НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Факультет підготовки іноземних громадян

 ДЕКАН ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

СУЛІК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4
просп. Перемоги, 34, тел. 454-49-51

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

ТІМОХІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології

ШУМЕЙКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків

КАЧАН КОСТЯНТИН ЄВГЕНОВИЧ
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та соціології

ПУШКАРЬОВА ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА,
кандидат хімічних наук, доцент кафедри медичної та загальної хімії

МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 4

БЛІДЧЕНКО-НАЙКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА
кандидат філологічних наук, викладач кафедри україністики

КУРАТОРИ З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ЛАСТОВЕЦЬ МАРІЯ ЮРІЇВНА
викладач кафедри латинської мови та медичної термінології

ОСИПЕНКО СОФІЯ СЕРГІЇВНА
викладач кафедри латинської мови та медичної термінології