НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Лікувальна справа – програми фахових вступних випробувань

ПРОГРАМА
фахових випробувань з дисципліни АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” та 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 222 “Медицина”, освітня програма “Лікувальна справа”

ПРОГРАМА
фахових випробувань з дисципліни МЕДИЧНА ХІМІЯ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” та 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 222 “Медицина”, освітня програма “Лікувальна справа”

ПРОГРАМА
фахових випробувань з дисципліни ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” та 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 222 “Медицина”, освітня програма “Лікувальна справа”

ПРОГРАМА
фахових випробувань з дисципліни ФІЗІОЛОГІЯ для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” та 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 222 “Медицина”, освітня програма “Лікувальна справа”