НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Співробітники кафедри

Мінарченко Валентина Миколаївна
Завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки
Професор, доктор біологічних наук

У 1982–1985 рр. навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а після закінчення працювала на посадах  молодшого наукового співробітника відділу систематики та флористики судинних рослин, наукового співробітника, старшого наукового співробітника та завідувача лабораторії ботанічного ресурсознавства.

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену ресурсам лікарських рослин Волині, у 2012 р. – докторську дисертацію на тему «Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження».

Брала участь у розробці Закону України «Про рослинний світ» (1999) та ряду підзаконних нормативно–правових актів у сфері обліку, регулювання використання та збереження рослинних ресурсів України.

Працює на кафедрі фармакогнозії та ботаніки з 2002 року (за сумісництвом). З 2013 р. виконує обов’язки завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки, доктор біологічних наук, професор. Основний напрямок досліджень – різноманіття, використання та ресурси лікарських рослин.

Автор та співавтор 180 наукових публікацій, у т.ч. 12 монографій, двох підручників, 9 навчальних посібників. Основні праці: «Атлас лікарських рослин України» (2002), «Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)» (2005), «Національний атлас України» (2007),  «Ресурсознавство. Лікарські рослини» (2014), «Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України» (2019); підручники  та навчальні посібники: «Медична ботаніка» (2009), «Фармакогнозія: базовий підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів» (2016), «Medicinal plants resources» (2019)

Вибрані публікації

Minarchenko V.M.  Medicinal plants of Ukraine: diversity, resources, legislation // Medicinal plant conservattion. – 2011. – Vol. 14. – P. 7–13.

Парпан В.І., Мінарченко В.М., Буськанюк М.ВЗастосування методу екстраполяції для оптимізації обліку ресурсів видів лікарських та харчових рослин // Вісн. НЛТУ України. – 2012. – Вип. 10. – С. 211–217.

Minarchenko V.M.  Resource significance of medicinal plant populations as a result of their life strategy exhibition // Біол. системи (Чернівці). – 2013. – Т. 5, вип. 3. – С. 454–456.

Інші публікації https://scholar.google.com.ua/citations?user=YfTGcUQAAAAJ&hl=uk

 

Описание: C:UsersuserDesktopstrumenivska.jpg

Струменська Олена Миколаївна
Кандидат медичних наук (з 1988 р.)
Доцент (з 2009 р.)
Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1980 році. У 1987р. закінчила аспірантуру у Київському НДІ фармакології та токсикології АМН України. У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «токсикологія» (спецтематика). До 1992р. працювала у тому ж закладі науковим співробітником. З 1993 по 2007 р. – асистент кафедри біології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2007 р. працює на кафедрі фармакогнозії та ботаніки. З 2009 р. – доцент кафедри. Є автором понад 70 наукових робіт, навчально-методичного посібника з фармакогнозії, практикуму з фармацевтичної ботаніки . Бере активну участь у створенні навчальних програм, методичних розробок та рекомендацій. Науково-педагогічний стаж – 22 роки.

 

 Ковальська Надія Петрівна
Доцент кафедри (з 2012 р.)
Асистент кафедри (з 2006 р. )
Кандидат фармацевтичних наук (з 2005 р.)
В 2000 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ЛДМУ ім. Данила Галицького. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.
Викладає студентам фармацевтичного факультету фармацевтичну ботаніку, фармакогнозію і ресурсознавство лікарських рослин, керує навчальною практикою. Викладає програмні дисципліни студентам фармацевтичного факультету українською, російською та англійською мовами.
Відповідальна на кафедрі за складання тестів на ліцензійний іспит КРОК-2. З 2012 по 2014 р. є членом фахової експертизи нових тестових завдань з дисципліни «фармакогнозія» в Центрі тестування.
Систематично проходить цикли удосконалення для викладачів на ФПК. У травні-червні 2014 р. пройшла цикл підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НТУУ «КПІ» за тематикою «Розроблення фрагменту дистанційного курсу в Moodle »
Має понад 60 опублікованих наукових робіт, в тому числі 30 після захисту дисертації, є співавтором навчального посібника «Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки».
Відповідальна на кафедрі за навчально-методичну роботу. Є одним з виконавців комплексної наукової ініціативно-пошукової роботи кафедри. Член Вченої Ради фармацевтичного факультету.

 

Карпюк Уляна Володимирівна
Доцент кафедри (з 2015 р.)
Доцент, доктор фармацевтичних наук
З акінчила Національний фармацевтичний університет, фармацевтичний факультет у 2005 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «фармація» та здобула кваліфікацію провізора. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступень кандидата наук. З жовтня 2009 року працює в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри фармакогнозії та ботаніки. З лютого 2015 працює на посаді доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки. Після захисту кандидатської дисертації опублікувала 51 роботу, у т.ч: 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 2 методичні рекомендації, 1 патент, 25 наукових статей з яких 6 у іноземних виданнях, 20 тез доповідей, 4 з яких за кордоном.

 

 

Ємельянова Оксана Іванівна
Доцент кафедри (з 2013 р.)
.
Кандидат медичних наук (з 2008 р.)
 
Закінчила у 1993 році Буковинський державний медичний університет з відзнакою. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «фармакологія» З 2011 року працює на кафедрі фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Є а втором та співавтором 40 наукових робіт, 2 посібників та 1 патенту на корисну модель. Бере активну участь у розробці навчально-методичних матеріалів.

 

 

 

 

 

 

12

 

Бутко Аліна Юріївна

Доцент кафедри

Доцент, кандидат фармацевтичних наук (з 2015 р.)

 

Бутко Аліна Юріївна у 2009 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Загальна фармація» та занесена до «Золотої Книги Пошани» університету. В серпні 2009 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця. В 2010 році підтвердила диплом провізора-інтерна, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «Магістр фармації» (диплом з відзнакою). В тому ж році зарахована в очну аспірантуру за фахом «фармацевтична хімія та фармакогнозія». З січня 2011 р. – асистент кафедри організації та економіки фармації, з 2013 року – працювала на посаді асистента кафедри фармакогнозії та ботаніки, з 2018 року – доцент тієї ж кафедри.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження біологічно активних речовин оману високого та оману британського і отримання субстанцій на їх основі» (науковий керівник д.фарм.н., професор Максютіна Н.П.) та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук (доктора філософії) при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Має другу вищу освіту за спеціальністю «економіка підприємства» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»).

Доцент Бутко А.Ю. проходила підвищення кваліфікації в Празькому інституті «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (м. Прага), стажування за спеціальністю в аптеці HEALTHMAX PHARMACY м. Нью-Йорк (США) та тримісячне стажування (очно-дистанційна форма) за програмою «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладача вищої школи»  на базі Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч – Польща).

Проводить практичні заняття з дисциплін «Фармакогнозія» та «Ресурсознавство лікарських рослин» зі студентами IІІ та V курсу фармацевтичного факультету. Бутко Аліна Юріївна є автором понад 88 друкованих праць, серед яких 13 статей, 2 патенти на корисну модель, 1 інформаційний лист, 1 навчальний посібник з дисципліни «Патентознавство», 8 регіональних формулярів, 10 методичних вказівок, 2 лабораторні журнали. Рішенням атестаційної комісії Бутко А.Ю. присвоєно першу кваліфікаційну категорію за фахом «Організація і управління фармацією».

 

 

 

 

 

Описание: C:UsersАдмнDesktopЛариса фото_DSC1228_2_уменьшен.jpg

 

Махиня Лариса Миколаївна
 Доцент кафедри (з 2003 р.)
Кандидат біологічних наук (з 2013 р.)
З 2002р. працювала на кафедрі на посаді старшого лаборанта. З 2003 – на посаді асистента. У 2013 році захистила кандидатську на тему: « Біологічні, еколого-ценотичні та ресурсні особливості видів роду Bidens L . долини Дніпра (в межах Лісостепу України)». Є автором 35 наукових робіт, посібника з фармакогнозії та підручника з медичної ботаніки, практикуму з фармацевтичної ботаніки. Бере активну участь у розробці навчально-методичних матеріалів кафедри .

 

 

 

 

 

 

 

Чолак Ірина Семенівна
Кандидат фармацевтичних наук
 Доцент кафедри (з 2004 р.)
Чолак Ірина Семенівна в 1978 році закінчила з відзнакою Київське медичне училище №2 за фахом «Фармація». В 1984 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2003 року працює старшим лаборантом з вищою спеціальною освітою, а з 2004 р. асистентом кафедри фармакогнозії та ботаніки НМУ ім. О.О.Богомольця. В 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю «фармацевтична хімія та фармакогнозія». Опубліковано 19 наукових праць, з яких 11 статей (8 статей у наукових фахових виданнях), 1 патент України на корисну модель, 7 тез доповідей. Вона є співавтором навчальних посібників: «Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби», «Лекарственное растительное сырье и фитосредства», «Лабораторний практикум з фармакогнозії. Частина І.» та «Лікарські рослини і фітотерапія».

 

 

 

Підченко Віталій Тарасович
Доцент кафедри (з 2019 р.)
Кандидат фармацевтичних наук
У 2010 році закінчив фармацевтичний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «фармація» з відзнакою. З 2010 р. по 2011р. працював на кафедрі на посаді старшого лаборанта. З 2011 року – аспірант кафедри. З 2014 року – асистент кафедри. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю «фармакологія».Є автором понад 20 міжнародних та вітчизняних наукових праць, серед яких 3 статті англійською мовою, що входять до переліку наукометричних баз Scopus, 3 патенти України на корисну модель. За його участі було розроблено посібники англійською мовою з фармацевтичної ботаніки та ресурсознавства лікарських рослин. Вільно володіє англійською мовою (підтверджено сертифікатом British Council рівня В2 «APTIS»). Викладає програмні дисципліни студентам фармацевтичного факультету українською, російською та англійською мовами.

 

 

 

 

Ламазян Гаяне Рачиківна
Асистент кафедри
Кандидат фармацевтичних наук

1987 року народження, з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2010 році, за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію «провізор».

З 2010 р. працювала на кафедрі фармакогнозії та ботаніки НМУ імені О.О. Богомольця на посаді старшого лаборанта. З 2012 р. працює асистентом на тій же кафедрі.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – «Фармакологія» на тему: «Розробка та фармакологічне дослідження протидіабетичної активності сухого екстракту плодів Citrullus colocynthis (L.) Shrad.».

Ламазян Гаяне Рачиківна викладає студентам фармацевтичного факультету українською, російською та англійською мовами фармацевтичну ботаніку, а також ресурсознавство та вирощування лікарських рослин. Є автором понад 30 друкованих робіт.

 

 

 

 

 

 

Баула Лариса Миколаївна
Старший лаборант
Закінчила Київське медичне училище №4 у 1984 році. У 2016 році закінчила заочне відділення фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю “фармація”.