НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Співробітники

Романенко Олександр Вікторович – завідувач кафедри біології, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор. 
Тема дисертації: «Дослідження тіаміну та його похідних як фізіологічно активних сполук міоневральної дії».

Кравчук Марія Григорівна – доцент кафедри біології, кандидат медичних наук. 
Тема дисертації: «Клініко-цитологічні паралелі при парадонтиті у жінок».
Відповідальна за навчально-методичну роботу.

Бучинська Любов Георгіївна – доцент кафедри біології, доктор біологічних наук. 
Тема дисертації: «Ендометріоїдний рак: таксономія генетичних змін пухлинних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності».

Головченко Оксана Володимирівна – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Аналіз ознак люпину, пов’язаних зі стійкістю до вірусу жовтої мозаїки квасолі».
Відповідальна за роботу зі студентами англомовної форми навчання.

Грінкевич Валентина Миколаївна – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Особливості експресії ряду біомолекулярних маркерів та визначення індивідуального прогнозу хворих на рак яєчника».

Груша Михайло Михайлович – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Синаптичне гальмування гладеньких м’язів кишечнику та його модуляція».
Відповідальний за роботу зі студентами підготовчого відділення іноземних громадян.

Костильов Олександр Васильович – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Степова рослинність Правобережного Причорномор’я УРСР та її зміни у наслідок будівництва водогосподарського комплексу Дунай – Дніпро».

Погоріла Ірина Олегівна – доцент кафедри біології, кандидат педагогічних наук. 
Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій».
Відповідальна за роботу зі слухачами факультету підвищення кваліфікації.

Руда Оксана Юріївна – доцент кафедри біології, кандидат педагогічних наук.
Тема дисертації: «Формування екологічних знань студентів медичного коледжу у процесі вивчення біологічних дисциплін».
Відповідальна за наукову роботу

Шепелєв Сергій Євгенович – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.  
Тема дисертації: «Синаптична передача в скелетних м’язах за умов експериментально створенного дефіциту вітаміну В 1».

Костюк Катерина Василівна – асистент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Структурно-функціональні реакції клітин водних рослин на дію токсикантів».

Мардаревич Мирослав Григорович – асистент кафедри біології, кандидат біологічних наук.
Тема дисертації: «Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (ІІ) водного середовища».

Панчук Ольга Володимирівна – асистент кафедри біології, кандидат біологічних наук. 
Тема дисертації: «Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України».

Вдовиченко Олена Мирославівна – асистент кафедри біології.

Димар Наталія Михайлівна – асистент кафедри біології.
Відповідальна за виховну роботу.