НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Фармація – програми фахових вступних випробувань

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 “Фармація” та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 “Фармація”

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 “Фармація”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр за спеціальністю 6.120201 “Фармація”
Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 1201 “Медицина” та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 “Фармація”
та вступають для продовження навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за спеціальністю 7.110201 “Фармація”

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 226 “Фармація”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта