НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №4

Найкращі дні, години, хвилини і секунди… Найвірніші друзі і товариші… Найцінніші знання і практичні навички майбутньої професії… І все це – студентське життя! Креативність, інтелігентність і доброта – риси, якими характеризуються студенти 4-го медичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Почнемо з історії, адже історична пам’ять – міцне підґрунтя для багатьох поколінь. Вона завжди залишається і першоджерелом інформації, і прекрасним стимулом подальшого розвитку.

Днем народження (створення) факультету вважається 14 травня 1930 року, коли в газеті Київського медичного інституту «Червоний медик» було надруковано повідомлення про набір студентів на перший курс «санітарно-гігієнічного факультету». Розвиток медичної науки та реорганізації системи підготовки вітчизняних лікарів обумовлювали зміни назв нашого факультету. У 1990 році факультет було перейменовано на «медико-профілактичний», а з 1994 р. – «медичний факультет №4».

Першим деканом факультету у 1930 році було призначено доцента Познанського Семена Семановича. За 85-річну історію існування факультету змінилося 20 деканів. З 2014 року факультет очолює доктор медичних наук, професор Пельо Ігор Михайлович.

Сьогодні на медичному факультеті №4 здійснюється підготовка лікарів за освітніми програмами «Медицина», «Лікувальна справа (молодші спеціалісти)», «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа». У 2017 році всі вступники вступили за освітньою програмою «Медицина».

До складу факультету входить 9 кафедр, на яких працює 5 академіків, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Науковим діячам факультету присвоєно 12 премій НАМНУ, І.М. Блохіної, Ярослава Мудрого, президії НАН України в галузі фізики.

На кафедрах факультету викладали відомі вчені: Медвідь Л.І., Габович Р.Д., Марзєєв О.М., Грандо О.Л., Бараннік Г.Т., Гончарук Є.Т., Моргунов І.М., Трахтенберг І.М. та багато інших.

Сьогодні на кафедрах медичного факультету №4 діляться своєю майстерністю відомі вчені: академік НАН та НАМН України В.П. Широбоков, член-кореспондент НАМНУ В.Г. Бардов, член-кореспондент НАПНУ В.І. Березінь, член-кореспондент НАМНУ О.П. Яворовський, проф. С.Т. Омельчук, проф. О.П. Гнатко, проф. А.І. Курченко, проф. І.П. Колеснікова, проф., проф. Т.С. Грузєва, проф. В.Є. Кондратюк.

Серед діячів науки є члени міжнародних товариств:
– проф. Никула Т.Д. – акад. Нью – Йоркської АН, член Європейської ниркової асоціації та Європейської асоціації діалізу та трансплантації;
– доцент Ступак Ф.Я.- член Правління Міжнародної конфедерації істориків медицини, член Петровської академії наук і мистецтв.

Важливу роль в житті факультету відіграє студентське самоврядування. Інтереси студентства медичного факультету №4 представляє голова студентської ради, голова комісії Профкому факультету, старости курсів і академічних груп.

Студенти медичного факультету №4 беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях. Кращим студентам факультету за високі досягнення у навчанні, громадській та науковій роботі призначені іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів, ім. М.М. Амосова , ім. Л.В. Громашевського, Вченої Ради НМУ.

Наші студенти завзяті та працьовиті, приймають активну участь у культурному житті університету. Серед досягнень 2016-го року – перемога студента 5-го курсу Климова Євгена в «Містер НМУ»; 1-ше командне місце в «Medyk sport fest» в 2016 та 2017 році, призові місця в спортивних змаганнях з футболу, волейболу, гирьового спорту.

Студентство нашого факультету є волонтерами в дитячому онкологічному відділенні КМКОЦ Матюшок Ольги Федорівни та на Всеукраїнскому фестивалі роботехніки. Активно проявляють себе у волонтерській діяльності не лише студенти, а й працівники деканату медичного факультету № 4. В 2016-му році заступник декана, ас. кафедри мікробіології, вірусології та імунології Н.О. Осипчук отримала подяку від профкому НМУ за вагомий внесок в організації Другого благодійного балу НМУ.

Осінь 2017-го року студентсво медичного факультету №4 НМУ на чолі з адміністрацією факультету проводить акцію «Щирі серця творять добро» для допомоги інтернату дітей-інвалідів І групи в м. Ладижин Вінницької області.

Бажаємо всім студентам міцного здоров’я та плідної, наполегливої праці! Хай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість найгуманнішій у світі професії лікаря вселяє надію та впевненість у світле майбутнє, дарує заслужену шану й авторитет!

 

Наука – це бездонний колодязь, із якого ми черпаємо знання, корисний і безкорисний досвід, масу відкриттів, мудрість…

 До складу 4-го медичного факультету входить кафедра «Мікробіології, вірусології та імунології», яку очолює академік НАН та НАМН України, професор Широбоков Володимир Павлович.

На кафедрі функціонує лабораторія електронної мікроскопії, яка обладнана двома трансмісійними електронними мікроскопами. Основними завданнями даного підрозділу є цитоморфологічні аналізи медико-біологічних зразків для діагностичних та дослідницьких задач в області мікробіології, вірусології, мікології та протистології.

Інтенсивно працює лабораторія генетичної діагностики, яка організована ще у 2001 році. Лабораторія обладнана сучасним обладнанням: багатоканальним секвенатором (CEQ-2000 XL, BeckmanCoulter) та ампліфікатором (Perkin Elmer 2400). В лабораторії здійснюються дослідження з виявлення нуклеотидної послідовності ДНК бактерій та вірусів, проведення рестрикційного аналізу, здійснюються діагностичні дослідження за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Лабораторія генетики має також обладнання для здійснення хімічного синтезу одноланцюгових ДНК-фрагментів з певною нуклеотидною послідовністю (ДНК-синтезатор, БИОССЕТ).

В усі історичні етапи існування кафедри їй притаманний тісний творчий зв’язок з науково-дослідними інститутами мікробіологічного профілю, особливо з НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського МОЗ України та НДІ мікробіології та вірусології ім. ДК. Заболотного НАН України. Співпраця реалізується у виконанні спільних наукових проектів.

З моменту заснування кафедри мікробіології при ній працює студентський науковий гурток. За матеріалами експериментальних досліджень студенти-гуртківці опублікували низку робіт в журналах, збірках наукових праць. На практичних заняттях, при проходженні дисципліни «мікробіологія та вірусологія», студенти опановують класичні методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань. Всебічно розглядаються різноманітні способи фарбування та мікроскопічна техніка (світлопольна, темнопольна, фазово-контрастна та люмінесцентна мікроскопія).