НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний коледж

Медичний коледж Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було створено як структурний підрозділ НМУ імені О.О. Богомольця за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 23 травня 2012 року.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 грудня 2012 року було отримано ліцензію на надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів галузі знань 1201 Медицина за спеціальністю 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» з ліцензованим обсягом 60 осіб.

Особливістю функціонування Медичного коледжу є те, що він є структурним підрозділом Національного медичного університету і використовує потенціал Університету. У навчальному процесі Медичного коледжу беруть участь викладачі 11 кафедр Університету – іноземної мови, фізичного виховання, ортопедичної стоматології, ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, україністики, гігієни праці і професійних хвороб, медичного та фармацевтичного права, медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, комунальної гігієни та екології людини, філософії та соціології.

1

Провідною метою підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» є формування професіонала нового типу, діяльність якого спрямована на творчий підхід, дисциплінованість у роботі та розуміння тенденцій постійного розвитку інноваційних технологій у стоматологічній галузі.

2

До викладання профільних дисциплін зі спеціальності «Стоматологія ортопедична» залучені висококваліфіковані фахівці стоматологічного факультету Університету, чий фаховий рівень є загальновідомим серед стоматологічної спільноти України та далеко за її межами.

3

Навчальний процес із профільних дисциплін відбувається із залученням високотехнологічного сучасного оснащення та провідних стоматологічних інноваційних технологій, які втілює в навчально-лікувальний процес Стоматологічний медичний центр Університету – один з найбільших у Європі.

4

5

Все це дозволяє викладачам Медичного коледжу забезпечити інтегральний підхід до викладання стоматологічних дисциплін, що є запорукою для надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню України відповідно до державних та міжнародних стандартів.

Шановні абітурієнти! Медичний коледж Університету радий запросити у свої стіни здібну молодь, людей, які прагнуть здобути якісну професійну освіту.

Ліцензія МОНмолодьспорту України
№ 073423 від 12.02.2013 р.

Юридич на адреса:
01601, Україна, м. Київ, булвар Т. Шевченка, 13
Телефон/факс: +38044 234- 92- 46. E- mail: nmu@nmu.edu.ua

Місцезнаходження Коледжу:
03057, Укра їна, м. Ки їв, вул.. Зоологічна, 1.
Телефон: +38044 483-94-96, (098) 200-20-77 . E- mail: colledge_ nmu@i.ua