НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

Змістовий модуль 1(укр)

Содержательный модуль 1(рус)

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

Содержательный модуль 2(рус)

Conсeptual module 2(eng)

 

Змістовий модуль 3(укр)

Содержательный модуль 3(рус) 

FMC-3 (English_speaking)

 

 

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (укр)

Ситуационные задачи ПМК 2 (рус)

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (англ)

 

Тести ПМК2 (укр)

Тести ПМК2 (рус)

Tests FMC 2 (eng)

 

Тестові питання для студентів стоматологічного факультету

Тестовые вопросы для студентов стоматологического факультета

 

Ситуацiйнi задачi до змістового модуля № 3 (для медичних факультетів, укр)

Ситуационные задачи к содержательному модулю № 3 (для медицинских факультетов,рус)

Situational tasks for the module № 3 (for medical faculties)

Ситуаційні задачі для стоматологічного факультету модуль 3

 

Тести до змістового модуля 3 (для медичних факультетів, укр)

Тести к содержательному модулю 3 (для медицинских факультов,рус)

Tests for the content module № 3 (for medical faculties)

FinBaseTestDentistry