НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Інформація для студентів

 

Перелік практичних навичок
Лекція – Експертиза живих осіб з приводу травми
Памятка дій студента у поліції
“Лекція – Дії студента у відділку поліції”
Питання на ПМК стоматологічний факультет
Регламент оцінювання стоматологічний факультет
Питання на ПМК для медичних та медико-психол. ф-тів
Опис дисципліни Судова медицина
Тематичний план лекцій 2018-2019

Тематичний план практичних занять з курсу «Судова медицина»
Регламент проведення та оцінювання з дисципліни Судова медицина
Практикум для самостійної роботи студентів
Методичні матеріали до СПРС
Посібник з СПРС
Навчальний посібник з аудиторної роботи студентів
Методичні матеріали до практичних занять

Метод.розробки по темі Гострі предмети

Атлас

Методичні розробки до ПЗ до теми № 4

Методичні розробки ПЗ до теми № 5

Метод.розробки по темі Повішення

Секція медичного та фармацевтичного права

2.1  Розклад занять

2.2 Календарний план лекцій

2.2.1 Тематичний план лекцій  для фармацевтичного факультета

2.2.2 Тематичний план лекцій  для ТПКЗ

2.2.3  Тематичний план лекцій  для стоматологічного факультета

2.3.1 Календарно-тематичний план практичних занять для фармацевтичного факультета

2.3.2. Календарно-тематичний план практичних занять для ТПКЗ

2.3.3 Календарно-тематичний план практичних занять для стоматологічного факультета

2.4. Графік проведення консультации та заліків

2.5. Графік проведення відпрацювань

Медичні факультети

Навчальний висновок (укр)

Учебное заключение (рус)

Графік перескладання ПМК з судової медицини

Розклад практичних занять з курсу «Судова медицина» та розподіл груп між викладачами

Перелік питань підготовки до практичних занять
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку
Регламент виконання контрольноі роботи з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №1 з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №3 з медичного правознавства
Тематика контрольних робіт з мединого правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №2 з медичного правознавства

Медико-психологічний факультет
Тематичний план СРС
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку

 Фармацевтичний факультет
Тематика контрольних робіт для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)
Методичні рекомендація для підготовки контрольних робіт з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік теоретичних питань до заліку з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік питань до підготовки до практичних занять ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до СРС ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до заліку ТПКЗ

Стоматологічний факультет
Перелік питань до підготовки до практичних занять
Перелік питань до підготовки до заліку
Перелік питань для СРС
Регламент виконання СРС (реферат)
Тематика рефератів