НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Видавнича діяльність

Упродовж останнього десятиріччя за участі співробітників кафедри біології для вивчення студентами ”медичної біології” та “біології з основами генетики” видано друком комплекс з 11 навчальних книг українською, російською та англійською мовами з відповідними грифами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.
Центральне місце у ньому належить підручнику ”Медична біологія” (за редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори), що витримав вже два видання і за який колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2007 року.

Заплановано вихід друком
у 2014 році таких навчальних книг для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-І
V рівнів акредитації:

1) Паразитологія;
2) Медична біологія: посібник з практичних занять;
3) Медицинская биология: пособие к практическим занятиям.