НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра урології

Наукова робота

За часи існування кафедри основними напрямками наукової діяльності кафедри були діагностика та лікування гнійно-запальних захворювань нирок, хірургія сечокам’яної хвороби, урогінекологія, пластична та реконструктивна урологія, функціональна діагностика та радіологічні методи обстеження сечостатевих органів, термодіагностика та ультразвукові методи дослідження в урології. Наукові праці мають великий вплив на розвиток функціональної та клінічної медицини. Засновано українську лабораторію термодіагностики та відділення екстракорпорального руйнування каменів нирок, вперше в Україні розроблено нову операцію та запропоновано спеціальні інструменти для видалення пухлини передміхурової залози, розроблено класифікацію передраку та раку передміхурової залози та сечового міхура. Розроблено та впроваджено радіоізотопні методи обстеження (комп’ютерна динамічна та статична гамасцинтіграфія), емболізація ниркової артерії при пухлинах нирки. Розроблено і впроваджено нову методику аденомектомії, що дала великий медичний та соціально-економічний ефект. Запропоновано оригінальні методи оперативного видалення коралоподібних каменів нирок та електрорезекцію аденоми передміхурової залози на відкритому сечовому міхурі у хворих з великим ступенем операційного ризику. Розроблені та впроваджені методи гемо- та ентеросорбції при деяких урологічних захворюваннях, нова методика черезміхурової фістулорафії сечоміхурово-піхвових нориць.

    Основними напрямками наукової діяльності кафедри на даному етапі є розробка нових та оптимізація існуючих методів діагностики захворювань сечостатевої системи на базі використання малоінвазивних медичних технологій; вивчення патогенетичних механізмів уражень нирок та сечовивідних шляхів; розробка нових методичних підходів до лікування захворювань органів сечостатевої системи; вивчення етіопатогенетичних факторів чоловічої неплідності, особливостей патоспермії при екскреторно-токсичному безплідді, хромосомних аберацій та стану убіквітін-протеолізної системи у інфертильних чоловіків, репродуктивної ефективності оперативного лікування хворих на варікоцелє, обструктивну азооспермію; розробка алгоритму лікування подружнього безпліддя.

Дисертації:

Литвиненко Роман Анатолійович „Вплив хронічного простатиту на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі”. Офіційний захист дисертації 14.02.2012 року.

Клименко Ярослав Миколайович „Обгрунтування тактики лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози”.  Офіційний захист дисертації 19.09.2012 року.

Нікітін Олег Дмитрович „Патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики захворювань у чоловіків, що призводять до подружнього безпліддя”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук заплановано у 2011 році. Термін виконання – 2015 рік.

Наукові видання 2014 рік

1.Урология / под ред. С.П.Пасечникова.-Винница: Нова Книга, 2014.-432с.

2.Електронний посібник «Внутрішні хвороби – емпендіум», 2014. Розділ 14. Хвороби нирок і сечовивідних шляхів ( С.П.Пасєчніков, О.В.Синяченко) http://empendium.mp.pl/ua/chapter/B27.II.14

Наукові видання 2012-2013 рр.

1. Урологія / за ред. С.П.Пасєчнікова.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 432 с.

2. Pasiechnikov S.P., Nikitin O.D., Lytvynenko R.A., Klimenko Y.M. et al. Urology. Study Guide for Practical Work for Medical Students // Vinnytsia, Nova Knyha.- 2012.-  172 p.

Публікації в пресі 2012-2013 н.р.

 

Наукові видання 2011-2012 рр.

Журнали, які видаються за участю співробітників кафедри

Патенти

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.,Нікітін О.Д., Литвиненко Р.А., Чуйко О.О., Геращенко І.І. Спосіб лікування сечового міхура // Патент на корисну модель № 11324.- Бюл. № 19, 2005 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Спосіб діагностики урогенітальних інфекцій у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35799.- Бюл. № 19, 2008 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Спосіб лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35866.- Бюл. № 19, 2008 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Глєбов А.С. Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 41518.- Бюл. № 10, 2009 р.

 

Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам’яну хворобу, який має нефростому» // Патент на корисну модель № 56043.- Бюл. № 24, 2010;

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. «Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою гіперплазією передміхурової залози» // Патент на корисну модель № 60225.- Бюл. № 11, 2011.

 

Базалицька С.В., Романенко А.М., Горпинченко І.І., Нікітін О.Д. // Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів Патент на винахід 102912.- Бюл. № 16; 27.08.2013

 

Чорнокульський І.С.,Бойко М.І. Спосіб прогнозування результатів лікування чоловічої неплідності // Патент на корисну модель 80325.- Бюл. №10; 27.05.2013

 

Пасєчніков С.П., Кузнецов В.В., Рябушко В.І., Єрохін В.Є. Спосіб профілактики та лікування інфекційно-запальних ускладнень після епіцистостомії // Патент на корисну модель № 83022.- Бюл. № 16,

 

Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Бойко О.М., Осінський С.П., Ганусевич І.І. Спосіб визначення рівня активних і латентних форм желатиназ у тканині пацієнтів з варикоцеле // Патент на корисну модель № 87180. Бюл. № 2, 27.01.2014.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на корисну модель 95818.- Бюл. №1; 12.01.2015.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на винахід 109850.- Бюл. № 21; 12.10.2015

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Спосіб діагностики урогенітального трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Патент на корисну модель 102911.- Бюл. № 22; 25.11.2015

Видавнича діяльність кафедри урології

 Видано підручників, учбових посібників та монографій:

 

Амосова К.М., Безродний Б.Г., Бурʼянов О.А., Венцьковський Б.М.. Невідкладна медична допомога // Навчальний посібник за ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленка.- К.: Медицина, 2006.- 632 с. (разд. XYI. Невідкладні стани в урології / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков.- с. 415-429).

 

Возианов А.Ф., Пасечников С.П. Неотложная медицинская помощь / Под ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленко.- К.: Медицина.- 2008.- 664 с.

 

Возианов А.Ф., Шалимов С.А., Гриневич Ю.А. Справочник по онкологии.- Київ: «Здоров’я».- 2008.- 576 с.

 

Возианов А.Ф., Сеймивский Д.А. Нейрогенные дисфункции моченого пузыря у детей.- Киев, 2009.- 84 с.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В.. Комплексне лікування хворих на гостий бактеріальний простатит // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 1 з проблеми «Урология».

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Купірування ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 2 з проблеми «Урология». Урологія.

 

Діючі протоколи надання медичної допомоги // Науково-методичне видання // за редакцією д.м.н., професора С.П. Пасєчнікова. – К.: ТОВ «Доктор-медіа», 2011. – 626 с.

 

Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія. // Учебное издание под ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченка.- К.: Медицина, 2012.- 632 с. (Глава 7. Травмы органов мочеполовой системы / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков, А.К.Бутенко.- с. 414-460).
Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Урологія для сімейного лікаря (довідник лікаря) // К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 248 с.

 

Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Стусь В.П. та інш. Клінічна андрологія // Довідник лікаря «Андролог».- К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 222 с

 

Пасечников С.П., Возианов С.А., Лесовой В.Н. и др. Урология: учебник для студентов высших мед. учебн. заведений; под ред. С.П.Пасечникова.- Винница: Нова Книга, 2014.- 432 с.

 

С. П.Пасечников, С. А. Возианов, В. Н. Лесовой [и др.] ; Урология : учебник /  под ред. С. П.Пасечникова. – Изд. 2-е. – Винница : Нова Книга, 2015. – 455 с .

 

Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Лісовий В.М. та ін./ За ред. С.П.Пасєчнікова. Урологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації // Вид. 2-ге, випр. і доповн.- Вінниця: Нова книга, 2015.- 432 с.

 

Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря: довідник лікаря // Київ: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2015.- 126 с.

 

Стусь В.П., Пасєчніков С.П. Урологія (практичні навички для лікарів-інтернів) / Навчально-методичний посібник.- Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2015.- 282 с.

 

Стусь В.П., Пасечников С.П. Урология (практические навыки для врачей-интернов) / Учебно-методическое пособие.- Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2016.- 282 с.

 

Публікації за 2015-2016 р

 1. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Самчук П.О. Вплив менструального циклу та інфекційно-запальних процесів геніталій на частоту виникнення гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Урологія.- 2015.- Том 19, № 3 (74).- Матер. наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», Дніпропетровськ, 8-9 жовтня 2015 р.- С. 55-59.
 2. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Оптимізація лікування жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит // Там же,
 3. с. 359.
 4. Пасечников С.П., Нашеда С.В. Оценка эффективности препарата Орципол в лечении хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии // Там же, с. 360.
 5. Pasiechnikov S., Buchok O., Sheremeta R.., Banyra O. Empirical Treatment in Patients with Acute Obstructive Pyelonephritis // Infect. Disorg. Drug. Targets.- 2015.- N 15 (3).- P. 163-170.
 6. Пасечников С.П. Уринарная микробиота, или является ли моча стерильной? // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2015.- № 3 (18).- С. 5-8.
 7. Пасечников С.П., Щукин Д.В., Стусь В.П., Зайцев В.И. Комбинированная терапия ДГПЖ: ответы на сложные вопросы в исследовании CONDUCT // Там же, с. 12-18.
 8. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Спосіб діагностики урогенітального трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Патент на корисну модель 102911.- Бюл. № 22, 25.11.2015.
 9. Серняк Ю.П., Пасечников С.П., Криштопа М.В. Лечение инфекций мочевыводящих путей – от рекомендаций к клинической практике // Здоровье мужчины.- 2015.- № 3 (54).- С. 25-26.
 10. Пасєчніков С.П., Дячук М.Д. Порівняльний аналіз тяжкості ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції передміхурової залози та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, 41-44.
 11. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на винахід 109850.- Бюл. № 21, 12.10.2015.
 12. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Значення чинників ризику в організації надання спеціалізованої допомоги жінкам репродуктивного віку, хворим на гострий необструктивний пієлонефрит // Клінічна та експериментальна патологія.- 2015.- Том XIY,           № 4 (54).- С. 112-116.
 13. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Концептуальна модель профілактики розвитку та несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Сучасні медичні технології.- 2015.- № 4 (27).- С. 16-23.
 14. Пасечников С.П., Нашеда С.В. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии препаратом Грандазол     // Почки.- 2015.- № 3.- С. 27-32.
 15. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Особливості госпіталізації жінок, хворих на гострий необструктивний пієлонефрит, у повіковому аспекті // Урологія.- 2015.- Том 19, № 4 (75).- С. 5-13.
 16. Пасєчніков С.П., Дячук М.Д. Аналіз ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції простати та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, 68-74.
 17. Пасечников С.П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2015.- № 4 (19).- С. 5-10.
 18. Пасечников С.П. Обмен знаниями – повышение уровня урологической помощи. 30-й конгресс Европейской ассоциации урологов // Там же, с. 11-17.
 19. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Соціальний вектор жінок репродуктивного віку, госпіталізованих із приводу гострого необструктивного пієлонефриту // Україна. Здоров’я нації.- 2015.- № 4 (36).- С. 33-39.
 20. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І., Самчук П.О. Фактори ризику розвитку несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Урологія.- 2016.- № 1 (76).- С. 17-22.
 21. Пасєчніков С.П., Нашеда С.В. Профілактика ранніх післяопераційних ускладнень черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з гострою затримкою сечі, інфікованих Trichomonas vaginalis // Урологія.- 2016.- Том 20, № 2 (77).-        С. 93-94.
 22. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І., Самчук П.О. Менструальний цикл, як фактор оцінки важкості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жунок репродуктивного віку // Там же, с. 94-95.
 23. Пасечников С.П. 31-й конгресс Европейской ассоциации урологов, основные достижения современной науки // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2016.- № 1 (20).- С. 5-7.
 24. Пасечников С.П., Шило В.Н. Применение гиалуроновой кислоты – эффективная опция лечения лучевого геморрагического цистита // Там же, с. 42-46.
 25. Пасєчніков С.П., Нікітін О.Д. Генерал Чайка – переможний шлях. До 135-річчя з дня народження професора А.А.Чайки // Здоровье мужчины.- 2016.- № 1 (56).- С. 21-23.
 26. Возианов С.А., Пасечников С.П., Шамраев С.Н., Степанов П.И. Применение прямой электрической стимуляции в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы и семенных пузырьков // Там же, с. 45-50.
 27. Бойко М.І. Корекція показників репродукції у пацієнтів з ідіопатичним безпліддям // Матеріали наук.-практ. конференції «Урологія, андрологія, нефрологія».- С. 114-115.
 28. Бойко М.І. Лікування сексуальної дисфункції іФДЕ-5 у чоловіків, хворих на розсіяний склероз // Урологія.- 2015.- № 2.- С. 170-178.
 29. Нікітін О.Д. Лікування необструктивної азооспермії, зумовленої гіпогонадотропним гіпогонадизмом, з позицій репродуктивної медицини // Здоровье мужчины.- 2015.- № 1 (52).- С. 126-130.
 30. Нікітін О.Д. Сучасний підхід до інтравезикальної терапії хронічного циститу // Здоровье мужчины.- 2015.- № 4 (55).- С. 17-22.
 31. Нікітін О.Д. Фитотерапия хронического рецидивирующего бактериального цистита // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 65-70.
 32. Никитин О.Д. Эффективная антибактериальная терапия осложненных инфекций мочевых путей // Почки.- 2015.- № 4 (14).- С. 16-22.
 33. Нікітін О.Д. Ефективність та безпека застосування препарату Суфер® в корекції анемії у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю // Український медичний часопис 1 (105) – I/II – С. 49-51.
 34. Нікітін О.Д. Критерії прогнозування потенціалу чоловічої фертильності // Здоров’я жінки.- 2016.- № 5.- С. 34-37.
 35. Нікітін О.Д. До 135-річчя з дня народження А.А.Чайки // Матеріали наук.-практ.  конф. «Урологія, андрологія, нефрологія-2016».-          С. 324-327.
 36. Нікітін О.Д. Фрагментация ДНК при экскреторно-токсическом бесплодии // Там же, с. 151-152.

 

 

Публікації співробітників кафедри урології у 2006-2008 рр:

 

а) в українських журналах:

 

1.Возіанов О.Ф., Сердюк А.М., Гуліч М.П. Закон України про дитяче харчування: реалії та актуальність змін // Журнал АМНУ.- 2009.- № 2.- С. 324-330.

 

2.Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 165-річчя Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця // Урологія.- 2006.- № 2.- С. 75-78.

 

3.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Динаміка госпітальної захворюваності на гострий пієлонефрит у хворих цукровим діабетом // Ліки України.- 2007.- № 111.- С. 86-88.

 

4.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування бігафлону при гострому пієлонефриті // Мистецтво лікування.- 2007.- № 7.- С. 46-48.

 

5.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування препарату Спарфло при лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 116-118.

 

6.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Діагностичне та прогностичне значення критеріїв диференціювання стадій гострого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 16-18.

 

7.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Досвід застосування препарату Диклобер (диклофенак натрію) у формі свічок у комплексному лікуванні хворих на гострий бактеріальний простатит // Там же.- С. 70-73.

 

8.Пасечников С.П., Митченко Н.В. Современные аспекты цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Там же.- С. 109-113.

 

9.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.. Сайдакова Н.О. Проблеми раку передміхурової залози в Україні // Здоровье мужчины.- 2007.- № 4.- С. 161-164.

 

10.Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Клименко Я.Н., Грицай В.С. Открытая простатэктомия в хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Здоровье мужчины.- 2008.- № 1.- С. 196-199.

 

11.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника на симптоми нижніх сечовивідних шляхів у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины.- 2008.- № 2.- С. 176-179.

 

12.Пасєчніков С.П. Європейська школа урології-2008 // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 10-12.

 

13.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів застосування тамсулозину для відновлення сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 118-123.

 

14.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування препарату Дексалгін ін’єкт у комбінації з дротаверином для купірування ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Здоровье мужчины.- 2008.- № 4.- С. 136-140.

 

15.Паcечников С.П. Фитотерапевтические препараты в лечении пациентов с ДГПЖ // Здоров’я України.- 2008.- № 19.- С . 29.

 

б ) в зарубіжних журналах :

 

Pasechnikov S.P., Nikinin O.D., Litvinenko R.A. Our experience in treatment of chronic cystitis in acute stage using adiupressin // Forum Urodynamicum: 17th annual meeting, 9-11 March 2006, Mannheim/Heidelberg. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-06.pdf. Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Silics application in treatment of chronic cystitis // IDMS “Modern pharmacotherapy” with 16 th Annual Assembly of IMAB, 4-7 May 2006, Varna, Bulgaria. Vozianov A., Stasyk O., Krasovska O. Glucose-Induced Production of Recombinant Proteins in Hansenula polymorpha Mutants Deficient in Catabolite Repression // Biotechnology and bioengineering.- 2007.- Vol. 9, N 9.- P. 32.

 

Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Application of silics in treatment of chronic cystitis // Forum Urodynamicum: 19th annual meeting, 7-8 March 2008, Amsterdam. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-08.pdf. Vozianov A., Kvasha S., Gordiyuk V., Kondratov A. et al. Hypermethylation of the 5’CpG island of the FHIT gene in clear cell renal carcinomas // Cancer Letters.- 2008. Vozianov A.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Identification of the urogenital infection pathogens in genital excreta and prostatic tissue in patients with benign prostatic hyperplasia // Europen Urology Supplements.- 2008.- Vol. 7, N 3.- P. 94.

 

Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Treatment of chronic cystitis using intravesical silics // 4th international consultation for urinary incontinence, 5-8 July 2008, Paris. – http://www.urotodayinternationaljournal.com. Зроблено доповідей на з ’ їздах , конференціях , симпозіумах : а ) українських : Возіанов О . Ф ., Пасєчніков С . П ., Грицай В . С . Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали ювілейної науково – практичної конференції .- Харків, 20-21 вересня 2007.- С. 24-25.

 

Пасєчніков С.П., Геращенко І.І., Литвиненко Р.А. Застосування силіксу у комплексному лікуванні хворих на хронічний цистит у стадії загострення // Там же, с. 86-87.

 

Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Консервативне лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози Омніком // Там же, с. 88. Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали Всеук. наук.-практ конф. «Актуальні питання урології».- 23-24 жовтня 2008 р., м. Чернівці.- С. 3-7.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника з симптомами нижніх сечовивідних шляхів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 70-71.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2009 році

а) в українських журналах:

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. «Зв’язок інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози» // Журнал Академії медичних наук України.- 2009.- Т. 15, № 3.- С. 568-573.

 

Пасечников С.П., Митченко Н.В. Эффективность цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Здоровье мужчины.- 2009.- № 2.- С. 125-129.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Ципрофлоксацин в терапії інфекцій сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 128-134.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Динаміка ефективності та рівня організації спеціалізованої допомоги пацієнтам із сечокам’яною хворобою в Україні // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 164-171.

 

Возіанов О.Ф., Сеймівський Д.А. Аналіз урологічної допомоги дітям в Україні за 2008 рік / Праці 9-ої наук.-практ. конф. дит. урологів.- Львів, 2009.- С. 3-10.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Сечокам’яна хвороба в аспекті госпіталізованої захворюваності» // Урологія.- 2009.- Т.13, № 3.- С.5-17.

 

Пасечніков С.П. «К пониманию механизма действия препарата Уралит-У» // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 63-65.

 

Пасечников С.П. «Современное состояние урологии в Украине» // Здоровье Украины.- 2009.- № 8.- С. 4.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Динаміка захворюваності та поширеності сечокам’яної хвороби серед дорослого населення України» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 17-24.

 

Пасечников С.П. «Место ингибиторов 5α-редуктазы в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы» // Урологія.- 2010.- Т. 10, № 2.- С. 31-37. Никитин О.Д. Бесплодный брак в Украине: перспективы и тенденции // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 211-215.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Нові аспекти лікування та профілактики безпліддя // Здоровье женщины.- 2009.- № 9.- С. 175-176.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Стан мукозального імунітету урогенітального тракту у хворих на гострий пієлонефрит за наявності молі кутів // Урологія.- 2009.- № 1.- С . 16-22.

 

 

б ) в зарубіжних журналах :

 

Vozianov O.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Influence of chronic inflammatory process of prostate and urethra on clinical course of benign prostatic hyperplasia // European Urology Supplements. 24th Annual EAU Congress // Abstracts // Stockholm, 17-21 March 2009.- N 349.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2010-2011 році

 

а ) у вітчизняних :

 

Пасєчніков С . П ., Сайдакова Н . О ., Грицай В . С . Динаміка і концепція розвитку урологічної служби в Україні / Матеріали з ’ їзду Асоціації урологів України .- Одеса, 16-18 вересня 2010.- С. 7-9.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Глєбов А.С. Сучасний стан проблеми інфекції нирок та сечовивідних шляхів в Україні // Там же, с. 72-74.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Вплив інфікованості збудниками різного таксономічного походження на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 75-79.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С., Литвиненко Р.А. Особливості іфікованості хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же, с. 80-84.

 

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Селективные фитомолекулы в лечении и профилактике инфекций мочевыделительной системы // Там же, с. 91-94.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., А.В.Руденко, Мітченко М.В. Гострий пієлонефрит у жінок репродуктивного віку, чинники запального процесу нирок й фактори, що сприяють його розвитку // Там же, с. 97-102.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого бактеріального простатиту // Там же, с. 103-108.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Ухаль М.І. Використання санаторно-курортного лікування в профілактиці рецидивів у хворих на сечокам’яну хворобу // Там же, с. 235-236.

 

 

б) зарубіжних:

 

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

 

Надруковано статей та тез: а) в українських журналах: Пасечников С.П. Съезд урологов Украины. Секционное заседание «Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 18-20.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С, Мітченко М.В., Литвиненко Р.А., Романенко А.М. Патоморфологічні особливості хронічного простатиту у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 147-150.

 

Пасечников С.П. Каковы отличия современных лекарственных форм α-адреноблокаторов для лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП) при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)? В чем разница между оригинальными и генерическими препаратами? // Здоровье мужчины.- 2010.- № 4.- С. 27-29.

 

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Там же.- С. 119.

 

Возіанов С.О., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Визначення факторів та ймовірності розвитку гострого пієлонефриту в процесі стаціонарного лікування пацєнтів із сечокам’яною хворобою // Там же.- С. 142-147.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Оцінка адекватності раціонального планування стаціонарної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу // Урологія.- 2010.- Т. 14, № 4.- С. 9-13.

 

Никитин О.Д. Возможности антигомотоксической терапии экскреторно-токсического бесплодия у больных хроническим простатитом // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 229-232.

 

Нікітін О.Д. Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: стан проблеми, епідеміологія, класифікація (огляд літератури) // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 218-223.

 

Горпинченко И.И., Никитин О.Д. Бесплодный брак. Новые реальности // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 214-217.

 

Нікітін О.Д. Сучасні методи гормональної корекції чоловічого безпліддя // Здоровье женщины.- 2010.- № 4.- С. 151-152.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С, Литвиненко Р.А., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Chlamidia trachomatis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 4. – С. 103-104.

 

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Medical Nature Природная медицина.- № 5, Январь, 2011.

 

Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Історія кафедри урології // Здоровье мужчины.- 2011.- № 1.- С. 17-20.

 

Горпинченко И.И., Пасечников С.П., Романюк М.Г., Грицай В.С., Гурженко А.Ю. Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита // Там же.- С. 117-125.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Попов В.О. Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Там же.- С. 126-130.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 130 років з дня народження професора А.А.Чайки // Урологія.- 2011.- Т. 15, № 2.- С. 5-8.

 

Пасечников С.П., Сайдакова Н.А., Грицай В.С., Кузнецов В.В. Мониторинг видового спектра возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чуствительности к антибактериальным препаратам в урологическом отделении // Там же.- С. 9-16.

 

Пасєчніков С.П., Литвиненко Р.А. Вплив інфікованості умовно-патогенними мікроорганізмами на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же.- С. 17-23.

 

Пасечников С.П., Зайцев В.И., Антонян И.М., Крючкова О.Н. Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 21-28.

 

Нікітін О.Д. Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності // Здоровье мужчины.- 2011.- С. 134-136.

 

Никитин О.Д., Гонтарь Ю.В., Ильин И.Е. Хромосомные аберрации в кареотипе и половых клетках мужчин с нарушением репродуктивной функции // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 161-164.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Етіопатогенетичні аспекти безплідного шлюбу // Здоровье женщины.- 2011.- № 1.- С. 58-60.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Діагностика безпліддя в сучасних умовах // Здоровье женщины.- 2011.- № 2.- С. 84-87.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Спайкова хвороба: вплив на репродуктивну функцію. Шляхи подолання // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 93-95.

 

Никитин О.Д., Токтарь Ю.В., Ильин И.Е., Жабицкая Л.А. Роль цитогенетического исследования пациенток с нарушениями репродуктивной функции // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 162-165.

 

б) в збірниках наукових робіт:

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Бухалов Ю.В. Перший досвід викладання урології за кредитно-модульною системою організації навчального процесу // В збірнику «Матеріали Всеукр. навч.-наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль).- 2010.- С. 122-123.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д. Фахова підготовка студентів на кафедрі урології в умовах кредитно-модудьної організації навчального процесу // В збірнику «Матеріали Всеукр. навч.-наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль).- 2011.- С. 197.

 

Литвиненко Р. А. Визначення патоморфологічних особливостей у видаленій тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих: Мат-ли наук.-практ. конф., 24-25 березня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [б. в.], 2011. – С. 73-74.

 

Литвиненко Р. А. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника та збудників різного таксономічного походження на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини: Мат-ли наук.-практ. конф., 17-18 травня, 2011 р., м. Вінниця. – Вінниця : [в.], 2011. – С. 92-93.

 

Литвиненко Р. А. Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання андрології та урології: Мат-ли наук.-практ. конф., 26-27 травня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [в.], 2011. – С. 76-77.

 

 

д) зарубіжних виданнях:

 

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2012 році

 

 

а) статті в українських журналах:

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Звʼязок інфікованості Chlamidia trachomatis з особливостями клінічного перебігу захворювання та виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 27-28.

 

Пасєчніков С.П., Руденко А.В., Мітченко М.В., Корніліна О.М., Кругліков В.Т. Перебіг гострого пієлонефриту на тлі запальних захворювань статевих органів у жінок репродуктивного віку // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 29-30.

 

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Trichomonas vaginalis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 30-32.

 

Пасєчніков С.П. Современные подходы к терапии СНМП // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 43-46.

 

Пасечников С.П. Сила растений подтвержденная временем и опытом // Medical Nature Природная медицина.- № 2, – 2012. – С. 9-10.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Туберкульоз статевих органів у чоловіків // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 9-12.

 

Пасєчніков С.П., Попов В.О. Фітопрепарати в лікуванні урологічних і нефрологічних захворювань // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 76-81.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Попов В.О., Клименко Я.О. Прогнозування ефективності консервативного лікування пацієнтів із гострою затримкою сечі, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2012. – № 1. – С. 17-22.