НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Для судово-медичної експертної практики

Патент на корисну модель Ергард Н.М

Патент на корисну модель Ергард Н.М