НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Навчально-методична робота

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри біології

Кравчук Марія Григорівна, доцент кафедри біології

Тел.: (044) 454 49 95

Електронна адреса: bio.dep.nmu@gmail.com

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ

 

CИЛАБУСИ З ДИСЦИПЛІНИ МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі біології:

«Медична біологія» для студентів медичних факультетів та ФПЛЗСУ (українською, англійською мовами); «Медична біологія» для студентів медико-психологічного факультету (українською мовою); «Медична біологія» для студентів стоматологічного факультету (українською, англійською мовами); «Біологія з основами генетики» для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання (українською, англійською мовами) та заочної форми навчання (українською мовою), підготовка яких відбувається, відповідно, за такими спеціальностями:

222 – «Медицина» (магістри);

222 – «Медицина» (молодші спеціалісти), 2 курс (магістри);

228 – «Педіатрія» (магістри);

228 – «Педіатрія» (молодші спеціалісти), 2 курс (магістри);

225 – «Медична психологія» (магістри);

227 – «Фізична терапія. Ерготерапія» (бакалаври);

221 – «Стоматологія» (магістри);

221 – «Стоматологія» (молодші спеціалісти), 2 курс (магістри);

226 – «Фармація. Промислова фармація» (магістри);

226 – «Фармація. Промислова фармація» – заочна форма навчання (магістри).