НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Громадська та виховна робота

  • розробка та прийняття Етичного кодексу лікаря України
  • відродження сторінок історії кафедри, відеофільм
  • започаткування щорічних Сідельниковських читань
  • щорічні заходи до дня народження В.М.Сідельникова
  • заходи до 100-річчя з дня народження І.М.Руднєва
  • кураторство іноземних студентів
  • створення елективного курсу з біоетики

27 вересня 2009 року
Всеукраїнський з’їзд лікарських організацій України та Х з’їзд ВУЛТ

Ukrainian meeting of medical organizations

XVI СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

 

23-25 вересня 2014 року у м. Запоріжжя відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-ко­рес­пондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова – XVІ   Сідельниковські читання. Вшанування пам’яті Людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії, сприятиме покращенню здоров’я дітей. На Читаннях висвітлюються найважливіші питання розвитку педіатрії та сімейної медицини з позицій новітніх досягнень медичної науки, з урахуванням вимог Доказової медицини, кращого вітчизняного та закордонного досвіду. Розглядаються пріоритетні завдання педіатричної науки та практики, питання догляду за здоровою дитиною та її вигодовування, проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захво­рювань дитячого віку.

Сайт конференції: http://conference-sidelnikov.org.ua