НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Студентське наукове товариство

tov1

Етико-деонтологічна студентська наукова конференція
медичного факультету №3

tov2

tov3