НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Рік заснування:  1967

 

Завідувач кафед ри :   філолог, доктор філологічних наук   , професор Гуляк Анатолій Борисович

 

Адреса:   Проспект перемоги 34, санітарно – гігієнічний корпус .

Телефон: (044) 4544938  

Email :   kafedra_ukrainistyky @ ukr . net

Рейтингове місце:

  •  201 2 /201 3 навч. рік – ІІ місце серед теоретичних кафедр.