НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток кафедри судової медицини та медичного права

stud1

Інформація про студентський науковий гурток

Загальні щомісячні збори студентського наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права проводяться останнього четверга місяця о 16-00, в вільній аудиторії кафедри за адресою: вул. Мечникова, 5.

Керівник гуртка: асистент Федорова Олена Анатоліївна,

контакти: 0933119542,  edorova@list.ru.

Староста гуртка: Калиновська Марина, тел. (063) 708 56 27

Заключне засідання студентського наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права НМУ (31.05.2018 року)

 

28.03.2018 року відбулось чергове засідання гуртка студентів та молодих науковців кафедри судової медицини НМУ імені О.О. Богомольця, на тему: «Судово-медична діагностика станів зміненої свідомості». Під час проведення засідання студентського гуртка відбувся перегляд відеозаписів, які демонструють клінічні ознаки станів зміненої свідомості. Після перегляду відбулося обговорення проблемних питань з теми засідання гуртка та виступи студентів-гуртківців і лікарів-інтернів з наступними доповідями: «Судово-медична оцінка небезпеки станів зміненої «дизайнерськими» наркотиками свідомості» (М. Калиновська), «Оманлива «крутизна» (С. Федорова), «Наслідки наркоманії в стоматологічній практиці» ( А. Федорова), «Методи запобігання розповсюдженню наркотиків «Space»» (О. Внуков).

 

 

Збори студентського гуртка 2017 рік

 

Наукові заходи кафедри судової медицини та медичного права в 2016-2017 р.р., в яких приймали участь студенти наукового гуртка

 

 

Наукові та науково-практичні заходи  2016-2017 р.р., в яких приймали участь студенти наукового гуртка

 

Круглий стіл (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи» в Національній академії внутрішніх справ

Міжнародна науково-практична конференція (вересень 2016): «Научная дискуссия. Вопросы медицины», Москва.

 

Звіт про роботу гуртка в 2015-2016 р. р.

24.09.15 р. – обговорення планів роботи гуртка: Коломієць А.А., Кирилюк О.В., Обуховська  Д.В., Роман Д.В.

29.10.15 р. – Коломієць А.А.  доповіла про хід виконання кристалографічного дослідження опікової шкіри.

Кирилюк О.В. доповіла про вплив лікарських засобів на результати кристалографічного дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою;

26.11.2015 р. – Березинець О. доповіла про І етап виконання фрагменту планової кафедральної роботи по вивченню насильницької смертності  населення м. Києва;

24.12.15 р. – доповідь студентки  Федорової А. про актуальні питання судової стоматології у світовій практиці, про необхідність відокремлення стоматологічного

напрямку в курсі медичного права.

Доповідь  Григор’євої М.Ю. про можливі помилки в практиці судово-психіатричного експерта.

28.01.16 р. – доповідь Калиновської М.С. про особливості дії на організм «дізайнерської наркоманії».

Доповідь Лупаренко В.І. про можливість застосування знань з судової медицини в практиці лікарів Збройних Сил.

25.02.16 р.  ‑ доповідь студентки  Федорової А.В. про актуальні питання –  лікарські помилки в хірургічній та терапевтичній практиці стоматології та види кримінальної відповідальності за лікарські помилки.

31.03.16 р. –  доповіді всіх присутніх гуртківців з власними пропозиціями стосовно розробки робочої таблиці та затвердження її єдиної форми.

28.04.16 р. ‑  доповіді Маміної А.В. та Фальковської А.В. про типові  лікарські помилки  в реанімаційній та акушерсько-гінекологічній практиці.

26.05.16 р. –  доповідь О.В. Жук про судово-медичну дифдіагностику летальних випадків аутоасфіксофілії з суїцидами.

Участь студентів-гуртківців в наукових заходах

 

 1. У 2015-2016 навч. р. – в проведенні Всеукраїнської студентської конференції на тему: «Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» за участю студентів НМУ імені О.О. Богомольця, Навчально-наукового юридичного інституту НАУ, Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренко:

О.Г. Березинець, М.Ю. Григор’єва, С.Н. Калініна, М.С. Калиновська, А.А. Коломієць, А.В. Мамина, К.А. Селіверстова, А. Фальковская, А.В. Федорова.

 1. У 2015-2016 навч. р. – в круглому столі (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи» НАВС – А.А. Коломієць: Розробка нових діагностичних методик для теорії та практики судово-медичних експертиз трупів.
 2. У 2016-2017 навч. р. в міжнародній науково-практичній конференції «Научная дискуссия. Вопросы медицины» – О.В. Жук: Судебно-медицинские аспекты аутоасфиксофилии и диагностика аутоэротической смерти.
 3. У 2016-2017 навч. р. в Всеукраїнській студентській конференції на тему:  «Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників» за участю студентів НМУ імені О.О. Богомольця, Дніпропетровського національного  університету ім. Олеся Гончара, Навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (27 грудня 2016 р.):

М.Ю. Григор’єва, С.Н. Калініна, А.В. Мамина, К.А. Селіверстова, А. Фальковская, А.В. Федорова.

Публікації гуртківців у 2015-2017 навчальних роках

 1. Березинець О.Г. (студ. 7 гр. 5 курсу 3 медичного ф-ту) Порівняльний аналіз насильницької та ненасильницької категорії смерті серед населення України за 2005-2014 роки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»]. Київ, 2016. – С. 13-16.
 2. Березинець О.Г. (студ. 7 гр. 5 курсу 3 медичного ф-ту) Порівняльний аналіз насильницької та ненасильницької категорії смерті серед дітей до 1 року в Україні за 2005-2014 роки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 16-18.
 3. Григор’єва М.Ю. (студ. 8 гр. 5 курсу медичного ф-ту) Аналіз експертних помилок в діяльності судово-психіатричного експерта / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 26-28.
 4. Калініна С.Н., (студ. 9 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Критерии судебно-психиатрического определения невменяемости подозреваемого, больного шизофренией / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 55-58.
 5. Калиновська М.С. (студ.8 гр. 4 курсу 3 медичного ф-ту) Судебно-медицинский анализ проблемы «дизайнерской наркомании» на примере курительных смесей «Spice» Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 52-55.
 6. Коломієць А.А. (студ. 12 гр. 6 курсу 1 медичного фак-ту) О проблеме установления прижизненности ожоговой травмы / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»]. Київ, 2016. – С. 72-74.
 7. Маміна А.В. (студ. 9 гр. 5 курсу 2 медичного ф-ту) Судебно-медицинский анализ некоторых недочетов в реанимационной практике / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 97-99.
 8. Селіверстова К.А. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Проблемні питання лікарських помилок хірургічного профілю в Україні / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 126-127.
 9. Фальковская А.В. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Анализ неблагоприятных исходов в акушерко-гинекологической практике, пути повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 132-136.
 10. Фальковская А.В. (студ. 8 гр. 5 курсу 2 медичного фак-ту) Эффективности применения иммунохроматографического теста «seratec psa semiguant» в сравнительном анализе методик, направленных на определение доказательного наличия спермы на вещественных доказательствах / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 137-141.
 11. Федорова А.В. (студ. 17 гр. 5 курсу стоматологічного фак-ту) Лікарські помилки в стоматології / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету : тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 141-143.
 12. Федорова А.В. Необхідність перегляду мір відповідальності для лікарів-стоматологів за неякісне лікування зубів / Мат-ли студ. конф.

[Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників]. Київ, 2016. – 88-91.

 1. Федорова А.В. (студ. 17 гр. 5 курсу стоматологічного фак-ту) Види відповідальності за лікарські помилки / Мат-ли студ. конф. до 175-річчя Університету :  тези докладів [«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін» ]. Київ, 2016. – С. 144-146.
 2. Федорова О.А., Жук О.В. (студ. 22 гр., 6 курсу 2 медичного фак-ту) Судебно-медицинские аспекты аутоасфиксофилии и диагностика аутоэротической смерти / Сб. ст. по мат-лам LII-LIII междунар. науч.-практ. конф. «Научная дискуссия. Вопросы медицины» /  № 8 –  9(39). М., – Изд. «Интернаука», 2016. – С. 70-73. (РИНЦ)
 3. Федорова О.А., Коломієць А.А. Розробка нових діагностичних методик для теорії та практики судово-медичних експертиз трупів / Матеріали круглого столу (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи»: НАВС, ННІПФЕКП. – Київ. – 2016. C. НАВС, ННІПФЕКП. – Київ. – 2016. – C. 328-330.

 

 

Учасники міжнародного конгресу НМУ в 2015 р

 clip_image009

Гуртківці: Обуховська Д., Кирилюк О., Коломієць А.

 

Поточна робота гуртківців

 clip_image011_0001clip_image013_0001

Статистична обробка та аналіз смертності населення м. Києва у 2006 році (ас. Федорова О.А. та студенти: Жук О., Коломієць А., Обуховська Д.)

 

clip_image015_0000clip_image017_0000

Проведення кристаломорфологічного аналізу біоматеріалу пацієнтів з ЧМТ (Відповідальна – О. Кирилюк)

 clip_image019_0000clip_image021_0000

Підготовка до написання тез за результатами аналізу суїцидів серед молодого населення м. Києва (Д. Роман)

 

clip_image023clip_image025_0000

Вчимось правильно описувати тілесні ушкодження

Фотозвіт засідання гуртку

Гість гуртка – професор кафедри криміналістики і судової медицини НАВС В. Стеблюк знайомить присутніх (зав. кафедрою проф. Б.В. Михайличенко, керівник гуртка ас. О.А. Федорова та члени гуртка) з власною методикою дослідження пошкоджень від дії гострих предметів:

clip_image027_0000clip_image029_0000

Засідання гуртка, присвячене вивченню особливостей ушкоджень, спричинених власною рукою:

clip_image031_0001

На засіданні, присвяченому вивченню різноманітних аспектів суїцидів:

clip_image033_0000

Виступи гуртківців на конгресах, конференціях, засіданнях гуртку

clip_image035_0000

«Аналіз насильницької смерті по м. Києву у 2006 році» (Коломієць А.)

clip_image037_0000

«Аналіз насильницької смерті дітей до року по м. Києву у 2006 році» (Обуховська Д.)

clip_image039_0000

«Особливості проведення судово-медичних експертиз чоловіків, підозрюваних у скоєнні статевих злочинів» (Роман Д.)

Розбір студентами-гуртківцями медико-психологічного факультету психологічних причин скоєння суїцидів:

clip_image041_0000

Розбір студентами-гуртківцями соціальних причин скоєння суїцидів:

clip_image043

Підготовка презентацій гуртківців до наукової конференції«Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін»:

 clip_image045

Виступ А. Коломієць на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: ««Вплив етилового алкоголю на показник насильницької смерті населення віком до 30 років у м. Києві в 2007 році»:

clip_image047

Виступ Д. Обуховської на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: «Чи винен трамадол?»:

clip_image049

Виступ О. Кирилюк на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців НМУ: «Кристалографічне дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою»:

clip_image051

Презентація « Необхідність відокремлення в окрему галузь судово-медичної експертизи судової стоматології» (А. Федорова):

clip_image053

Нагороди гуртківців

clip_image055clip_image057

Головоломки для допитливих

А тепер, для всіх допитливих гуртківців та тих, хто вирішив присвятити свій професійний шлях судово-медичній експертизи, пропонуємо пройти кілька тестів для встановлення власної профпридатності:

І. А. Перевірте себе, в якості кого Вас можуть залучити до огляду трупа на місці його виявлення, якщо Ви не є лікарем-судово-медичним експертом:

– фахівець в галузі судової медицини,

-лікар-експерт,

– лікар-судово-медичний експерт.

Б. Перевірте себе, в якості кого Вас можуть залучити до огляду трупа на місці його виявлення, якщо Ви є лікарем-судово-медичним експертом:

– фахівець в галузі судової медицини,

-лікар-експерт,

– лікар-судово-медичний експерт.

ІІ. Уявіть себе в складі слідчо-оперативної групи на місці даної події. Про які особливості свідчить обстановка на місці виявлення трупа?

clip_image059

Рис.1 Загальний вигляд обстановки на місці виявлення трупа гр-ки Н.

ІІІ. Які додаткові методи досліджень ми можемо застосувати в випадку, проілюстрованому на рис.1?

clip_image061clip_image063

Рис. 2 Додаткові методи досліджень трупа та речових доказів

ІІІ. Що таке «ругопалатинографія» і яким чином вона може допомогти в розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я людини?

clip_image065IV. Чим і як необхідно ілюструвати «Висновок експерта»?

clip_image067