НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Наукова робота

Планові фундаментальні науково-дослідні роботи кафедри біології:

  • Дослідження дії галоперидолу, клотримазолу та вітамінів В 1 та В 6 в міоневральному з’єднанні ссавця (січень 2007 р. – грудень 2008 р.).
  • Аналіз синаптичного гальмування гладких м’язів з товстої кишки у людей різних вікових груп ( с ічень 2009 р. – грудень 2010 р.).
  • Розробка та удосконалення засобів навчання з медичної біології для використання студентами у процесі фахової підготовки у вищих медичних навчальних закладах освіти ( с ічень 2009 р. – грудень 2012 р.).
  • Розробка та удосконалення засобів навчання з біології для студентів вищих медичних навчальних закладів ( с ічень 2013 р. – грудень 2015 р.).

 

Cпівробітниками кафедри біології у 2007-2014 рр. :

  • Досліджено механізм синаптичного гальмування в гладких м’язах людини;
  • Виявлені нові шляхи прояву біологічної активності в організмі вітамінів В 1 і В 6 та їх похідних, пов’язані з участю цих сполук в модуляції нервово-м’язової передачі;
  • Досліджені підходи до нейтралізації мембранної дії пороформувальних сполук похідними тіазолію;
  • Вивченні біомолекулярні маркери проліферації як прогностичні показники для потенційної оцінки стану здоров’я людини;
  • Проводиться робота з розробки та удосконалення засобів навчання з медичної біології.