НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Приймальна комісія, дні відкритих дверей

Відповідно до рішення Приймальної комісії (протокол №35 від 14.08.2017р.) кількість місць понад план державного замовлення на спеціальності 222 «Медицина» збільшено на 50 і становить 350 місць в межах ліцензованого обсягу прийому.

Приймальна комісія

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ НЕ ПІЗНІШЕ 18:00 ГОД. 1 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

page1 page2

Академічна спільнота Національного медичного університету імені О.О. Богомольця засвідчує свою підтримку підвищенню якості знань майбутніх абітурієнтів, що відображено в одноголосному затвердженні Вченою Радою Університету мінімального балу ЗНО з профільного предмету (біологія) для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» на рівні 140. 

Відповідно до ліцензії МОН України (протокол №54/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р., наказ МОН №113-л від 02.06.2017), НМУ імені О.О.Богомольця оголосив прийом на навчання для здобуття ступеня магістра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в межах ліцензованого обсягу (100 осіб) за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», термін навчання 5 років. Але, у зв’язку з тим, що робочою групою МОЗ України лише розробляються проекти стандартів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, які згодом будуть надані для опрацювання підкомісії НМК МОН України зі спеціальності «Громадське здоров’я», МОЗ України звернувся до МОН України з проханням призупинити ліцензування освітньої діяльності за вищезазначеною спеціальністю до моменту затвердження відповідних державних стандартів вищої освіти. Як наслідок, Додаток № 1 до Наказу МОН України від 30.06.2017 року за № 945 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.07.2017 за №813/30681 не містить в переліку спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 229 «Громадське здоров’я».

Таким чином, прийом до НМУ імені О.О.Богомольця на навчання для здобуття ступеня магістра галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», в цьому році проводитись не буде, про що внесено відповідні Зміни до Правил прийому в 2017 році.

НМУ імені О.О.Богомольця чекає на кращих абітурієнтів та бажає успіхів при вступі до Університету!!!

Шановні абітурієнти! Якщо Ви мрієте про професію зубного техніка та прагнете здобути якісну професійну освіту, Медичний коледж Національного медичного університету імені О.О. Богомольця запрошує Вас на навчання! Прохідний бал ЗНО з української мови та літератури в 2017 році визначено на рівні 100.

Згідно листа МОН України від 12.07.2016 №1/9-361, у зв’язку з численними зверненнями абітурієнтів, які мають право на ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ при вступі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, забезпечується можливість подання заяв даною категорію абітурієнтів в електронній формі (на сайті – ez.osvitavsim.org.ua), за умови надсилання документів, які підтверджують право таких вступників на першочергове зарахування, у сканованому вигляді на електронну адресу приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця (pknmu@ukr.net).

Пільгові категорії осіб, які вступають до НМУ імені О.О. Богомольця за квотами та результатами іспитів і співбесід повинні подавати документи особисто в паперовій формі (див. додаток «Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот на першочергове зарахування»).

Адреса приймальної комісії:

Для вітчизняних громадян
Проспект Перемоги, 34, Морфологічний корпус, 2 поверх
Тел.: (044) 454 49 49, (044) 454 49 83

Для іноземних громадян:
проспект Перемоги, 34, Фізико-хімічний корпус, 2 поверх,
Деканат іноземних громадян
Тел.: (044) 454 49 51

Шановні абітурієнти!

З метою полегшення оброки інформації наданої вами про пільги на поштову адресу приймальної комісії НМУ імені О.О.Богомольця pknmu@ukr.net.

Просимо надавати інформацію про себе у наступній формі:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, атестат «серія –номер», сертифікат УЦОЯО «номер та пін», назва пільги на яку розраховуєте та відсканована\сфотографована копія документів, що дає право на пільгу.