НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Інформація для студентів

Догляд за хворими (2 курс)

Методичні розробки
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Графік відробок
Графік передмодульних консультацій
Графік поточних консультацій
Зміст програми
Зміст занять
Перелік питань 2 курс
Критерії оцінювання-догляд
План практичних занять
План самостійної роботи
ПМК догляд-Графік проведення
ПМК догляд-Перелік практичних навичок
ПМК догляд-Регламент
Рекомендована література
Робоча програма-Догляд за хворими
Розподіл балів-догляд 2017
Форма Щоденник-звіт
Розклад занять

 

Пропедевтика внутрішньої медицини

  1. ПМК-2 графік
  2. ПМК-2 перелік практичних навичок

Модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Робочий зошит-пропедевтика
Рекомендації з написання історії хвороби

Модуль 2
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Рекомендації з написання історії хвороби

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ
Плеврити
Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки
Геморагічні діатези
Захворювання органів дихання

 

Сестринська практика (3 курс)

Методичні матеріали:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Медична сестра – інструкція
1. Графік відробок
2. Графік консультацій
3. Загальна інформація
4. Критерії оцінювання студентів
5. Перелік практичних навичок
6. План практичних занять
7. Регламент ПМК
8. Рекомендована література
9. Робоча програма