НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

2014

26 серпня 2014 р.

25 березня 2014 р.

 

Інформаційні матеріали про проведення Вчених рад університету у 2014 році розміщуються на головній сторінці сайту НМУ («Новини»)

“У зв’язку з необхідністю приведення діяльності вченої ради університету у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII наказом НМУ № 803 від 25.12.2014 затверджено нове «Положення про вчену раду університету». З моменту видання цього наказу «Положення про вчену раду університету» від 24.11.2010 р. вважається таким, що втратило чинність.”