НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медико-психологічний факультет

maximenko
ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МАКСИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
академік НАПН України, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки,
доктор психологічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

loginova1
ДЕКАН МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛОГІНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bozhuk
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
БОЖУК БОГДАН СТЕПАНОВИЧ

кандидат медичних наук,
доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobischanskii

КУРАТОР З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОГО НАВЧАННЯ

СОБІЩАНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

асистент кафедри фізіології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-психологічний факультет, відкритий в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2001 року, готує фахівців за спеціальністю „Медична психологія” 7.12010004, а з 2016 року – за спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація». Засновником факультету є відомий український вчений-психолог, Заслужений діяч науки і техніки, дійсний член НАПН України, директор Інститут психології ім. Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович.

Підготовка лікарів-психологів здійснюється на інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в області медицини та психології протягом шести років (денна форма навчання) шляхом засвоєння студентами гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійно орієнтованих медичних та психологічних дисциплін.

Зарахування на перший курс здійснюється в результаті конкурсного відбору за сертифікатами з біології – профільний (ваговий коефіцієнт 0,45), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), хімія або фізика (ваговий коефіцієнт 0,2).

Загальний обсяг підготовки 100 осіб.

Після закінчення навчання випускники повинні пройти інтернатуру протягом року. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар -психолог і він здатний виконувати професійну роботу та займати посаду лікаря-психолога в закладах охорони здоров‘я України: багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, диспансерах, поліклініках, пологових будинках, центрах медико-соціальної експертизи.

Діяльність лікаря-психолога спрямована на психопрофілактику серед людей груп ризику, психодіагностику та лікування хворих соматичного і психічного профілю, психологічну реабілітацію із застосуванням спеціальних методик.

Для випускників медико-психологічного факультету спеціальності 7.12010004 «Медична психологія» до 2016 року здійснювалась перепідготовка за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» з ліцензійним обсягом 200 осіб тривалістю навчання 1 рік. Через технічні причини, пов’язані з відміною освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», перепідготовка тимчасово призупинена, але деканат працює над відновленням цієї форми освіти для наших випускників.

Адреса для E-mail – спілкування: dek.medpsih@gmail.com

 

Адреса деканату медико-психологічного факультету:

м. Київ, проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, каб. 314

Тел. (044) 454 49 93