НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Інформація для студентів

 

Медичні факультети

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії (ЗСУ)

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (ЗСУ)

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (молодші спеціалісти)

Календарно – тематичний план для самостійних (індивідуальних) занять з курсу медичної хімії

Графік проведення підсумкового модульного контролю

Графік проведення підсумкового модульного контролю (молодші спеціалісти)

Робоча програма навчальної дисципліни «медична хімія»

Рекомендована література з дисципліни «медична хімія»

Орієнтовний перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю знань

Зразок стандартизованого тестового контролю з підсумкового модулю

Регламент складання підсумкового модульного контролю

Перелік практичних навичок

Регламент прийому відробки лекцій з медичної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з медичної хімії

Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню курсу медичної хімії

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни медична хімія

Зразок еталонів відповідей з ПК для студентів І курсу медичних факультетів, ФПЛЗСУ, стоматологічного, медико-психологічного факультету та студентів ІІ курсу медичного та стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) 

Зразок ПМК

Методика оцінювання

Навчальна програма з дисципліни “Медична хімія” 228 “Педіатрія”

Навчальна програма з дисципліни “Медична хімія” 222 “Медицина”

 

 

 

Стоматологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії (потік 2)

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план для самостійних (індивідуальних) занять з курсу медичної хімії

Регламент складання підсумкового модульного контролю

Регламент прийому відробок практичних занять з медичної хімії

Регламент прийому відробки лекцій з медичної хімії

Програма навчальної дисципліни «медична хімія»

Орієнтовний перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю знань

Зразок стандартизованого тестового контролю з підсумкового модулю

Перелік практичних навичок

Перечень практических навыков

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни медична хімія

Презентації лекцій з Медичної хімії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ВИВЧЕННЮ КУРСУ “МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ”

Графік проведення підсумкового модульного контролю

Зразок ПМК

Методика оцінювання

Навчальна програма з дисципліни “Медична хімія”, “Стоматологія”

 

 

Медико-психологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план для самостійних (індивідуальних) занять з курсу медичної хімії

Регламент складання підсумкового модульного контролю

Регламент прийому відробок практичних занять з медичної хімії

Регламент прийому відробки лекцій з медичної хімії

Програма навчальної дисципліни «медична хімія»

Орієнтовний перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю знань

Зразок стандартизованого тестового контролю з підсумкового модулю

Перелік практичних навичок

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни медична хімія

Графік проведення підсумкового модульного контролю

Рекомендована література з дисципліни «медична хімія»

Навчальна програма з дисципліни “Медична хімія”, 225 “Медична психологія”

 

 

Фармацевтичний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Неорганічна  хімія №1

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Неорганічна  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №1

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2

Календарно – тематичний план для самостійних (індивідуальних) занять з Неорганічної  хімії №1

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Аналітична  хімія №1

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Аналітична  хімія №1

Календарно – тематичний план для самостійних (індивідуальних) занять з Аналітичної  хімії №1

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Аналітична  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Аналітична  хімія №2

Перелік екзаменаційних питань з «З загальної та неорганічної хімії» 

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю №1 з Аналітичної  хімії 

Перелік питань для підготовки до практичних занять з курсу Аналітична  хімія №1

Перелік питань до іспиту з Аналітичної  хімії

СРС з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

СРС з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» №2

Орієнтовний перелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю знань з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

Регламент складання підсумкового модульного контролю з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

Регламент складання іспиту з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

Регламент прийому відробок з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»

Неорганічна хімія. ІІ семестр

Аналітична хімія. ІІ семестр

Физична та колоїдна хімія. ІІ семестр

Еталон відповіді при складанні підсумкового модульного контролю № 2 з Аналітичної хімії

Еталони відповідей до завдань з ПМК з фізичної та колоїдної хімії

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Фізична та колоїдна хімія №1

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Фізична та колоїдна хімія №1

Календарно–тематичні плани з курсу Фізична та колоїдна хімія (РУ)

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Фізична та колоїдна хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Фізична та колоїдна хімія №2

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»  226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101  («Фармація» бакалаври) (термін навчання 2,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101 («Медицина», «Фармація» друга вища освіта) (термін навчання 4,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті»

Навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми сучасної фармацевтичної освіти»

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (5,5 років)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років, друга вища освіта)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років “Медицина”)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років „Фармація”)

Навчальна програма з дисципліни «Аналітична хімія» 226  “Фармація”

 

 

Графік відпрацювань навчальних занять

Графік консультацій 

Календарний план методичних нарад

Розклад практичних занять, розподіл груп та лекційних потоків на кафедрі

Розподіл лекційних потоків

Розподіл груп