НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра інфекційних хвороб

Наукова робота

Кафедра інфекційних хвороб НМУ завжди була широко відома завдяки своїй багатогранній науковій роботі. Її співробітниками був внесений вагомий вклад в науку про інфекційні хвороби. Багато їх наукових досліджень, проведених ще в перші роки існування кафедри, зберігають своє значення і в наші дні. На кафедрі виконали і успішно захистили докторські дисертації вчені, які в подальшому очолили кафедри в медичних ВУЗах інших міст:

 • Т.Т. Чорна (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1971р) очолила кафедру інфекційних хвороб Харківського медичного інституту;
 • А.І. Локай (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1971р) очолив кафедру біології Тернопільського медичного інституту;
 • Ж.І. Возіанова у 1989 р. очолила кафедру інфекційних хвороб Київського медичного інституту;
 • П.М. Козюк (науковий консультант – професор А.С. Сокол, 1989р) очолив кафедру інфекційних хвороб Полтавського медичного інституту;
 • Б.М. Дикий (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 1995р) став завідуючим кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського медичного інституту;
 • В.Н. Козько (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 1996р) став завідуючим кафедри інфекційних хвороб Харківського медичного університету;
 • Л.В. Мороз (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2002р) стала завідуючою кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету;
 • О.К. Дуда (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2008р) з січня 2010 року очолив кафедру інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика;
 • О.А. Голубовська (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2009р) захистила докторську дисертацію за темою «Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики», у 2009 р. очолила кафедру інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.
 • А.В. Шкурба (науковий консультант – професор Ж.І. Возіанова, 2009р) захистив докторську дисертацію за темою «Можливості уніфікації за допомогою комп’ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів», у 2011 р. призначений на посаду професора кафедри інфекційних хвороб НМУ.

За результатами наукових досліджень по актуальних проблемах видані за останні 5 років 12 інформаційних листів і 5 методичних рекомендацій. Співробітники кафедри брали участь у розробці та рецензуванні Клінічних Протоколів діагностики та лікування ВІЛ – інфекції у дорослих та підлітків МОЗ України (2006 рік) діагностики та лікування гепатиту С у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків (2008 рік), клінічного протоколу діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів, брали безпосередню участь у розробці Концепції стратегії дій Уряду України, спрямованих на запобігання поширенню гепатиту С на період до 2018 року та Національної програми забезпечення профілактики HCV – інфекції, допомоги та лікування HCV – інфікованих і хворих на ХГС на 2008 – 2018 роки.  

Завдяки науковим розробкам співробітниками кафедри отримані за останні роки 16 патентів на корисну модель:  

1. Пат. №32829 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень васкуляризації печінкової паренхіми у хворих на хронічний гепатит С / Голубовская О.А.; Заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803500; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.

2. Пат. №32831 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу в периферичних судинах печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С із виходом в цироз / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803501; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.

3. Пат. №32830 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб визначення порушення васкуляризації печінкової паренхіми у хворих на хронічний гепатит С на тлі стеатозу печінки / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803500; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.

4. Пат. №32831 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу в периферичних судинах печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С із виходом в цироз / Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200803502; заявл. 19.03.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. №10, 2008.

5. Пат. №35695 України, (51) МПК (2006) А61В 8/00. Спосіб діагностики порушень кровообігу у дрібних судинах печінки при її дифузних захворюваннях. / Возианова Ж.И., Голубовская О.А.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u200808977; заявл. 09.07.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18, 2008.

6. Пат. №36417 України, (51) МПК (2006) А61К 36/00 А61В 10/00. Спосіб лікування тромбоцитопенії у поєднанні з вірусним гепатитом / Добрянський Д.В., Голубовська О.А., Карюк Ж.О., Печінка А.М.; заявник та патентовласник: ТОВ «Інститут здоров’я нації» u200806427; заявл. 14.05.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. №20, 2008.

7. Патент на корисну модель №35659 "Спосіб диференціальної діагностики холестатичної жовтяниці і механічного компонента при вірусних гепатитах" / Шкурба А.В. заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – 25.09 2008, Бюл. №18, 2008 р.

8.Пат. № 69886 України, МПК (2012.01) A61B 8/00, u201200978. Спосіб визначення наявності стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит с / Голубовська О.А., Пронюк Х.О.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – Бюл. №9, 2012 р.

9. Пат. № 103742 України, МПК (2013.01): A61K 35/14 (2006.01), A61P 5/00, A61P 37/02 (2006.01), a201309792. Застосування способу вакцинації автолейкоцитами як способу зменшення активності автоімунного процесу відносно антигенів щитовидної залози / Шкурба А.В ., Голубовська О.А. , Герасун Б .А., Зінчук О.М. , Грицко Р.Ю. 11.11.2013, бюл. № 21/2013

10. Пат. № 83276 України, МПК (2013.01) A61K 33/00. Спосіб лікування хворих хронічних гепатитом С на фоні стеатозу печінки. / Голубовська О.А., Пронюк Х.О., Кулєш О.В.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201302566; 25.07.2013, бюл. № 14

11. Пат. № 82336 України, МПК (2013.01) A61K 33/00. Спосіб лікування хронічного гепатиту С на фоні імунорезистентності. / Голубовська О.А., Кулєш О.В.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201302566; 25.07.2013, бюл. № 14

12. Пат. № 86203 України, МПК (2013.01) A61K 33/00. Спосіб визначення фульмінантної печінкової недостатності при вірусних гепатитах. / Голубовська О.А., Шкурба А.В.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201303519; 25.12.2013, бюл. № 24/2013

13. Пат. № 74047 України, МПК (2012.01) A61K 33/00. Спосіб визначення фульмінантної печінкової недостатності при вірусних гепатитах. / Голубовська О.А., Мамедова Е.С..; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201205304; 10.10.2012, бюл. № 19/2012

14. Пат. № 88054 України, МПК (2014.01) A61K 33/00 . Спосіб лікування хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності. / Голубовська О.А., Кулєш О.В.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – 25.02.2014, бюл. № 4

15. Пат. № 79191 України, МПК (2013.01) G01N 33/48 . Спосіб визначення порушень кислотно-основного стану у хворих на вірусні гепатити. / Голубовська О.А., Шкурба А.В., Пронюк Х.О.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201212942; 10.04.2013, бюл. № 7/2013

16. . Пат. № 79619 України, МПК (2013.01) G01N 33/48 . Спосіб діагностики жовтяниць. / Голубовська О.А., Шкурба А.В.; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. – u201300386; 10.06.2013, бюл. № 11/2013

Важливими напрямками наукової діяльності кафедри на теперішній час є виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт «Особливості ведення хворих з невідкладними станами в клініці інфекційних хвороб» та «Особливості перебігу вірусних уражень печінки різної етіології». Також кафедра займається проблемами медицини подорожей, хвороб мандрівників, тропічних інфекцій, "дитячих" інфекцій у дорослих, гельмінтозів, інфекційних уражень нервової системи.

Успішно проведені кафедрою інфекційних хвороб науково-практичні конференції з міжнародною участю:

 • «Сучасність та інфекції», присвячена 85-річчю кафедри інфекційних хвороб НМУ 10.11 2010 р.;
 • «Вірусні гепатити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика» 12.05 2011 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика інфекційних захворювань», 29 жовтня 2013 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики. профілактики та лікування інфекційних захворювань», 14.05.2014 р.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології у діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб. Проблеми медицини тропіків та подорожей», присвячена 90-річчю кафедри інфекційних хвороб, 28-29.10.2015р

За останні 3 навчальні роки співробітники кафедри зроблено 96 наукових доповідей на різного рівня науково-практичних конференціях з міжнародною участю, симпозіумах, конгресах та з’їздах, опубліковано 43 наукові тези у різних збірках, 53 наукові статті у виданнях, визнаних ВАК України фаховими, 33 наукові статті в інших фахових виданнях . За останній навчальний рік студенти НМУ, проводячи дослідження на кафедрі інфекційних хвороб, опублікували 6 наукових робіт в різних конференціях.

З 1998 року кафедра задіяна у виданні наукового журналу «Сучасні інфекції», що включений до переліку наукових фахових видань України , в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, з 2012 року – «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал )», головним редактором яких нині є зав. кафедри інфекційних хвороб, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України по спеціальності «інфекційні хвороби» професор Ольга Анатоліївна Голубовська.

Наукові статті співробітників кафедри за 2013-2014 роки.

Наукові статті співробітників кафедри за 2014-2015 роки.