НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукова робота та міжнародна діяльність

Апробаційні ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Голова ради

Спеціальність, шифр

Назва ради

доктор медичних наук,

професор Бурлай Валентин Григорович

Педіатрія – 14.01.10

Педіатрія

Спеціалізовані ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Голова ради

Спеціальність, шифр

академік НАМН України,

професор Майданник Віталій Григорович

Педіатрія – 14.01.10

Наукові напрямки кафедр медичного факультету №3

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Кафедра

Науковий напрямок

Анестезіології та інтенсивної терапії Анестезіологічне забезпечення важкої політравми.
Гістології та ембріології

Вивчення реактивних властивостей нервової системи за умов норми, патології.

Внутрішньої медицини №4

 

Порушення обміну амінокислот ліпідного та вуглеводного у хворих на ішемічну та гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету. Порушення вищих жирних кислот у хворих на постопрандіальну гіпотонію.

 

Дитячих інфекційних хвороб

 

Удосконалення діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей.

 

Дитячої хірургії

 

Лікування вроджених вад та розвитку набутих захворювань органів грудної, черевної порожнин, зачеревного простору та опоно-рухового апарату.

 

Неврології та реабілітаційної медицини

 

Реабілітація хворих неврологічного профілю, комплементарні методи в сучасній медицині, новітні методи магнітної стимуляції.

 

Педіатрії №2 та медичної генетики

 

 

Неонатологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча алергологія та дитяча гастроентерологія.

 

Педіатрії №4

 

Вивчення різноманітних проблем дитячого віку.

 

Хірургії №3 Діагностика і лікування хворих з ускладненими формами перебігу виразкової хвороби, перш за все – з гострими шлунково-кишковими кровотечами.
Фтизіатрії та пульмонології

Особливості перебігу туберкульозу та вірусних гепатитів на тлі ВІЛ-інфекцій.

Онкологія Органозберігаюче лікування раку молочної залози та шийки матки.