НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Студентський науковий гурток

Назва гуртка : Студентський науковий гурток кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Науковий керівник:  к.п.н., доцент Погоріла Ірина Олегівна.

 

Староста гуртка:  Коваленко Вячеслав Олександрович, студент 16 групи IV курсу медичного факультету № 2.

 

Мета гуртка:  залучення студентів до наукової діяльності, розкриття творчих здібностей,  поглиблене вивчення медичної біології

 

Основні напрямки наукової роботи:

 • Проблеми цитогенетики;
 • Проблеми нейробіології;
 • Проблеми екології;
 • Проблеми адаптації особистості;
 • Проблеми біоетики;
 • Проблеми нанотехнологій.

 

Форми роботи:

 • Аналіз наукової літератури з актуальний проблем біології;
 • Творчі звіти студентів на засіданнях гуртка та їх обговорення;
 • Участь у науково-практичних конференціях;
 • Підготовка студентів до вступу у студентське наукове товариство імені О. А. Киселя;
 • Публікація результатів наукових робіт студентів-гуртківців у наукових журналах та збірниках наукових праць.

 

Результати діяльності гуртка

 • За період 2010-2014 рр. вийшло друком понад 120 праць студентів-гуртківців кафедри біології в наукових журналах та збірниках наукових праць.
 • Студенти-гуртківці брали участь у таких наукових форумах:
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я», 2010 р.;
 • Конференція «YouthNanoBioTech-2010. Молодіжний форум з нанобіотехнологій», 2010 р.;
 • 64 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми Сучасної медицини» 2010 р.;
 • 71 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011», 2011 р.;
 • V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді», 2011 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров ’ я 2011 р. на тему: «Резистентність до протимікробних препаратів та її глобальне поширення», 2011 р.;
 • III Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 2011 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2012 р. «Старіння та здоров’я», 2012 р.;
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YouthNanoBioTech-2012. Молодіжний форум з нанобіотехнологій» на тему «Нанонаука, нанотехнології, наномедицина: здобутки та перспективи», 2012 р.;
 • IV Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 2012 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2013 р.;
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YouthNanoBioTech-2013. Молодіжний форум з нанобіотехнологій», 2013 р.;
 • V (67) International students’ and young scientists’ congress «Actual problems of modern medicine», 2013 р.;
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Біологічні дослідження – 2014», 2014 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2014 р.

 

 • Участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
 • 2009 рік – 2 місце;
 • 2012 рік – 3 місце.

 

 • Участь учнів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук України (базова навчальна дисципліна “біологія”):
 • 2010 рік – 2 місце та 2 місце;
 • 2011 рік – 2 місце;
 • 2013 рік – 1 місце, 2 місце та 2 місце;
 • 2014 рік –2 місце та 3 місце.