НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Студентський науковий гурток

Завідувач кафедри:

чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Волосовець О.П.

 

Науковий кер і вник гуртка : к.м.н., асистент Баликіна Н.В.

м. Київ, просп. Алішера Навої, 3, КМДКЛ №2, тел. 540-9626

http://www.snt-nmu.kiev.ua/userfiles/image/scientific_groups_img/5_1.jpg

Студентський науковий гурток на кафедрі педіатрії №2 розпочав свою роботу з перших років існування кафедри. Роботі гуртку завжди велику увагу приділяли завідувачі кафедрою – професор Л.Й.Фінкельштейн, професор Л.Є.Зельдич, професор О.М.Хохол, професор І.М.Руднєв, професор В.М.Сідельников, професор О.П.Волосовець.

http://www.snt-nmu.kiev.ua/userfiles/image/scientific_groups_img/5_2.jpg

Завжди очолювали роботу гуртка найдосвідченіші викладачі кафедри, зокрема, гуртком керували протягом багатьох років доцент Костін О.С., доцент Дашковська В.Й., д.м.н. Макаренко М.О., доцент Афанас’єв Є.М., у теперішній час його очолює к.м.н. Баликіна Н.В.
Переважна більшість викладачів кафедри є виходцями з наукового студентського гуртку. Так, зокрема, в студентські роки завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. виконав низку робіт з дослідження контрактильно-релаксаційної здатності міокарда у дітей при різноманітних набутих захворюваннях, а професор Кривопустов С.П. здійснював гемодинамічний аналіз порушень серцевого ритму.

   

 

Традиційно заняття в науковому гуртку включають в себе теоретичні засідання та клінічні обходи. Теоретичні засідання присвячуються найбільш актуальним питанням сучасної педіатрії та неонатології, обговорюються реферативні огляди студентів з тієї чи іншої проблеми, проводяться конференції та “круглі столи”. Під час клінічних обходів студенти-гуртківці зосереджують свою увагу на питаннях диференційного діагнозу в складних клінічних випадках, складанні плану подальшого обстеження хворого, обговоренні результатів лабораторно-інструментальних методів досліджень, питаннях клінічної фармакології. Велика увага приділяється питанням неонатології, кардіології та алергології дитячого віку.

http://www.snt-nmu.kiev.ua/userfiles/image/scientific_groups_img/5_3.jpg

Обов’язковими є обходи у відділенні реанімації та інтенсивної терапії та у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених. Це дає змогу студентам поглиблено оволодіти питаннями надання невідкладної допомоги дітям у критичних станах, сприяє формуванню їхніх знань та вмінь щодо виконання необхідних маніпуляцій.

 

http://www.snt-nmu.kiev.ua/userfiles/image/scientific_groups_img/5_4.jpg

 

Студенти мають можливість оволодіти методиками інструментальної діагностики в педіатрії, зокрема, електрокардіографією, спірографією, ультразвуковими дослідженнями, Холтеровським моніторингом серцевого ритму, ендоскопією тощо. Студенти  здійснюють аналітичні огляди сучасної медичної літератури, які публікуються у вигляді статей та тез, працюють з медичним архівом клініки, виконують фрагменти науково-дослідної роботи кафедри.


На кафедрі організовано ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з педіатрії (2007 рік)

 

Студенти гуртку є активними учасниками студентських олімпіад, студентських наукових конференцій з педіатрії. Участь в студентському гуртку дозволила багатьом майбутнім науковцям отримати рекомендацію до подальшого навчання в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та сприяла їхньому подальшому науковому пошуку.

 

Так, студентка Скляренко Марія отримала І місце з медичної генетики на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2009 рік), студентка Дахно Ольга – ІІІ місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2009 рік), студент Царик Владислав – І місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2010 рік), студент Алексійчук Сергій – І місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2011 рік),студент Вдовиченко Антон – І місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2012 рік), студентка Мартинова Валерія – ІІ місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2013 рік), студентка Голінко Вікторія – ІІ місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2014 рік), студентка Дарчик Юлія – ІІ місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2015 рік), студентка Шеметюк Ірина – ІІ місце з педіатрії на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади (2016 рік).