НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Співробітники кафедри

Михайличенко Борис Валентинович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор. Захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексна біохімічна оцінка реактивних змін травмованої шкіри для діагностики зажиттєвості і давності утворення механічних ушкоджень» (1992). Брав участь в дослідженні мумій Києво-Печерської Лаври (1989-1991), останків з саркофага Ярослава Мудрого у Софійському соборі (2009-2011 рр.). Автор підручників «Судова медицина» (1997, 2011) і «Судова стоматологія» (2004), «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011), 4 монографій – «Науково-педагогічна і практична діяльність кафедри судової медицини КМІ за 150 – літній період її існування» (1993), «Чорнобильська катастрофа: патологічна анатомія та патоморфоз деяких захворювань» (1999), «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012), « Таємниці гробниці Ярослава Мудрого» (2013), а також посібників «Судова медицина для викладачів і студентів »(2001), «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010), «Основи медичного законодавства України» (2011), «Судово-медична експертиза об’єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції» (2013). З 1991 року завідувач кафедри судової медицини Національного медичного університету.

 

Бабкіна Олена Петрівна – доктор медичних наук, професор. В 1993 році закінчила Луганський медичний інститут. З 1993 по 2004 рр. – асистент кафедри судової медицини та основ права, 2004 – 2014 – доцент кафедри, з лютого 2014 року – професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини з медичним законодавством ДЗ «ЛДМУ», з вересня 2014 професор кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця . В 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Вплив прижиттєвих захворювань на імунні показники крові загиблих від травм при визначенні часу настання смерті». В 2013 році захистила докторську дисертацію за темою: «Патогенетичне обґрунтування комплексу оцінювання давнини настання смерті внаслідок травми». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта. Автор 158 наукових робіт, 2-х патентів України на корисну модель, 13-х раціоналізаторських пропозицій, 4-х монографій, 7-ми навчально-методичних посібників, 29 методичних рекомендацій. Отримала вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «правознавство» та «управління персоналом». Під керівництвом Бабкіної О.П. захищено дві кандидатські дисертації.

 

 

 

Бондар Станіслав Степанович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне дослідження синців з метою встановлення прижиттєвості і давності їх утворення» (1992). У 1988-1991 рр. брав участь в дослідженні мумій в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику «Лавра». З 1992 року працює доцентом кафедри судової медицини Національного медичного університету. Автор більше 70 підручників «Судова медицина» (1997, 2011), 2 посібників «Керівництво до практичних занять з судової медицини» (1988), «Судова медицина для викладачів і студентів» (2001), 2 монографії «Науково-практична діяльність кафедри судової медицини за 150-річний період її існування» (1993), «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012). Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта.

 

 

 

 

 

 

Біляков Андрій Миколайович – доцент кафедри, доктор медичних наук. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне значення катехоламінів прижиттєвості повішення». У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Судово-медичне обґрунтування тривалості протікання смертельної механічної травми за метаболічними змінами в організмі в ранній антемортальний період». З 2011 року працює доцентом кафедри судової медицини та медичного права. Брав участь в дослідженні останків з саркофага Ярослава Мудрого у Софійському соборі (2009-2011 рр.). Автор підручника «Судова медицина» (2011), монографії «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця »(2012), посібника« Судово-медична експертиза об’єктів біологічного походження за STR локусами ядерної ДНК з використанням полімеразно-ланцюгової реакції»(2013). Опублікував понад 52 наукові роботи. Співавтор 3 деклараційних патентів України на винахід. Має вищу лікарську категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза». Під керівництвом Білякова А.М. захищено одну кандидатську дисертацію.

 

 

 

Артеменко Олексій Іванович – асистент кафедри. Співавтор 2 навчальних посібників «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010), «Основи медичного законодавства» (2011), підручника «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011) і монографії «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012). З 2005 року працює асистентом кафедри судової медицини Національного медичного університету. З 2008 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Біогенні аміни як критерій визначення асфіктичному стану при різних видах механічних асфіксій». Опублікував 25 наукових робіт. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ергард Наталія Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2009 році отримала другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «правознавство». З 2009 по 2012 рік проходила військову службу в Центрі судових експертиз Міністерства оборони України на посаді заступника начальника Центру. З 2011 по 2014 рік викладала дисципліни: «медичне законодавство» та «судова медицина». З 2012 року працює асистентом кафедри. З 2014 року викладає дисципліну: «судова медицина», проходить навчання в аспірантурі. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне визначення зажиттєвості повішення за кількісною оцінкою стероїдоґенезу глюкокортикоїдів у надниркових залозах». Опублікувала понад 80 наукових робіт, з них методичні рекомендації: до практичного заняття на основі компетентнісного підходу на тему «Судово-медичне визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих, звинувачених та інших осіб», «Судово-медичне визначення зажиттєвої реакції організму при механічній асфіксії через повішення за змінами площі деліпідизації кори надниркових залоз», розробка методичних вказівок до практичного заняття на основі компетентнісного підходу на тему «Огляд трупа на місці його виявлення», для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації з модулю «Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників» на тему «Судово-медична експертиза ушкоджень гострими предметами», для самостійної роботи студентів, курсантів на основі компетентнісного підходу з модулю «Судово-медична експертиза механічної асфіксії» на тему «Судово-медична експертиза механічної асфіксії внаслідок стиснення органів шиї», практикум для самостійної роботи студентів з дисципліни «Судова медицина» та два збірника студентських наукових конференцій за темами: «Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» і «Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників». Автор одного деклараційного патенту України на корисну модель. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта, кваліфікацію судового експерта з правом проведення почеркознавчої та авторознавчої експертизи за спеціальністю «дослідження почерку і підписів», з технічної експертизи документів за фахом «дослідження друкованих форм та інших засобів виготовлення документів».

 

Варуха Катерина Володимирівна – асистент кафедри. З 2012 по 2014 рік викладала дисципліни: «медичне законодавство» та «судова медицина». З 2014 року викладає дисципліну: «судова медицина». З 2013 року працює асистентом кафедри. З 2014 року навчається в аспірантурі, затверджено тему дисертаційної роботи «Судово-медичне встановлення крові менструального походження». Опублікувала 43 наукові роботи. Автор одного деклараційного патенту України на корисну модель. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «судово-медична імунологія», атестована зі спеціальності «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта. У 2009 році отримала другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «медичне правознавство».

 

 

 

 

 

Федорова Олена Анатоліївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Співавтор монографії «Від часу університету св. Володимира до теперішнього часу: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012 р.). З 2008 року працює асистентом кафедри судової медицини. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне визначення давності настання смерті за кристалографією тканин трупа під час його гнильної трансформації». Очолює гурток студентів та молодих науковців кафедри. Співавтор та учасник Програми підготовки спеціалістів правоохоронних органів та медичних працівників з питань попередження сімейного насилля стосовно жінок в рамках проекту «Свобода від насилля: розширення прав та можливостей дівчат та жінок в складних життєвих обставинах» (2010-2014 рр.) міжнародного благочинного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Агенції ООН з питань гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок (UN WOOMEN). З 2015 року – консультант з питань судово-медичної експертизи та експерт кримінальних сюжетів телевізійних проектів «Говорить Україна», «Глядач як свідок», «Стосується кожного». Опублікувала понад 50 наукових робіт. Співавтор 2 деклараційних патентів України на корисну модель. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «судово-медична експертиза».

 

 

 

 

Волобуєв Олександр Євгенович – асистент кафедри. У 2001 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця, атестований за спеціальністю «судова медицина». З 2002 року працював лікарем судово-медичним експертом відділу експертизи трупів № 2 Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, з 2013-2014 року працював за сумісництвом в ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України». У 2012 році отримав другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «Правознавство». З 2017 року працює асистентом кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрченко Володимир Тимофійович – асистент кафедри (за сумісництвом). Начальник Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Співавтор понад 20 наукових робіт. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «судово-медична експертиза», вищий клас судового експерта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубаля Сергій Мирославович – асистент-сумісник. У 1992 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, за спеціальністю лікувальна справа. Після закінчення інтернатури був призначений на посаду судово-медичного експерта відділу експертизи трупів Київського обласного бюро судово-медичної експертизи.
В 1996 році був переведений з Київського обласного бюро судово-медичної експертизи в Київське міське бюро судово-медичної експертизи. З 1997 року займає посаду завідуючого відділенням експертизи трупів моргу №2, Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Працює асистентом кафедри з 2017 року. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «судово-медична експертиза», 3 клас судового експерта.

 

 

 

 

 

Ярошенко Тамара Луківна – старший лаборант кафедри. Автор 2 наукових робіт по судово-медичному дослідженні речових доказів біологічного походження. Працює старшим лаборантом кафедри судової медицини та медичного права з 1974 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 

 

Іолкін Ярослав Олегович – кандидат юридичних наук. У 1998 році отримав диплом спеціаліста юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 році отримав ступінь магістра політичних наук в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. Стажувався в департаменті права та адміністрування університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща 2001-2003 рр.). Стипендія в програмі Lane Kirkland (Польсько-американська фондова свобода). Здійснено дослідження в Інституті інтелектуальної власності Ягеллонського університету (м. Краків, Польща). Кандидатська дисертація “Права на торгову марку в Україні” в Науково-дослідному інституті приватного права та підприємництва Академії правових наук України, спеціальність – комерційне право; Арбітражний судовий порядок (2009 рік). З 2009 року працював старшим науковим співробітником Інституту інтелектуальної власності в Академії правових наук України. У 2011-2012 рр. – доцент кафедри теорії та історії права Юридичного інституту Національного авіаційного університету. Працював на посадах адвоката, юридичного консультанта, директора юридичного відділу різних компаній. Автор понад 25 наукових праць в Україні та Польщі. Мови: українська, англійська, польська та російська.

 

 

 

 

 

Берзина Анжела Борисівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук. У 2010 році закінчила з відзнакою магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: «Право особи на скаргу в кримінальному процесі». Досвід викладацької діяльності – 2 роки. Досвід практичної діяльності – 5 років. Має 25 опублікованих наукових праць.

 

 

 

 

 

 

 

 

Білозерська Євгенія Іванівна – старший викладач, кандидат юридичних наук. Отримала ступінь магістра права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2009 році. У цьому ж навчальному закладі була виконана кандидатська дисертація «Докази в нотаріальному процесі» (2014 рік). Має свою приватну юридичну практику, зокрема надання юридичної підтримки приватним компаніям охорони здоров’я. Автор понад 15 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хміль Ірина Юріївна – старший викладач кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. У 2000 році закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Всесвітня історія та правознавство». З 2000 року працювала на посаді асистента кафедри судової медицини з курсом викладання основи права, а з червня 2011 року – старшого викладача цієї кафедри. З 2013 року працює над темою дисертаційного дослідження «Формування фахово орієнтованих предметних компетентностей майбутніх лікарів у процесі вивчення медичного правознавства». Стаж викладацької роботи Хміль І.Ю. складає понад 15 років. Є автором і розробником навчально-методичної бази вивчення основ права, правознавства, медичного правознавства. Робочих програм та методичного забезпечення практичних занять з медичного правознавства. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор: 2 навчальних посібників: «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (2010) та «Основи медицинского законодательства Украины» (2011); підручника «Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності» (2011); монографії «Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення та діяльності кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (2012); керівництва для лікаря «Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології» керівництво для лікаря (2013, 2014); збірника тестів з навчальної дисципліни «медичне правознавство» (2015).

 

 

Ковалевська Євгенія Валеріївна – викладач кафедри. У 2013 році закінчила магістратуру Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», судово-прокурорська спеціалізація, спеціальність «Правознавство». З 2008 по 2012 рік навчалася на юридичному факультеті у Національній академії внутрішніх справ. З 2014 року аспірантка Національної академії внутрішніх справ, готує дисертаційне дослідження на тему: «Використання спеціальних медичних знань в розслідуванні злочинів».
З лютого 2013 року по серпень 2014 року працювала в управлінні правозастосування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Має диплом спеціаліста з фінансового моніторингу. Займається приватною юридичною практикою, має досвід у супроводі та представництві в адміністративних та господарських справах в судах різних інстанцій. Має досвід ведення діяльності громадських організацій. Опублікувала понад 15 наукових праць. Відповідальна за ведення студентського наукового гуртка кафедри.

 

 

 

 

 

 

Секрет Юлія Володимирівна. Отримала ступінь магістра права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2013 році. З 2014 року працює над кандидатською дисертацією “Доказ у кримінальному процесі, пов’язаному з охороною здоров’я”. Автор понад 10 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергієнко Марина Сергіївна – старший лаборант кафедри. У 2014 році закінчила магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціалізація цивільне право. Починаючи з 2008 року працювала помічником юрисконсульта та в адміністративному відділі, у міжнародній компанії. Юридичною практикою займається з 2011 року, має досвід у супроводі під час розгляду цивільних, адміністративних та господарських справ в судах першої та апеляційної інстанції. Має широкий досвід позасудового врегулювання спорів, що виникають у сфері трудових, сімейних та житлових правовідносин.