інституту.
У 1982 році Томмі Лінне захистив дисертацію (PhD) на тему: «Функціонування нирок при гломерулонефриті у дітей та підлітків».
З 1987 є професором кафедри здоров’я жінки і дитини Каролінського Інституту, працює в Університетській клініці Каролінського Інституту, спеціалізується на дитячій нефрології.
Наразі є також членом Європейського товариства дитячих нефрологів, Шведської національної асоціації дитячих нефрологів та Шведського товариства нефрологів.
Крім програми професійної підготовки наукових кадрів, професор Лінне також підтримує розвиток співпраці між нашими вузами у формі проведення спільних конференцій і симпозіумів. У 2010 році успішно провів семінар «Додаткові навички в області науки: гранти, публікації та етика» (в рамках міжнародної наукової конференції до Всесвітнього Дня здоров’я).

Неодноразово за сприяння Томмі Лінне НМУ відвідували провідні фахівці з Каролінського Інституту, щоб прочитати лекції та провести майстер-класи для професорсько-викладацького складу та молодих вчених НМУ в галузі епідеміології, громадського здоров’я, стоматології, хірургії.

 

 

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРОФЕСОРОМ ТОММІ ЛІННЕ (ШВЕЦІЯ)

22 січня 2015 р. в рамках міжнародного співробітництва університету з Каролінським Інститутом (м. Стокгольм, Швеція) відбулася зустріч з д-ром Томмі Лінне, професором кафедри здоров’я жінки і дитини Каролінського Інституту, який є координатором Програми співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О. Богомольця з професійної підготовки наукових кадрів.

На зустрічі були присутні керівники Університету на чолі з ректором, член-кореспондентом НАМН України, професором Катериною Амосовою – проректори, декани, завідувачі кафедр,викладачі, аспіранти, магістри, представники студентського активу.
Після вступного слова ректора Томмі Лінне презентував доповідь про історію та здобутки у співробітництві Каролінського інституту та НМУ, випускник програми Андрій Дінець (кафедра хірургії №4) доповів про навчання у Каролінському Інституті та основні результати своєї наукової роботи за міжнародним проектом.

Обговорення перспектив розвитку співробітництва відбувалося двома мовами українською та англійською. У ході спілкування були окреслено основні напрямки подальшої співпраці, зокрема, проведення тренінгів науковцями Каролінського Інституту для науково-педагогічних працівників та молодих вчених НМУ, у т.ч. по підготовці наукових грантів, публікацій, біоетики; запровадження практики читання лекцій і проведення інтерактивних майстер-класів співробітниками Каролінського Інституту для викладачів нашого університету; розробка та виконання спільних наукових проектів (за прикладом кафедри хірургії №4); організація короткотривалих стажувань для молодих викладачів та науковців в Каролінському Інституті, а також студентських академічних обмінів.

Пропозиції щодо співробітництва у науково-освітній сфері.
1. Проведення тренінгів науковцями Каролінського інституту для науково-педагогічних працівників (зокрема, тренінги з епідеміології)
2. Проведення майстер-класів науковцями Каролінського інституту для співробітників НМУ
3. Запровадження практики читання лекцій науковцями Каролінського інституту в НМУ і науковцями НМУ в Каролінському інституті
4. Написання підручників з навчальних дисциплін за участю провідних фахівців Каролінського інституту (зокрема, підручник «Громадське здоров’я» (соціальна медицина та організація охорони здоров’я)» російською та англійськими мовами)
5. Організація та проведення клінічних семінарів та науково-практичних конференцій (зокрема, участь науковців Каролінського інституту у науковій конференції до Всесвітнього дня здоров’я тощо)
6. Розробка та впровадження нових спільних наукових проектів (зокрема, вже йде підготовка нового проекту з дослідження раку щитоподібної залози на кафедрі хірургії №4)
7. Організація стажувань лікарів в відділеннях Каролінської університетської лікарні
8. Започаткування спільних науково-практичних видань чи включення провідних фахівців Каролінського інституту в редакційні колегії науково-практичних журналів, які видаються за редагуванням фахівців НМУ
9. Підготовка спільних наукових праць, зокрема монографій, журнальних статей тощо

10. Організація академічних студентських обмінів та ознайомчих практик студентів в університетських клініках НМУ та Каролінського інституту