НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Список документов, необходимых для получения приглашения на учебу в НМУ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для получения приглашения на учебу в национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

(в переводе на русский язык, заверенные нотариусом) .

  • Ксерокопию аттестата о полном среднем образовании.
  • Ксерокопию оценочного листа.
  • Ксерокопию паспорта (английский вариант).
  • Письмо-заявление от лица, обратившегося за получением приглашения.

 

 

The list of necessary documents

to get the invitation on studying (with notarized translation on Russian).

 

  • Copy of the school-leaving certification about full secondary education;
  • Copy of the list of marks;
  • Copy of passport (English variant);
  • Letter-application from person, who applies for receiving the invitation;

 

Іноземці подають до Університету такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

 

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,

додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані

кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі

відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для

здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї

інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу

без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними

договорами України;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я , засвідчений офіційним органом

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за

два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

10) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до

одного року.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше

не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі

вступників.